Ktl-icon-tai-lieu

Khóa luận tìm hiểu tuyến trùng ký sinh sâu hại

Được đăng lên bởi dhthai5493
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1811 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HUTECH

Bộ

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

TÌM HIỂU TUYẾN TRÙNG KÝ SINH SÂU HẠI VÀ QUY
TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TUYẾN TRÙNG KÝ

SINH SÂU HẠI

Ngành:

CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Sinh viên thực hiện : Lưu VẢN THUYẾT MSSV: 207111057
Lóp: 08CSH1

TP. Hồ Chí Minh, 201

1LỜI CAM ĐOAN

Em tên là: Lưu Văn Thuyết là sinh viên của trường đại học kỹ thuật công nghệ TP.
HCM. Em xin cam đoan bài khoá luận của Em với đề tài “tìm hiểu tuyến trùng ký sinh sâu
hại và quy trình công nghệ sản xuất tuyến trùng ký sinh sâu hại”. Hoàn toàn được thực hiện
dựa trên năng lực của Em. Tuyệt đối không sao chép tài liệu của người khác, nội dung và số
liệu trong bài của Em là trung thực với những mục có nguồn gốc từ tài liệu tham khảo được
trích dẫn rõ ràng cả tên tác giả và đề tài nghiên cứu. Neu bài khoá luận của Em có gì gian
dối em xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Người thực hiện

Lưu Văn Thuyết

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

MỤC
BVTV: Bảo vệ thực vật ĐTSH: Đấu tranh
sinh học VKCS: Vi khuẩn cộng sinh EPN:
LỤC
Entomopathogenic Nematodes BSL: Galleria Mellonella IJs: Infective juveniles H:
Heterorhabdititis S: Steinernem

4

DANH MỤC CÁC BẢNG

aBảng 3.1: Thời gian sinh trưởng và phát triển của 4 chủng EPN

Bảng 3.2: Danh sách các loài vi khuẩn cộng sinh với EPN

5

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 5.1: Hiệu lực gây chết sâu khoang của chủng S-TK10

Bảng 5.2: Hiệu lực gây chết sâu xanh bướm trắng của chủng S-TK10

6

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 5.3: Hiệu lực gây chết bọ hung đen của chủng S-TK10

Bảng 5.4: Hiệu lực gây chết sâu xanh của chủng S-TX1

7

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 5.5: Hiệu lực gây chết sâu xanh của H-MP11

Bảng 5.6: Hiệu lực diệt sâu xanh da láng của H-MP11

8

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 5.7: Hiệu lực gây chết sâu keo da láng ở chủng H-NT3

Bảng 5.8: Hiệu lực gây nhiễm sâu xám của chủng H-NT3

Bảng 5.9: Hiệu lực gây chết bọ hung đen của chủng H-TN

9

DANH MỤC HÌNH ẢNH

3Hình 3.1: Tuyến trùng EPN

Hình 3.2: Chu trình xâm nhập và phát triển của EPN

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 4.1: Áu trùng BSL

Khoá luận tốt nghiệp

Hình 4.2: Nhân nuôi EPN trong bình tam giácLỜI MỞ ĐẦU

Sâu hại luôn là mối đe doạ của nền sản xuất nông nghiệp. Trong điều kiện
nóng ẩm của Việt Nam, mối nguy hại này càng nặng nề hơn. Đe phòng trừ sâu hại,
bảo vệ năng suất cây trồng, trước đây nông dân chủ yếu dựa vào biện pháp hóa
học. Việc lạm dụng thuốc hóa học đã gây ra nhiều mối nguy hại cho cho môi
trường và sức khỏe của cộng đồng. Cân...
HUTECH Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
TÌM HIỂU TUYẾN TRÙNG KÝ SINH SÂU HẠI VÀ QUY
TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TUYẾN TRÙNG KÝ
SINH SÂU HẠI
Ngành: CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Khóa luận tìm hiểu tuyến trùng ký sinh sâu hại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khóa luận tìm hiểu tuyến trùng ký sinh sâu hại - Người đăng: dhthai5493
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Khóa luận tìm hiểu tuyến trùng ký sinh sâu hại 9 10 373