Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật canh tác cây đậu phộng

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2496 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KỸ THUẬT CANH TÁC CÂY ĐẬU PHỘNG
1. Giống
Một số giống đậu phổ biến như
sau:
- Đậu giấy (Đồng Nai, Sông Bé, Biên
Hòa): vỏ mỏng, hạt chắc, trái sai,
hàm lượng dầu cao (17%). Tỷ lệ hạt
trên trái khoảng 78%, năng suất bình
quân 2,7 tấn/ha.
- Đậu Li (Tây Ninh): vỏ mỏng, nhẵn
(không gân), năng suất 2,5 tấn/ha.
- Đậu mỏ két (Đồng nai, Sông Bé,
Tây Ninh): trái có mỏ rõ rệt năng suất bình quân 2,4 tấn/ha.
- Đậu Ráng (Đồng nai, Long An): năng suất 2,4 tấn/ha.
2. Thời vụ
- Vụ Đông Xuân (chính vụ) gieo tháng 11-12 thu hoạch tháng 2-3
- Vụ Hè Thu gieo tháng 4-6 thu hoạch tháng 7-8
- Vụ Thu Đông gieo tháng 7-8 thu hoạch tháng 10-11 đậu trồng ở vụ này phải
cày bừa, lên liếp kỹ, giữa các liếp có rãnh thoát nước.
3. Cách gieo hạt
- Khi gieo cần chọn hạt tốt già to và chắc đồng đều nhau. Xử lý hạt trước khi
gieo bằng thuốc chống nấm.
- Nên trồng dày vừa phải để giữ được độ ẩm của đất thì mới cho năng suất
cao.
- Mật độ 30-40 cm giữa hai hàng và 10-12 cm trên hàng tức là khoảng 20-25
cây /1 m2, gieo hạt 2-3 hạt/hốc, lượng hạt giống cần để gieo trên 1 ha là
100-150 kg
- Bề sâu gieo:
+ Nếu trồng mùa nắng hạn, đất nhẹ gieo sâu 5cm
+ Nếu trồng mùa mưa ẩm ướt, đất nặng gieo sâu 3 cm
4. Cách bón phân
Bón vôi: Ở những nơi trồng đậu phộng thâm canh thường rãi vôi cho đất trước
khi cày bừa, vừa làm bớt độ chua của đất vửa để tạo vỏ hạt được chắc và để phòng
ngừa mối và kiến trong đất. Bón ít nhất nửa tháng trước khi trồng và 2-3 năm mới
bón 1 lần.
Bón từ 2-3 tấn phân chuồng hoặc phân rác mục thật hoai kết hợp với phân hóa
học.
Tùy theo điều kiện đất đai ở từng nơi mà áp dụng bón phân cho thích hợp. Có
thể áp dụng công thức phân 25-60-60 /ha.
Thời kỳ bón:

Bón lót toàn bộ phân hữu cơ và kali, 50% lân, 1/3 phân N kết hợp với thuốc trừ
kiến và mối. Phân N còn lại chia ra làm hai lần bón:
- Lần 1: 10-15 ngày sau khi gieo
- Lần 2: 25-30 ngày sau khi gieo
- 50% lượng P còn lại sẽ được bón thời điểm cây ra hoa sẽ làm tăng năng
suất cao (dùng supper lân để bón).
5. Chăm sóc
- Trồng dặm: thông thường 3-5 ngày sau khi gieo.
- Làm cỏ: phải giữ ruộng đậu sạch cỏ trong vòng 30 ngày đầu. Do đó làm cỏ
vào ngày thứ 15-30 ngày sau khi gieo.
- Vun gốc: khi cây trổ hoa thì bắt đầu xới gốc cho kỹ và vun gốc cao.
- Tưới nước:
+ Nếu sau khi gieo thiếu nước hạt không nẩy mầm được.
+ Thời kỳ trổ hoa thiếu nước hoa sẽ nở kém và rụng nhiều.
+ Thiếu nước trong giai đoạn kết trái hạt sẽ bị lép.
Nên áp dụng biện pháp tưới phun mưa quanh gốc là tốt nhất.
Đối với đất cát hay thịt pha cát, số lượng nước tưới từ 10...
KỸ THUẬT CANH TÁC CÂY ĐẬU PHỘNG
1. Giống
Một số giống đậu phổ biến như
sau:
- Đậu giấy (Đồng Nai, Sông Bé, Biên
Hòa): vỏ mỏng, hạt chắc, trái sai,
hàm lượng dầu cao (17%). Tlhạt
trên trái khoảng 78%, năng suất bình
quân 2,7 tấn/ha.
- Đậu Li (Tây Ninh): vmng, nhẵn
(không gân), năng suất 2,5 tấn/ha.
- Đậu mỏ két (Đồng nai, Sông Bé,
Tây Ninh): trái có mỏ rõ rệt năng suất bình quân 2,4 tấn/ha.
- Đậu Ráng (Đồng nai, Long An): năng suất 2,4 tấn/ha.
2. Thời vụ
- Vụ Đông Xuân (chính vụ) gieo tháng 11-12 thu hoạch tháng 2-3
- Vụ Hè Thu gieo tháng 4-6 thu hoạch tháng 7-8
- Vụ Thu Đông gieo tháng 7-8 thu hoạch tháng 10-11 đậu trồng ở vụ này phải
cày bừa, lên liếp kỹ, giữa các liếp có rãnh thoát nước.
3. Cách gieo hạt
- Khi gieo cần chọn hạt tốt già to chắc đồng đều nhau. Xử hạt trước khi
gieo bằng thuốc chống nấm.
- Nên trồng dày vừa phải để giữ được độ ẩm của đất thì mới cho năng suất
cao.
- Mật độ 30-40 cm giữa hai hàng 10-12 cm trên hàng tức khoảng 20-25
cây /1 m
2
, gieo hạt 2-3 hạt/hốc, lượng hạt giống cần để gieo trên 1 ha
100-150 kg
- Bề sâu gieo:
+ Nếu trồng mùa nắng hạn, đất nhẹ gieo sâu 5cm
+ Nếu trồng mùa mưa ẩm ướt, đất nặng gieo sâu 3 cm
4. Cách bón phân
Bón vôi: những nơi trồng đậu phộng thâm canh thường rãi vôi cho đất trước
khi cày bừa, vừa làm bớt độ chua của đất vửa để tạo vỏ hạt được chắc để phòng
ngừa mối kiến trong đất. Bón ít nhất nửa tháng trước khi trồng 2-3 năm mới
bón 1 lần.
Bón từ 2-3 tấn phân chuồng hoặc phân rác mục thật hoai kết hợp với phân hóa
học.
Tùy theo điều kiện đất đai từng nơi mà áp dụng bón phân cho thích hợp.
thể áp dụng công thức phân 25-60-60 /ha.
Thời kỳ bón:
Kỹ thuật canh tác cây đậu phộng - Trang 2
Kỹ thuật canh tác cây đậu phộng - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Kỹ thuật canh tác cây đậu phộng 9 10 199