Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn kỹ thuật khai thách chế biến, bảo quản và tẩy trắng song mây

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 6962 lần   |   Lượt tải: 19 lần
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.Lrc-tnu.edu.vn

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.Lrc-tnu.edu.vn

LỜI NÓI ĐẦU
Mây song là loài cây thân leo có gai thuộc họ cau dừa, thuộc lớp thực vật 1
lá mầm, mọc nhiều ở các vùng rừng nhiệt đới và á nhiệt đới và là một trong
những sản phẩm lâm sản ngoài gỗ (LSNG) có giá trị kinh tế quan trọng của các
nước thuộc khu vực châu Á, đặc biệt ở các nước khu vực Đông Nam Á. Ở các
nước Đông Nam Á song mây tập trung chủ yếu ở Indonesia, Malaysia, Philippin,
Thái Lan, Việt Nam và Lào. Sản phẩm quan trọng nhất của song mây là thân với
đặc tính vừa cứng vừa mềm dẻo dễ tạo dáng được sử dụng rất nhiều trong sản
xuất các sản phẩm đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ. Ngoài ra mây song còn có
công dụng khác trong đời sống của người dân như đọt và măng mây song làm
thực phẩm.
Ở Việt Nam, theo kết quả điều tra tài nguyên rừng năm 2003, song mây có
30 loài thuộc 6 chi, chủ yếu mọc tập trung trong rừng tự nhiên từ độ cao 100 700m, dưới tán rừng lá rộng thường xanh, rừng thứ sinh nơi ven sông, suối, tầng
đất dầy và ẩm.
Đến nay, có 15 loài đã được khai thác và sử dụng, trong đó có 7 loài đã được
khai thác và sử dụng với số lượng lớn như: Mây nếp hay còn gọi là mây tắt
(Calamus tetradactylus Hance), mây nước mỡ (C. ceratophorus Conrart), mây
nước nghé (Daemonorops jenkinsian Mart), mây nước đá (C. Flagellum Griff),
mây đắng (C.walkeri Hance), song mật (C.platyacanthus), song bột (C.Poilanei),
song đá hay còn gọi là song đen (C. rundentum), mây hèo (C. rhabdocladus
Burret).
Hiện nay, song mây chủ yếu được khai thác từ rừng tự nhiên thuộc các tỉnh
Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Một phần được khai thác từ rừng
trồng phân tán ở các tỉnh đồng bằng Sông Hồng và Trung du Bắc Bộ. Theo ước
tính những năm gần đây, mỗi năm khai thác khoảng 15.000 tấn mây, song. Giá
trị mà nguồn tài nguyên này mang lại trung bình mỗi năm khoảng 100 - 110 tỷ
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

1

http://www.Lrc-tnu.edu.vn

đồng. Cả nước năm 2007 có trên 40 Công ty và 713 làng nghề chế biến song
mây và mây tre đan, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Định, Quảng
Nam, Hà Nam, Hà Tây và Thái Bình, Hà Nội. Nhu cầu về nguyên liệu song mây
của ngành sản xuất mặt hàng mây, tre đan trong những năm tới ngày càng tăng
(dự báo khoảng 30.000 - 40.000 tấn mây song/năm trong đó cần 22.000 tấn
mây/năm).
Thành phần hóa học chủ yếu của thân mây là cellulose, hemicellulose và
lignin, nên dễ bị nấm mố...
S hóa bi Trung tâm Hc liu Đại hc Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
Hướng dẫn kỹ thuật khai thách chế biến, bảo quản và tẩy trắng song mây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn kỹ thuật khai thách chế biến, bảo quản và tẩy trắng song mây - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Hướng dẫn kỹ thuật khai thách chế biến, bảo quản và tẩy trắng song mây 9 10 739