Ktl-icon-tai-lieu

khóa luận quy hoạch lâm nghiệp

Được đăng lên bởi dothuvfu09
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 4656 lần   |   Lượt tải: 21 lần
ĐẶT VẤN ĐỀ
Rừng đã và đang giữ vai trò to lớn cho phòng hộ, chống xói mòn và bảo vệ
môi trường sinh thái của nước ta.Trong những năm qua, mặc dầu điều kiện còn
nhiều khó khăn, nguồn lực đầu tư còn hạn chế, cơ chế chính sách chưa đồng bộ,
nhưng lâm nghiệp nước ta vẫn đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Diện tích
rừng tăng nhanh qua các năm, lợi ích kinh tế từ rừng được khẳng định, giá trị sản
xuất và xuất khẩu tăng nhanh. Công tác bảo vệ, phát triển rừng ngày càng được xã
hội hóa, giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động, góp phần xóa đói, giảm nghèo,
tăng trưởng kinh tế.
Tuy vậy công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng vẫn bộc lộ nhiều vấn đề
hạn chế; rừng vẫn tiếp tục bị khai thác trái phép và diễn biến phức tạp, chất lượng
rừng tự nhiên ngày càng suy giảm; công tác giao, khoán rừng, đất rừng còn nhiều
bất cập; hiệu quả sản xuất lâm nghiệp vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế
của nước ta; việc sắp xếp tổ chức sản xuất và quản lý bảo vệ rừng còn chưa hợp
lý...
Với tình hình thực trạng hiện nay, đòi hỏi sự chuyển biến mới cho hoạt động
lâm nghiệp của nước ta tại các vùng miền có tiềm năng lâm nghiệp song chưa có
điều kiện phát triển nhằm đóng góp nhiều hơn nữa cho phát triển kinh tế, xã hội và
phòng hộ, bảo vệ môi trường sinh thái.
Quảng Sơn là một trong những xã miền núi nằm ở phía Tây của huyện
Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình có điều kiện tự nhiên hết sức thuận lợi trong việc
phát triển kinh tế đặc biệt là phát triển lâm nghiệp và kinh tế vườn. Với địa hình
được chia thành 3 phần rõ rệt: Vùng núi, bán sơn địa và vùng đồng bằng. Phần lớn
diện tích là lâm nghiệp và một phần nhỏ là đồng bằng nằm ven sông Gianh.
Tuy có địa hình và giao thông thuận lợi cả về đường sông, đường sắt và
đường bộ song Quảng Sơn lại có quá trình đổi mới công nghệ trong lâm nghiệp
diễn ra rất chậm, lao động chân tay và dựa vào sức kéo vẫn còn phổ biến. Kinh tế
còn gặp nhiều khó khăn, sản xuất còn phụ thuộc rất nhiều vào đất đai, thời tiết, khí
hậu. Do vậy dù có nhiều mặt thuận lợi nhưng Quảng Sơn vẫn là một trong những
xã nghèo của huyện Quảng Trạch.
Vậy vấn đề đặt ra là cần khắc phục những khó khăn đó, để phát huy lợi thế
nhằm đưa nền kinh tế - xã hội của vùng phát triển một cách bền vững và góp phần
bảo vệ môi trường sinh thái. Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn chúng tôi tiến
nghiên cứu đề tài: “Đề xuất phương án quy hoạch phát triển sản xuất lâm nghiệp
nhằm thúc đẩy sự phát triển lâm nghiệp cho xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch,
tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2013-2020”

C...
ĐẶT VẤN ĐỀ
Rừng đã đang giữ vai trò to lớn cho phòng hộ, chống xói mòn và bảo vệ
môi trường sinh thái của ớc ta.Trong những năm qua, mặc dầu điều kiện còn
nhiều khó khăn, nguồn lực đầu còn hạn chế, chế chính sách chưa đồng bộ,
nhưng lâm nghiệp nước ta vẫn đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Diện tích
rừng tăng nhanh quac năm, lợi ích kinh tế từ rừng được khẳng định, giá trị sản
xuất xuất khẩu tăng nhanh. Công tác bảo vệ, phát triển rừng ngày càng được
hội hóa, giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động, góp phần xóa đói, giảm nghèo,
tăng trưởng kinh tế.
Tuy vậy công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng vẫn bộc lộ nhiều vấn đề
hạn chế; rừng vẫn tiếp tục bkhai thác trái phép diễn biến phức tạp, chất lượng
rừng tự nhiên ngày càng suy giảm; công tác giao, khoán rừng, đất rừng còn nhiều
bất cập; hiệu quả sản xuất lâm nghiệp vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế
của nước ta; việc sắp xếp tổ chức sản xuất quản bảo vệ rừng còn chưa hợp
lý...
Với tình nh thực trạng hiện nay, đòi hỏi sự chuyển biến mới cho hoạt động
lâm nghiệp của nước ta tại các vùng miền tiềm năng lâm nghiệp song chưa
điều kiện phát triển nhằm đóng góp nhiều hơn nữa cho phát triển kinh tế, xã hội và
phòng hộ, bảo vệ môi trường sinh thái.
Quảng Sơn là một trong những miền núi nằm phía Tây của huyện
Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình điều kiện tự nhiên hết sức thuận lợi trong việc
phát triển kinh tế đặc biệt phát triển lâm nghiệp kinh tế vườn. Với đa hình
được chia thành 3 phần rõ rệt: Vùng núi, bán sơn địa và vùng đồng bằng. Phần lớn
diện tích là lâm nghiệp và một phần nhỏ là đồng bằng nằm ven sông Gianh.
Tuy đa hình giao thông thuận lợi cả về đường sông, đường sắt
đường bộ song Quảng Sơn lại quá trình đổi mới công nghệ trong lâm nghiệp
diễn ra rất chậm, lao động chân tay dựa vào sức kéo vẫn còn phổ biến. Kinh tế
còn gặp nhiều khó khăn, sản xuất còn phụ thuộc rất nhiều vào đất đai, thời tiết, khí
hậu. Do vậy nhiều mặt thuận lợi nhưng Quảng Sơn vẫn một trong những
xã nghèo của huyện Quảng Trạch.
Vậy vấn đề đặt ra cần khắc phục những khó khăn đó, để phát huy lợi thế
nhằm đưa nền kinh tế -hội của vùng phát triển một cách bền vững và góp phần
bảo vệ môi trường sinh thái. Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn chúng tôi tiến
nghiên cứu đề tài:Đề xuất phương án quy hoạch phát triển sản xuất lâm nghiệp
nhằm thúc đẩy sự phát triển lâm nghiệp cho Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch,
tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2013-2020
khóa luận quy hoạch lâm nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
khóa luận quy hoạch lâm nghiệp - Người đăng: dothuvfu09
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
khóa luận quy hoạch lâm nghiệp 9 10 60