Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn trồng hoa sunflower

Được đăng lên bởi datnv90
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 633 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SunflowerShop – Go green and more…

Sunflower Shop - Go Green And More...
Chuyên các loại hạt giống hoa trồng chậu, trồng thảm, sân vườn.

HƯỚNG DẪN TRỒNG HOA
A. GIEO HẠT
Bước 1: Chuẩn bị Giá thể gieo hạt và dụng cụ ươm
* Giá thể
- Giá thể gieo hạt là hỗn hợp giữa đất mùn và các chất hữu cơ tơi xốp như trấu hun, sơ dừa, mùn
cưa… nhưng phải đảm bảo được sự giữ ẩm trong đất lâu dài. Ngoài ra, giá thể có thể bổ sung
thêm các chất kích thích nảy mầm và kích thích tăng trưởng.
- Cách đơn giản hơn là bạn nên chọn các loại Giá thể của các nhà cung cấp có tên tuổi hoặc giá
thể mà Sunflower Shop cung cấp.
* Dụng cụ ươm hạt
- Khay ươm: Yêu cầu bề mặt thoáng, chiều cao không quá 10cm và giữ ẩm tốt.
- Vỉ ươm hạt: Là các loại vỉ nhựa hoặc xốp có nhiều lỗ với các kích thước khác nhau để phù hợp
với từng loại hạt ươm (thông thường có kích thước miệng x cao x đáy = 5cm x 3,5cm x 2,5cm)
*Lưu ý: Việc gieo hạt trực tiếp xuống đất có thể làm cho hạt chậm phát triển hơn khuyến cáo
của nhà cung cấp giống.
Bước 2: Gieo hạt
Sau khi chuẩn bị giá thể và dụng cụ ươm hạt, bạn nên làm mịn, làm phẳng bề mặt giá thể trong
khay hoặc vỉ ươm sau đó gieo hạt.
Luôn giữ ẩm cho khay, vỉ ươm. Hạt giống sẽ nảy mần sau 3-7 ngày có thể lâu hơn và thậm trí
đến cả tháng nếu điều kiện môi trường chưa thích hợp.
*Lưu ý:
- Đối với các hạt loại “siêu nhỏ”, bạn nên rắc đều vào khay ươm và không nên phủ đất.
- Đối với các hạt nhỏ vừa ( bằng ¼ - ¾ hạt thóc) bạn gieo hạt vào khay, vỉ rồi phủ lên bề mặt 1
lớp giá thể mỏng hoặc sơ dừa.
- Đối với những loại hạt lớn bạn hãy gieo hạt chìm trong đất sâu khoảng 2 lần đường kính nhỏ
nhất của hạt.
B. TRỒNG HOA
- Khi cây con có 3-4 lá thật thì chuyển cây sang đất trồng thông thường, cây có thể trồng chậu,
trồng bồn, trồng thảm vườn tùy loại.

SunflowerShop – Go green and more…

- Đất trồng yêu cầu đủ chất dinh dưỡng và đảm bảo độ thoáng đất. Bạn có thể bón phân hữu cơ
vi sinh theo tỷ lệ trên bao bì khi làm đất trồng.
*Lưu ý: Khi sử dụng phân vô cơ phải hết sức cẩn thận với liều lượng vì cây có thể chết ngay sau
khi bón quá liều.
C. CHĂM SÓC HOA
- Bón bổ sung phân định kỳ 10 ngày 1 lần. Nên dùng phân hữu cơ vi sinh. Khi cây bắt đầu ra hoa
cần bổ sung nhiều “Lân - P2O5” hơn một chút để hoa đẹp và đều hơn.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Sunflower Shop
Chuyên cung cấp hạt giống hoa, củ giống hoa chất lượng cao
Địa chỉ: Số 1, Ngõ 100, Cù Chính Lan, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline: 0984.175.532 - 0975.648.121
Email: info@hatgionghoa.net - Website: www.hatgion...
SunflowerShop Go green and more…
Sunflower Shop - Go Green And More...
Chuyên các loi ht ging hoa trng chu, trng thảm, sân vườn.
NG DN TRNG HOA
A. GIEO HT
c 1: Chun b Giá th gieo ht và dng c ươm
* Giá th
- Giá th gieo ht hn hp giữa đất mùn các cht hữu cơ tơi xp như trấu hun, dừa, mùn
cưa… nhưng phải đảm bảo được s gi ẩm trong đt lâu dài. Ngoài ra, giá th th b sung
thêm các cht kích thích ny mầm và kích thích tăng trưởng.
- Cách đơn giản hơn bn n chn các loi Giá th ca các nhà cung cp có tên tui hoc giá
th mà Sunflower Shop cung cp.
* Dng c ươm hạt
- Khay ươm: Yêu cu b mt thoáng, chiu cao không quá 10cm và gi m tt.
- V ươm ht: Là các loi v nha hoc xp có nhiu l vi các kích thước khác nhau để phù hp
vi tng loi hạt ươm (thông thường có kích thước miệng x cao x đáy = 5cm x 3,5cm x 2,5cm)
*Lưu ý: Vic gieo ht trc tiếp xuống đất th làm cho ht chm phát triển hơn khuyến cáo
ca nhà cung cp ging.
c 2: Gieo ht
Sau khi chun b giá th dng c ươm hạt, bn nên làm mn, làm phng b mt gth trong
khay hoc v ươm sau đó gieo hạt.
Luôn gi m cho khay, v ươm. Hạt ging s ny mn sau 3-7 ngày th lâu hơn thậm trí
đến c tháng nếu điều kiện môi trường chưa thích hợp.
*Lưu ý:
- Đối vi các ht loại “siêu nhỏ”, bạn nên rắc đều vào khay ươm và không nên phủ đất.
- Đối vi các ht nh va ( bng ¼ - ¾ ht thóc) bn gieo ht vào khay, v ri ph lên b mt 1
lp giá th mng hoặc sơ dừa.
- Đi vi nhng loi ht ln bn hãy gieo hạt chìm trong đt sâu khong 2 lần đường kính nh
nht ca ht.
B. TRNG HOA
- Khi cây con 3-4 tht thì chuyển cây sang đất trồng thông thưng, cây th trng chu,
trng bn, trng thảm vườn tùy loi.
Hướng dẫn trồng hoa sunflower - Trang 2
Hướng dẫn trồng hoa sunflower - Người đăng: datnv90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hướng dẫn trồng hoa sunflower 9 10 743