Ktl-icon-tai-lieu

haccp cho sản phẩm mực đông lạnh block

Được đăng lên bởi Chuối Tiêu
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 924 lần   |   Lượt tải: 1 lần
DANH SÁCH ĐỘI HACCP
Công ty chế biến thủy sản Thái Bình Dương

STT Họ và tên

Trình độ
chuyên môn

Chức vụ
công tác

Chức vụ
trong đội
HACCP
Đội
trưởng

1

Nguyễn
Hữu Tầm

Kỹ sư chế
biến thủy sản

Phó giám
đốc

2

Ngô Thị
Hường

Kỹ sư hóa
thực phẩm

Trưởng
phòng
QLCL

Đội phó

3

Trần Văn
Hoàng

Kỹ sư nhiệt
lạnh

Quản đốc
phân xưởng

Đội phó

4

Phạm Cao
Thị Út

Kỹ sư chế
biến thủy sản

Quản đốc
phân xưởng

Đội phó

5

Lê Ngọc
Bích

Kỹ sư chế
biến thực
phẩm

Quản đốc
phân xưởng

Đội viên

6

Võ Thị
Thanh
Vân

Kỹ sư chế
biến thủy sản

Quản đóc
phân xưởng

Đội viên

7

Hứa Thị
Vân

Cử nhân vi
sinh

QC

Đội viên

8

Nguyễn
Thị Mỹ Ý

Kỹ sư chế
biến thủy sản

QC

Đội viên

9

Phan Thị
Kim Quý

Kỹ sư chế
biến thủy sản

QC

Đội viên

Nhiệm vụ
Ghi
trong đội
chú
HACCP
Quyết định và
chỉ đạo chung
các hoạt động
của đội
Chịu trách
nhiệm về công
tác kiểm tra
chất lượng
toàn xí ngiệp,
triển khai thực
hiện kế hoạch
HACCP.
Chịu trách
nhiệm về máy
móc thiết bị,
giám sát việc
vận hành và
bảo dưỡng
thiết bị trong
phân xưởng.
Chịu trách
nhiệm điều
hành sản xuất,
trang thiết bị
chế biến của
phân xưởng.
Tư vấn công
nghệ chế biến,
tham gia xây
dựng và giám
sát thực hiện
GMP, SSOP.
Tư vấn công
nghệ chế biến,
tham gia xây
dựng và giám
sát thực hiện
GMP, SSOP.
Tư vấn các vấn
đề về vi sinh
vật và những
bệnh do vi sinh
vật, tham gia
xây dựng và
giám sát thực
hiện GMP và
SSOP.
Tư vấn về chất
lượng và vệ
sinh an toàn
sản phẩm.
Tư vấn về chất
lượng và vệ
sinh an toàn

BẢNG MÔ TẢ SẢN PHẨM
TÊN CÔNG TY : CÔNG TY CHẾ BIẾN THỦY SẢN THÁI BÌNH DƯƠNG
ĐỊA CHỈ : 02 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU- NHA TRANG- KHÁNH HÒA
STT
1
2

3

4

5
6
7

8
9
10
11
12

13

14
15
16
17

ĐẶC ĐIỂM
Tên sản phẩm

MÔ TẢ
Mực đông lạnh – block

Mực ống Trung Hoa
- Tên tiềng Anh: Mitre squid
Tên nguyên liệu
- Tên khoa học: Loligo chinensis Gray,
1849
Khu vực khai thác Khu vực biển miền Trung
nguyên liệu
Mực được cho vào túi PE bảo quản trong các
Cách thức bảo quản, thùng nhựa, vận chuyển bằng xe bảo ôn về
o
vận chuyển và tiếp công ty, nhiệt độ nguyên liệu ≤ 4 C, tại công ty
sẽ chọn những nguyên liệu đạt yêu cầu về chất
nhận nguyên liệu
lượng trước khi đưa vào sản xuất.
Mực được xử lý sạch sẽ đem cấp đông cho vào
Tóm tắt qui cách túi PE , đống thùng ghi nhãn theo yêu cầu
thành phẩm
khách hàng,
Thành phần khác

Không
Tiếp nhận nguyên liệu -> Rửa 1 -> Bảo quản->
Sơ chế -> Soi ký sinh trùng-> Phân cỡ -> Cân,
Tóm tắt các công
Rửa 2, Xếp khuôn -> chờ đông, cấp đông ->
đoạn chế biến
Tách khuôn, mạ bằng, bao gói -> Đóng thùng,
ghi nhãn -> b...
DANH SÁCH ĐỘI HACCP
Công ty chế biến thủy sản Thái Bình Dương
haccp cho sản phẩm mực đông lạnh block - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
haccp cho sản phẩm mực đông lạnh block - Người đăng: Chuối Tiêu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
haccp cho sản phẩm mực đông lạnh block 9 10 358