Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật bảo quản hạt và nông sản

Được đăng lên bởi cindylady2412
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 564 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Nguồn: PGS. Trần Minh Tâm – Bảo quản và chế biến
nông sản sau thu hoạch. NXB Nông Nghiệp

34

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật bảo quản hạt và nông sản - Người đăng: cindylady2412
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Kỹ thuật bảo quản hạt và nông sản 9 10 729