Ktl-icon-tai-lieu

Khóa luận tốt nghiệp : Khảo sát sự tăng trưởng của nấm linh chi

Được đăng lên bởi 10145038-st-hcmuaf-edu-vn
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 1029 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NÔNG HỌC

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

KHẢO SÁT SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA NẤM LINH CHI
(Ganoderma lucidum (Leyss.Ex Fr.) Karst) TRỒNG
TRÊN CƠ CHẤT CÁC LOẠI CÂY XÂM THỰC
CÓ BỔ SUNG MỘT SỐ CHẤT DINH DƯỠNG

NGÀNH

: NÔNG HỌC

KHÓA

: 2008 – 2012

SINH VIÊN THỰC HIỆN

: NGUYỄN TRƯỜNG DUY

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 07/2012

i

KHẢO SÁT SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA NẤM LINH CHI
(Ganoderma lucidum (Leyss.Ex Fr.) Karst) TRỒNG
TRÊN CƠ CHẤT CÁC LOẠI CÂY XÂM THỰC
CÓ BỔ SUNG MỘT SỐ CHẤT DINH DƯỠNG

Tác giả
NGUYỄN TRƯỜNG DUY

Khóa luận được đệ trình để đáp ứng yêu cầu
cấp bằng kỹ sư ngành Nông học

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN:
ThS. PHẠM THỊ NGỌC

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 07/2012

ii

LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình thực hiện luận văn nghiên cứu “Khảo sát sự tăng trưởng của
nấm linh chi (Ganoderma lucidum (Leyss.Ex Fr.) Karst) trồng trên cơ chất các loại cây
xâm thực có bổ sung một số chất dinh dưỡng” ngoài sự cố gắng, phấn đấu hết mình
của bản thân, em còn nhận được sự khích lệ, giúp đỡ thiết thực từ gia đình, nhà trường,
thầy cô và bạn bè.
Từ tận sâu trong đáy lòng con khắc ghi công ơn sinh thành, nuôi dưỡng, dạy dỗ
và tất cả những gì ba mẹ đã hy sinh để con được trưởng thành như ngày hôm nay.
Em xin chân thành cảm ơn Ban chủ nhiệm khoa Nông học, Ban quản lý trại
khoa Nông học, trường đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh đã luôn tạo điều kiện rất
tốt cho em thực hiện khóa luận tốt nghiệp.
Em xin chân thành cảm ơn thầy cô trường đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh
đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm quý báu, luôn quan
tâm, dìu dắt và luôn giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập, cũng như trong quá trình
thực hiện đề tài. Đặc biệt, em xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô Phạm
Thị Ngọc, người đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em trong suốt quá trình thực hiện
khóa luận.
Xin cảm ơn bạn bè đã động viên, giúp đỡ tôi trong thời gian học tập và thực
hiện khóa luận.
Dù đã cố gắng hoàn thành khóa luận văn trong phạm vi và khả năng cho phép
nhưng chắc chắn rằng còn những thiếu sót, em kính mong nhận được sự tận tình chỉ
bảo của thầy cô và bạn bè.

iii

TÓM TẮT
Đề tài “Khảo sát sự tăng trưởng của nấm linh chi (Ganoderma lucidum
(Leyss.Ex Fr.) Karst) trồng trên cơ chất các loại cây xâm thực có bổ sung một số chất
dinh dưỡng” do Nguyễn Trường Duy thực hiện với sự hướng dẫn của Th.S Phạm Thị
Ngọc. Đề tài được thực hiện từ tháng 02/2012 đến tháng 06/2012, tại trại thực nghiệm
khoa Nông học, trường đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Min...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA NÔNG HỌC
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
KHẢO SÁT SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA NẤM LINH CHI
(Ganoderma lucidum (Leyss.Ex Fr.) Karst) TRỒNG
TRÊN CƠ CHẤT CÁC LOẠI CÂY XÂM THỰC
CÓ BỔ SUNG MỘT SỐ CHẤT DINH DƯỠNG
NGÀNH : NÔNG HỌC
KHÓA : 2008 – 2012
SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN TRƯỜNG DUY
Tp. Hồ Chí Minh, tháng 07/2012
Khóa luận tốt nghiệp : Khảo sát sự tăng trưởng của nấm linh chi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khóa luận tốt nghiệp : Khảo sát sự tăng trưởng của nấm linh chi - Người đăng: 10145038-st-hcmuaf-edu-vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
Khóa luận tốt nghiệp : Khảo sát sự tăng trưởng của nấm linh chi 9 10 199