Ktl-icon-tai-lieu

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂ Y DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI ĐỊA BÀN XÃ CHÍ VIỄN, HUYỆN TRÙNG KHÁNH, TỈNH CAO BẰNG ĐẾN NĂM 2013

Được đăng lên bởi Nguyễn Bùi Anh Dũng
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 719 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------------

NÔNG THỊ HUYÊN

Tên đề tài:
“KẾT QUẢ CÔNG TÁC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI ĐỊA BÀN
XÃ CHÍ VIỄN, HUYỆN TRÙNG KHÁNH,
TỈNH CAO BẰNG ĐẾN NĂM 2013’’

ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Khoa
Lớp
Khóa học

: Chính quy
: Khoa học Môi trường
: Môi trường
: 42C - KHMT
: 2010 - 2014

Thái Nguyên, tháng 05 năm 2014

LỜI CẢM ƠN
Thực tập tốt nghiệp là quá trình học tập để cho mỗi sinh viên vận dụng
những kiến thức, lý luận đã được học trên nhà trường vào thực tiễn, tạo cho sinh
viên làm quen những phương pháp làm việc, kỹ năng công tác. Đây là giai đoạn
không thể thiếu được đối với mỗi sinh viên trong quá trình học tập. Được sự nhất
trí của Ban giám hiệu Nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Quản Lý Tài Nguyên,
Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên và thầy giáo hướng dẫn đề tài tốt nghiệp
Ths Nguyễn Quý Ly, em tiến hành thực hiện đề tài: “Kết quả công tác thực hiện
chương trình Nông Thôn Mới tại địa bàn xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh, tỉnh
Cao Bằng đến năm 2013”.
Thời gian thực tập tuy không dài nhưng đem lại cho em những kiến thức bổ
ích và những kinh nghiệm quý báu, đến nay em đã hoàn thành đề tài tốt nghiệp
của mình.
Nhân dịp này, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Th.s Nguyễn
Quý Ly thầy giáo hướng dẫn đề tài cùng toàn thể các thầy giáo, cô giáo trong
khoa Quản Lý Tài Nguyên, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.
Em xin chân thành cảm ơn các cô chú, anh chị đang công tác tại UBND
xã Chí Viễn, các bạn bè và những người thân trong gia đình đã động viên
khuyến khích và giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập cũng như hoàn thành
báo cáo tốt nghiệp.
Do thời gian có hạn, năng lực còn hạn chế lại bước đầu mới làm quen với
phương pháp mới chắc chắn báo cáo không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong
nhận được ý kiến đóng góp của các thầy, cô giáo cùng toàn thể các bạn sinh
viên để bài báo cáo này được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn !
Thái Nguyên, ngày 10 tháng 05 năm 2014
Sinh viên
Nông Thị Huyên

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 4.1 Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới........................... 13
Bảng 4.2 Tình hình dân số............................................................................ 27
Bảng 4.3 Thực trạng quy hoạch và thực hiện quy hoạch so với bộ tiêu chí của
xã Chí Viễn .................................................................................................. 28
Bảng 4.4 Thực trạng Giao thông của Xã Chí Viễn so với bộ tiêu chí......
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------------
NÔNG TH HUYÊN
Tên đề tài:
“KẾT QUẢ CÔNG TÁC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI ĐỊA BÀN
XÃ CHÍ VIỄN, HUYỆN TRÙNG KHÁNH,
TỈNH CAO BẰNG ĐẾN M 2013’’
ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo : Chính quy
Chuyên ngành : Khoa học Môi trường
Khoa : i trường
Lp : 42C - KHMT
Khóa học : 2010 - 2014
Thái Nguyên, tháng 05 năm 2014
KẾT QUẢ CÔNG TÁC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂ Y DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI ĐỊA BÀN XÃ CHÍ VIỄN, HUYỆN TRÙNG KHÁNH, TỈNH CAO BẰNG ĐẾN NĂM 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KẾT QUẢ CÔNG TÁC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂ Y DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI ĐỊA BÀN XÃ CHÍ VIỄN, HUYỆN TRÙNG KHÁNH, TỈNH CAO BẰNG ĐẾN NĂM 2013 - Người đăng: Nguyễn Bùi Anh Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
KẾT QUẢ CÔNG TÁC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂ Y DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI ĐỊA BÀN XÃ CHÍ VIỄN, HUYỆN TRÙNG KHÁNH, TỈNH CAO BẰNG ĐẾN NĂM 2013 9 10 21