Ktl-icon-tai-lieu

Kiến Thức Cơ Bản Về Phân Bón

Được đăng lên bởi nobenprize
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1324 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ngày 7 tháng 7 năm 2014

Kiến Thức Cơ Bản Về Phân Bón

Kiến Thức Cơ Bản Về Phân Bón
Hai Quang sưu tầm

A. Khái Niệm Về Phân Bón
Phân bón là thức ăn của cây trồng, thiếu phân cây không thể sinh trưởng và cho năng suất,
phẩm chất cao. Phân bón có vai trò rất quan trọng trong việc thâm canh tăng năng suất, bảo vệ cây
trồng và nâng cao độ phì nhiêu của đất.

I- Cây Hút Thức Ăn Nhờ Gì ?
1- Nhờ bộ rễ: Không phải toàn bộ các phần của rễ đều hút dinh dưỡng mà là nhờ miền lông hút
rất nhỏ trên rễ tơ. Từ một rễ cái, bộ rễ được phân nhánh rất nhiều cấp, nhờ vậy tổng cộng diện tích
hút dinh dưỡng từ đất của cây rất lớn. Rễ hút nước trong đất và một số nguyên tố hòa tan trong
dung dịch đất như: đạm, lân, kali, lưu huỳnh, manhê, canxi và các nguyên tố vi lượng khác, bộ rễ là
cơ quan chính lấy thức ăn cho cây.
2- Nhờ bộ lá: Bộ lá và các bộ phận khác trên mặt đất, kể cả vỏ cây cũng có thể hấp thu trực tiếp
các dưỡng chất. Ở trên lá có rất nhiều lỗ nhỏ(khí khổng). Khí khổng là nơi hấp thụ các chất dinh
dưỡng bằng con đường phun qua lá. Trên cây một lá mầm(đơn tử diệp)khí khổng thường phân bố
cả 2 mặt lá, thậm chí mặt trên lá nhiều hơn mặt dưới lá như: lúa , lúa mì…;trên cây ăn trái(cây thân
gỗ)khí khổng thường tập trung nhiểu ở mặt dưới lá. Khi dùng phân bón lá phải theo đặc điểm cây
trồng và đúng hướng dẫn thì lá cây mới hấp thụ cao được.

II – Các Chất Dinh Dưỡng Cần Thiết Cho Cây
-Đa lượng: Đạm(N), Lân(P), Kali(K).
-Trung lượng: Canxi(Ca), Lưu Huỳnh(S), Ma-nhê(Mg)…
-Vi Lượng: Sắt(Fe), Kẽm(Zn), Mangan(Mn), Bo(B), Đồng(Cu), Molypden(Mo), Clo(Cl)
1- Chất đạm(N)
-Khi thiếu: cành lá sinh trưởng kém, lá non nhỏ, lá già dễ bị rụng, bộ rễ ít pháp triển, năng suất
kém…
-Khi dư: cây sinh trưởng rất mạnh, lá to, tán lá rườm rà, mềm yếu, dễ đỗ ngã, sâu bệnh dễ phá
hại…
2- Chất Lân (P)
-Khi thiếu: rễ phát triễn kém, lá mỏng có thể chuyển màu tím đỏ, ảnh hưởng tới việc ra hoa của
cây;trái thường có vỏ dày, xốp và dễ hư…
-Nếu dư rất khó phát hiện, tuy nhiên dễ làm cho cây thiếu kẽm và đồng. .
3- Chất Kali: (K)
-Khi thiếu, ban đầu đỉnh lá già bị cháy;thiếu nặng, phần lớn lá bị cháy và rụng đi.
- Nếu dư cũng khó nhận diện, tuy nhiên trên cam khi bón kali nhiều quá trái trở nên sần sùi.
4- Chất Canxi(Ca):
-Khi thiếu: Lá và đọt non dễ bị cong queo và nhỏ, mép lá không đều, hay có hiện tượng chồi chết
ngọn, rễ đình trệ sinh trưởng và thường bị thối…


