Ktl-icon-tai-lieu

khóa luận tốt nghiệp : tìm hiểu quy trình sản xuất enzyme bromelain từ vỏ dừa

Được đăng lên bởi thaohuynhs2khoatran
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 718 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.
HCM

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

TÌM HIỂU QUY TRÌNH SẢN XUẤT ENZYME
BROMELAIN TỪ VỎ DỨA

Ngành: CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Sinh viên thực hiện
MSSV: 0811110006

: PHAN THỊ NGỌC CHÂU
Lớp: 08CSH2

TP. Hồ Chí Minh, 2011

Tìm hiểu quy trình sản xuất enzyme bromelain từ vỏ dứa

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằng, khóa luận tốt nghiệp “Tìm hiểu quy trình sản xuất
enzyme Bromelain từ vỏ dứa” là công trình nghiên cứu của riêng tôi.
Các số liệu sử dụng trong khóa luận la trung thực có nguồn gốc cụ thể, rõ ràng.
Nội dung khóa luận thực hiện trên cơ sở lý thuyết, kiến thức và co tham khảo thêm
một số tài liệu, sách báo và tập chí theo danh mục của khóa luận.

Sinh viên thực hiện
Phan Thị Ngọc Châu

SVTH: Phan Thị Ngọc Châu

i

Tìm hiểu quy trình sản xuất enzyme bromelain từ vỏ dứa

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU...........................................................................................1
1.1. Đặt vấn đề........................................................................................................1
1.2. Mục tiêu dề tài .............................................................................................2
1.2.1. Mục tiêu tổng quát ....................................................................................2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể .........................................................................................2
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN....................................................................................3
2.1. Giới thiệu sơ luợc về enzyme...........................................................................3
2.2. Enzyme protease...............................................................................................4
2.2.1.Giới thiệu sơ lược các enzyme protease .....................................................5
2.2.1.1. Protease động vật ...............................................................................5
2.2.1.2 Protease thực vật ................................................................................5
2.2.1.3. Protease vi sinh vật ............................................................................6
2.2.2. Ứng dụng enzyme protease ......................................................................9
2.3. Enzyme bromelain thu nhận từ vỏ dứa .................................................11
2.3.1. Giới thiệu enzyme bromelain .................................................................11...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC K THUT CÔNG NGH TP.
HCM
KHÓA LUN TT NGHIP
TÌM HIU QUY TRÌNH SN XUT ENZYME
BROMELAIN T V DA
Ngành: CÔNG NGH SINH HC
Chuyên ngành: CÔNG NGH SINH HC
Sinh viên thc hin : PHAN TH NGC CHÂU
MSSV: 0811110006 Lp: 08CSH2
TP. H Chí Minh, 2011
khóa luận tốt nghiệp : tìm hiểu quy trình sản xuất enzyme bromelain từ vỏ dừa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
khóa luận tốt nghiệp : tìm hiểu quy trình sản xuất enzyme bromelain từ vỏ dừa - Người đăng: thaohuynhs2khoatran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
khóa luận tốt nghiệp : tìm hiểu quy trình sản xuất enzyme bromelain từ vỏ dừa 9 10 378