Ktl-icon-tai-lieu

Kết quả nghiên cứu bước đầu về nhện gié hại lúa

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 405 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Kết quả nghiên cứu bước đầu về
nhện gié hại lúa
Nhện gié (Steneotarsonemus spinki) Smiley thuộc họ nhện trắng
Steneotarsonemidae, bộ ve bét Acarina, lớp nhện Arachinidae, là đối tượng gây
hại nguy hiểm trên lúa (có thể làm giảm đến 70-80% năng suất). Ở Việt Nam,
trong vài năm gần đây, nhện gié là loài gây hại đáng chú ý nhất trong 9 loài nhện
hại trên lúa. Đây là loài có kích thước cơ thể nhỏ, không thể nhìn thấy bằng mắt
thường, do đó việc phát hiện và phòng trừ kịp thời đối với nhện gié còn rất hạn
chế.
Ở Nghệ An, nhện gié được phát hiện vào năm 2008. Đến năm 2009, nhện gié
đã phát sinh gây hại nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất lúa tại nhiều
vùng thuộc các huyện Đô Lương, Yên Thành, Nghi Lộc... Một trong những
nguyên nhân dẫn đến những thiệt hại trên là do chưa phát hiện kịp thời sự gây
hại của nhện và chưa xác định được thời điểm cũng như biện pháp phòng trừ
hiệu quả. Hiện nay, nhện gié hại lúa đang là đối tượng dịch hại có nhiều nguy
cơ tiềm ẩn phát sinh thành dịch trên diện rộng, gây thiệt hại lớn đến năng suất
lúa tại Nghệ An.
Do là loài mới gây hại, kích thước quá nhỏ và tác hại ngày một tăng, nên tại rất
nhiều nơi, các kỹ thuật viên bảo vệ thực vật và cán bộ khuyến nông chưa nhận biết
được triệu chứng gây hại của nhện gié, vẫn thường nhầm lẫn triệu chứng gây hại
của chúng với các loại bệnh do vi sinh vật gây nên, thường được gọi chung một
tên là "bệnh đen lem lép hạt" và khuyến cáo sử dụng thuốc trừ sâu bệnh để diệt trừ,
gây tốn kém, lãng phí và ảnh hưởng xấu đến môi trường sống.

Với kết quả nghiên cứu bước đầu, bài viết này xin thông tin một số vấn đề về
nhện gié, đặc điểm phát sinh gây hại và cách phòng trừ.
1. Đặc điểm hình thái, sinh vật học của nhện gié
1.1. Đặc điểm hình thái
- Trứng có màu trắng trong, hình trái xoan, đẻ rải rác từng quả hoặc thường
dính lại với nhau thành từng đám 5-10 quả.
- Nhện non di động và nhện non không di động có màu trắng đục với 3 đôi
chân.
- Trưởng thành có màu trắng đục hơi vàng, có 4 đôi chân, rất khó quan sát
bằng mắt thường. Kích thước cơ thể nhện cũng có thể là cơ sở phân biệt giới tính
và tuổi nhện. Con cái trưởng thành có chiều dài bề rộng cơ thể tương ứng là
274m và 108m. Con đực có kích thước chiều dài và bề rộng cơ thể tương ứng
là 217m và 121m. Các đặc điểm cấu tạo hình thái đặc trưng cho họ
Tarsonemidae. Điểm dễ phân biệt giữa con đực và con cái là ở đôi chân thứ 4:
Đôi chân thứ 4 con đực phình to phía trong tạo thành đôi kìm hỗ trợ cho việc vận
chuyển con cái và giao phối; Đôi chân thứ...
Kết qu nghiên cứu bước đầu v
nhn gié hi lúa
Nhn gié (Steneotarsonemus spinki) Smiley thuc h nhn trng
Steneotarsonemidae, b ve bét Acarina, lp nhện Arachinidae, là đối tượng gây
hi nguy him trên lúa (có th làm giảm đến 70-80% năng suất). Vit Nam,
trong vài năm gần đây, nhện gié là loài gây hại đáng chú ý nhất trong 9 loài nhn
hại trên lúa. Đây là loài có kích thước cơ thể nh, không th nhìn thy bng mt
thường, do đó việc phát hin và phòng tr kp thời đối vi nhn gié còn rt hn
chế.
Ngh An, nhện gié được phát hin vào m 2008. Đến m 2009, nhn gié
đã phát sinh gây hi nng, nh hưng nghiêm trng đến năng sut lúa ti nhiu
vùng thuc các huyện Đô Lương, n Thành, Nghi Lộc... Mt trong nhng
nguyên nhân dn đến nhng thit hi tn do chưa phát hin kp thi s gây
hi ca nhn chưa c định được thi điểm cũng như bin pháp phòng tr
hiu qu. Hin nay, nhn gié hi a đang là đi tưng dch hi có nhiu nguy
tim n pt sinh thành dch trên din rng, y thit hi ln đến ng sut
a ti Ngh An.
Do loài mi gây hại, kích thước quá nh và tác hi ngày một tăng, nên ti rt
nhiều nơi, các k thut viên bảo vthc vt và cán b khuyến nông chưa nhn biết
được triu chng gây hại của nhn gié, vn thường nhm ln triu chng gây hại
của chúng vi các loại bnh do vi sinh vt gây nên, thường được gọi chung mt
tên là "bệnh đen lem lép hạt" và khuyến cáo sdụng thuc trsâu bnh để dit tr,
gây tn kém, lãng phí và nh hưởng xu đến môi trường sng.
Kết quả nghiên cứu bước đầu về nhện gié hại lúa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kết quả nghiên cứu bước đầu về nhện gié hại lúa - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Kết quả nghiên cứu bước đầu về nhện gié hại lúa 9 10 228