1/7

Ngày 7 tháng 7 năm 2014

Kiến Thức Cơ Bản Về Phân Bón

-Không có triệu chứng dư, tuy ...
Ngày 7 tháng 7 năm 2014 Kiến Thc Cơ Bn V Phân n
http://caimon.org/CaytraiCM/KythuatCT/Phanbon.htm 1/7
Kiến Thức Cơ Bn Về Phân Bón
Hai Quang u tầm
A. Khái Niệm Về Phân Bón
Phân bón là thức ăn của cây trồng, thiếu phân y không thể sinh trưng và cho năng suất,
phẩm chất cao. Phân bónvai trò rất quan trọng trong việc thâm canh tăng năng sut, bảo vcây
trồng và nâng cao đphì nhiêu của đất.
I-y Hút Thc Ăn Nhờ Gì ?
1- Nhờ bộ rễ: Không phải toàn bộ các phần của rễ đều hút dinh dưỡng mà là nh miền lông hút
rt nh trên rễ tơ. T một rễ cái, bộ rễ đưc phân nhánh rất nhiu cấp, nh vậy tổng cộng diện tích
hút dinh dưỡng từ đất của cây rất ln. Rhút nưc trong đất và một số nguyên thòa tan trong
dung dịch đất như: đạm, lân, kali, lưu hunh, manhê, canxi và các nguyên tvi lượng khác, bộ rễ là
quan chính lấy thc ăn cho cây.
2- Nhờ bộ : Bộ lá và các bộ phận khác trên mt đất, kể cả vyng có thể hấp thu trc tiếp
các dưỡng chất. trên lá có rất nhiều lỗ nhỏ(khí khổng). Khí khổng là nơi hấp th các chất dinh
ng bằng con đường phun qua lá. Trên cây một lá mầm(đơn tử diệp)khí khổng thưng phân bố
cả 2 mặt lá, thậm chí mặt trên lá nhiu hơn mặt dưới lá như: lúa , lúa ;trên cây ăn trái(cây thân
gỗ)khí khổng thưng tập trung nhiểu ở mặt dưới lá. Khi dùng phân bón lá phải theo đặc điểm cây
trồng và đúng hướng dẫn thì lá cây mi hấp th cao được.
II c Cht Dinhng Cần Thiết Choy
-Đa lượng: Đạm(N), Lân(P), Kali(K).
-Trung lượng: Canxi(Ca), u Hunh(S), Ma-nhê(Mg)…
-Vi Lượng: Sắt(Fe), Kẽm(Zn), Mangan(Mn), Bo(B), Đng(Cu), Molypden(Mo), Clo(Cl)
1- Chất đạm(N)
-Khi thiếu: cành lá sinh trưng kém, lá non nhỏ, lá già dễ bị rng, bộ rễ ít pháp triển, năng suất
kém…
-Khi : cây sinh trưng rất mạnh, lá to, tán lá rườm rà, mềm yếu, dễ đỗ ngã, u bệnh dễ phá
hại…
2- Chất Lân (P)
-Khi thiếu: rễ phát triễn kém, lá mỏng có th chuyển màu tím đỏ, ảnh hưng ti việc ra hoa của
cây;trái thưng có v y, xốp và dễ hư
-Nếu dư rất khó phát hiện, tuy nhiên dễ làm cho cây thiếu kẽm và đồng. .
3- Chất Kali: (K)
-Khi thiếu, ban đầu đỉnh lá già bị cháy;thiếu nặng, phần lớn lá bị cháy và rng đi.
- Nếu dư cũng khó nhận diện, tuy nhiên trên cam khi bón kali nhiều quá trái tr nên sần i.
4- Chất Canxi(Ca):
-Khi thiếu: và đọt non dễ bị cong queo và nhỏ, mép lá không đều, hay có hin tượng chồi chết
ngọn, rễ đình trệ sinh trưng và thưng bị thối…
Kiến Thức Cơ Bản Về Phân Bón - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiến Thức Cơ Bản Về Phân Bón - Người đăng: nobenprize
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Kiến Thức Cơ Bản Về Phân Bón 9 10 374