Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn lưu ký chứng khoán

Được đăng lên bởi tthuyan-thuyan-phung
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 305 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn lưu ký chứng khoán
* Bước 1: Hoàn thiện bộ hồ sơ lưu ký bao gồm:
+ Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc)
+ CMND/Hộ chiếu (bản phô tô và bản gốc để đối chiếu) nếu Khách hàng là cá nhân hoặc
Đăng ký kinh doanh (bản phô tô có công chứng) nếu Khách hàng là tổ chức
+ 03 bản Phiếu gửi chứng khoán Giao dịch
+ 01 Bản cam kết điều chỉnh thông tin
* Bước 2: Nộp bộ hồ sơ lưu ký đã hoàn chỉnh cho bộ phận Lưu ký tại các điểm giao dịch
của VCBS
* Bước 3: VCBS kiểm tra thông tin, hoàn thiện các thủ tục và chuyển lại cho khách hàng
1 bản Phiếu gửi chứng khoán.
Liên hệ:
+ Tại Hà Nội: (84-4) 3936 6990 - Số lẻ: 164/165/174
+ Tại TP. Hồ Chí Minh: (84-8) 3820 0799 - Số lẻ: 209/215
+ Tại Đà Nẵng: (84-511) 3888 991 - Số lẻ: 14/24
+ Tại Cần Thơ: (84-710) 3750 888 - Số lẻ: 101/102
+ Tại Vũng Tàu: (84-64) 3513 974
+ Tại An Giang: (84-76) 3949 841
+ Tại Đồng Nai: (84-61) 3918 812
2. Hướng dẫn thực hiện quyền
Khách hàng cần có đủ số dư tiền để thực hiện quyền hoặc nộp tiền vào tài khoản giao
dịch chứng khoán, sau đó thực hiện quyền như sau:
a. Khách hàng giao dịch trực tiếp tại VCBS
Khách hàng hoàn thiện thủ tục thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm bao gồm 02
bản Giấy đăng ký mua Chứng khoán tại các địa điểm giao dịch của VCBS.
b. Khách hàng thực hiện trực tuyến
* Đăng ký sử dụng dịch vụ:
+ Ký kết Hợp đồng đăng ký Giao dịch trực tuyến tại các điểm giao dịch của VCBS.
+ Đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch thực hiện quyền trực tuyến trên Cyber Investor:
- Bước 1: Đăng nhập vào cyber theo tài khoản của khách hàng.
- Bước 2: Chọn chức năng “Thực hiện quyền” (bên menu trái) màn hình hiển thị.

- Bước 3: Sau khi đọc và tìm hiểu kỹ các điều khoản thực hiện khách hàng tích vào ô
vuông chấp thuận các điều khoản quy định về Thực hiện quyền trực tuyến của VCBS.
- Bước 4: Chọn nút “Đăng ký” trên màn hình để hoàn tất việc đăng ký.
* Sử dụng dịch vụ: Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Thưc hiện quyền trực tuyến.
3. Hướng dẫn chuyển nhượng quyền mua chứng khoán
* Bước 1: Khách hàng hoàn thiện bộ hồ sơ chuyển nhượng quyền mua chứng khoán tại
bộ phận Lưu ký của VCBS, hồ sơ bao gồm:
+ Hợp đồng chuyển nhượng quyền mua chứng khoán (01 bản).
+ Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua chứng khoán theo Mẫu 16/ THQ (03 bản)
hoặc Giấy đề nghị chuyển quyền do tất toán tài khoản theo Mẫu 19/THQ (03 bản) đối với
trường hợp khách hàng đã tất toán tài khoản.
* Bước 2: Khách hàng nộp thuế chuyển nhượng tại bộ phận Kế toán.
* Bước 3: VCBS hoàn thiện các thủ tục cần thiết xác nhận đã hoàn thiện hồ sơ và gửi...
Hướng dẫn lưu ký chứng khoán
* Bước 1: Hoàn thiện bộ hồ sơ lưu ký bao gồm:
+ Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc)
+ CMND/Hộ chiếu (bản phô tô và bản gốc để đối chiếu) nếu Khách hàng là cá nhân hoặc
Đăng ký kinh doanh (bản phô tô có công chứng) nếu Khách hàng là tổ chức
+ 03 bản Phiếu gửi chứng khoán Giao dịch
+ 01 Bản cam kết điều chỉnh thông tin
* Bước 2: Nộp bộ hồ sơ lưu ký đã hoàn chỉnh cho bộ phận Lưu ký tại các điểm giao dịch
của VCBS
* Bước 3: VCBS kiểm tra thông tin, hoàn thiện các thủ tục và chuyển lại cho khách hàng
1 bản Phiếu gửi chứng khoán.
Liên hệ:
+ Tại Hà Nội: (84-4) 3936 6990 - Số lẻ: 164/165/174
+ Tại TP. Hồ Chí Minh: (84-8) 3820 0799 - Số lẻ: 209/215
+ Tại Đà Nẵng: (84-511) 3888 991 - Số lẻ: 14/24
+ Tại Cần Thơ: (84-710) 3750 888 - Số lẻ: 101/102
+ Tại Vũng Tàu: (84-64) 3513 974
+ Tại An Giang: (84-76) 3949 841
+ Tại Đồng Nai: (84-61) 3918 812
2. Hướng dẫn thực hiện quyền
Khách hàng cần đủ số tiền để thực hiện quyền hoặc nộp tiền vào tài khoản giao
dịch chứng khoán, sau đó thực hiện quyền như sau:
a. Khách hàng giao dịch trực tiếp tại VCBS
Khách hàng hoàn thiện thủ tục thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm bao gồm 02
bản Giấy đăng ký mua Chứng khoán tại các địa điểm giao dịch của VCBS.
b. Khách hàng thực hiện trực tuyến
* Đăng ký sử dụng dịch vụ:
+ Ký kết Hợp đồng đăng ký Giao dịch trực tuyến tại các điểm giao dịch của VCBS.
+ Đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch thực hiện quyền trực tuyến trên Cyber Investor:
- Bước 1: Đăng nhập vào cyber theo tài khoản của khách hàng.
- Bước 2: Chọn chức năng “Thực hiện quyền” (bên menu trái) màn hình hiển thị.
hướng dẫn lưu ký chứng khoán - Trang 2
hướng dẫn lưu ký chứng khoán - Người đăng: tthuyan-thuyan-phung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
hướng dẫn lưu ký chứng khoán 9 10 881