Ktl-icon-tai-lieu

hệ sinh thái nông nghiệp

Được đăng lên bởi phucb1406083
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 232 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỆ SINH THÁI NÔNG NGHIỆP
1. Khái niệm HSTNN? So sánh giữa HSTTN và HSTNN?
HSTNN là ngành nghiên cứu về mối quan hệ giữa sinh vật với sinh vật, sinh vật với môi
trường trong sự tác động của con người.
HSTTN và HSTNN đều có môi trường vô sinh: chất vô cơ, hữu cơ, khí hậu,… và quần
xã sinh vật. Các sinh vật trong 2 hệ sinh thái đều có quan hệ qua lại với nhau thông qua các
dòng năng lượng. Đồng thời, các sinh vật đều có mối quan hệ với môi trường chúng sống.
HSTTN
 Không hay có ít sự tác động của con
người.
 Kéo dài sự sống của sinh vật trong
HST.
 Chu trình vật chất khép kín.
 Hệ sinh thái tự phục hồi.có sự hoàn
lại gần như hoàn toàn
 Tính đa dạng sinh học cao, hệ sinh
thái già, phứ tạp về thành phần loài,
sinh trưởng chậm, năng suất thấp
nhưng ổn định.
 Không ảnh hưởng đến môi trường.
 Tự phục hồi

HSTNN
 Có sự tác động của con người thông
qua máy móc,vật tư nông nghiệp…
 Chủ yếu cung cấp cho con người các
sản phẩm từ cây trồng và vật nuôi.
 Chủ yếu cc cho con ng các sản phầm
 Chu trình vật chất không khép kín.
 Là hệ sinh thái thứ cấp do con người
lao động tạo ra để hệ sinh thái này
phát triển.
 Tính đa dạng sinh học kém, hệ sinh
thái trẻ, năng suất cao, không ổn
định và dễ bị thiệt hại do sâu bệnh,
cần năng lượng để bảo vệ. Dễ mất
cân bằng sinh thái.
 Dễ gây ô nhiễm môi trường.
 Ko tự phục hồi

2. Tính chất của HSTNN?
Con người tác động và chi phối hoàn toàn hệ sinh thái nông nghiệp.
Tính đa dạng sinh học kém.Do con người chỉ ngắm đến quyền lợi của mình.
Mất cân bằng sinh thái dễ diễn ra (khi cấu trúc và tỉ lệ của quần xã thay đổi =>mất cân
bằng).
HSTNN rất dễ gây ô nhiễm môi trường.
HSTNN không khép kín do đó ko đem lại hiệu quả tốt nhất.
3. Cuộc cách mạng xanh trong nông nghiệp?
Là cuộc đổi mới quá trình chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi chuyển từ NS thấp  NS
cao.Cuộc cách mạng đã tạo ra bước chuyển mới trong NN, những giống cây trồng mới có
phẩm chất tốt và chất lượng cao. Nhưng những giống này đòi hỏi thâm canh cao: nhiều

phân hóa học, nhiều thuốc trừ sâu bệnh, tưới tiêu chủ động… Có thể định nghĩa: cách mạng
xanh = giống năng suất cao + phân hóa học + thủy lợi.
Cuộc cách mạng đã tạo ra bước phát triển rất mạnh trong nền nông nghiệp thế giới.đặt
biệt là ở các nước đang phát triển. Nó đã giải quyết một phần rất quan trọng nhu cầu lương
thực và thực phẩm, giải quyết công ăn việc làm cho lao động.
Hạn chế:CMX
Các nước nghèo phải lệ thuộc vào các nước giàu (vật tư nông nghiệp, vốn đầu
tư…).
Còn phụ thuộc vào mức tăng dân số, dân số tă...
HỆ SINH THÁI NÔNG NGHIỆP
1. Khái niệm HSTNN? So sánh giữa HSTTN và HSTNN?
HSTNN là ngành nghiên cứu về mối quan hệ giữa sinh vật với sinh vật, sinh vật với môi
trường trong sự tác động của con người.
HSTTN HSTNN đều có môi trường sinh: chất cơ, hữu cơ, khí hậu,… quần
sinh vật. Các sinh vật trong 2 hệ sinh thái đềuquan hệ qua lại với nhau thông qua các
dòng năng lượng. Đồng thời, các sinh vật đều có mối quan hệ với môi trường chúng sống.
HSTTN HSTNN
Không hay ít sự tác động của con
người.
Kéo dài sự sống của sinh vật trong
HST.
Chu trình vật chất khép kín.
Hệ sinh thái tự phục hồi.có sự hoàn
lại gần như hoàn toàn
Tính đa dạng sinh học cao, hệ sinh
thái già, phứ tạp về thành phần loài,
sinh trưởng chậm, ng suất thấp
nhưng ổn định.
Không ảnh hưởng đến môi trường.
Tự phục hồi
sự tác động của con người thông
qua máy móc,vật tư nông nghiệp…
Chủ yếu cung cấp cho con người các
sản phẩm từ cây trồng và vật nuôi.
Chủ yếu cc cho con ng các sản phầm
Chu trình vật chất không khép kín.
hệ sinh thái thứ cấp do con người
lao động tạo ra để hệ sinh thái này
phát triển.
Tính đa dạng sinh học kém, hệ sinh
thái trẻ, ng suất cao, không ổn
định và dễ bị thiệt hại do sâu bệnh,
cần năng lượng để bảo vệ. Dễ mất
cân bằng sinh thái.
Dễ gây ô nhiễm môi trường.
Ko tự phục hồi
2. Tính chất của HSTNN?
Con người tác động và chi phối hoàn toàn hệ sinh thái nông nghiệp.
Tính đa dạng sinh học kém.Do con người chỉ ngắm đến quyền lợi của mình.
Mất cân bằng sinh thái dễ diễn ra (khi cấu trúc tỉ lệ của quần thay đổi =>mất cân
bằng).
HSTNN rất dễ gây ô nhiễm môi trường.
HSTNN không khép kín do đó ko đem lại hiệu quả tốt nhất.
3. Cuộc cách mạng xanh trong nông nghiệp?
cuộc đổi mới quá trình chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi chuyển từ NS thấp NS
cao.Cuộc cách mạng đã tạo ra bước chuyển mới trong NN, những giống cây trồng mới
phẩm chất tốt và chất lượng cao. Nhưng những giống này đòi hỏi thâm canh cao: nhiều
hệ sinh thái nông nghiệp - Trang 2
hệ sinh thái nông nghiệp - Người đăng: phucb1406083
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
hệ sinh thái nông nghiệp 9 10 817