Ktl-icon-tai-lieu

Kĩ thuật nuôi Cua biển

Được đăng lên bởi dat-tran-van
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2521 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nuôi cua biển thương phẩm từ con giống nhân tạo

Trung tâm Khuyến nông Tp. Hồ Chí Minh

8. Phòng bệnh và địch hại ............................... 18
MỤC LỤC

9. Thu hoạch ................................................... 19
Một số điểm cần chú ý để nuôi cua thành công ......... 22

LỜI NÓI ĐẦU ............................................................ 3

MỘT SỐ ĐỊA CHỈ BÁN CUA GIỐNG.................... 23

I. Đặc điểm sinh học của cua biển ............................... 5

TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................... 24

1. Phân loại ....................................................... 5
2. Tập tính sống ................................................ 5
3. Điều kiện môi trường sống ............................ 6
4. Tính ăn .......................................................... 7
5. Tập tính sống ................................................ 7
6. Sinh trưởng của cua ...................................... 8
II. Kỹ thuật nuôi cua thương phẩm từ giống nhân tạo
trong ao đất ................................................................. 9
1. Xây dựng ao nuôi .......................................... 9
2. Cải tạo ao .................................................... 11
3. Con giống ................................................... 11
4. Vận chuyển cua giống ................................. 14
5. Mật độ và thời gian nuôi ............................. 15
6. Quản lý ao nuôi ........................................... 16
7. Chăm sóc .................................................... 17
5

6

Nuôi cua biển thương phẩm từ con giống nhân tạo

Trung tâm Khuyến nông Tp. Hồ Chí Minh

LỜI NÓI ĐẦU

mức tăng trưởng còn thấp, đặc biệt là kỹ thuật nuôi
thương phẩm từ con giống nhân tạo chưa được người
nuôi hiểu biết đầy đủ.

ua biển (Scylla serrata) là một trong những
loài giáp xác phổ biến ở các vùng biển Việt
Nam, với phẩm chất thịt ngon, được thị trường ưa
chuộng, cua biển đang trở thành đối tượng thủy sản có
giá trị kinh tế.

Để các mô hình nuôi thương phẩm đạt hiệu quả
kinh tế, hạn chế tối đa rủi ro, người nuôi cần có những
hiểu biết cơ bản nhất về cua biển, đó là các đặc điểm
sinh học như: sinh thái, tập tính dinh dưỡng, sinh sản,
…; kỹ thuật nuôi; biện pháp phòng, trị bệnh; …Cẩm
nang “Nuôi Cua biển thương phẩm từ con giống
nhân tạo” do Trung tâm Khuyến nông TP. Hồ Chí
Minh sẽ cung cấp những thông tin cần thiết, nhằm hỗ
trợ người nuôi có thể tham khảo, vận dụng để xây dựng
và phát triển các mô hình nuôi cua biển hiệu quả hơn.

C...
Nuôi cua biển thương phẩm từ con giống nhân tạo
5
MỤC LỤC
LI NÓI ĐẦU ............................................................ 3
I. Đặc điểm sinh học của cua biển ............................... 5
1. Phân loại ....................................................... 5
2. Tập tính sống ................................................ 5
3. Điều kiện môi trường sống ............................ 6
4. Tính ăn .......................................................... 7
5. Tập tính sống ................................................ 7
6. Sinh trưởng của cua ...................................... 8
II. Kthuật nuôi cua thương phẩm từ giống nhân tạo
trong ao đất ................................................................. 9
1. Xây dựng ao nuôi .......................................... 9
2. Cải tạo ao .................................................... 11
3. Con giống ................................................... 11
4. Vận chuyển cua giống ................................. 14
5. Mật độ và thời gian nuôi ............................. 15
6. Quản lý ao nuôi ........................................... 16
7. Chăm sóc .................................................... 17
Trung tâm Khuyến nông Tp. Hồ Chí Minh
6
8. Phòng bnh và địch hại ............................... 18
9. Thu hoạch ................................................... 19
Mt số điểm cần chú ý để nuôi cua thành công ......... 22
MỘT SỐ ĐỊA CHN CUA GING .................... 23
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................... 24
Kĩ thuật nuôi Cua biển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kĩ thuật nuôi Cua biển - Người đăng: dat-tran-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Kĩ thuật nuôi Cua biển 9 10 344