Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật canh tác GAP

Được đăng lên bởi nvhungdhtn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 271 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kỹ thuật canh tác GAP
GAP - Là những nguyên tắc, được thiết lập nhằm đảm bảo một môi trường sản xuất an toàn, sạch
sẽ. Thực phẩm phải đảm bảo không chứa các tác nhân gây bệnh như chất độc sinh học (độc tố
Aflatoxin của nấm, vi khuẩn, nấm, virus, ký sinh trùng…), và hóa chất (dư lượng thuốc BVTV,
kim loại nặng, hàm lượng nitrat...). Đồng thời sản phẩm phải đảm bảo an toàn từ ngoài đồng đến
khi sử dụng, an toàn cho cả người sản xuất ra sản phẩm và người sử dụng sản phẩm, sản xuất
phải
thân
thiện
môi
trường.
GAP bao gồm cả việc sản xuất theo hướng lựa chọn địa điểm, sử dụng đất đai, phân bón, nước,
phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch, đóng gói, chế biến, tồn trữ, vệ sinh đồng ruộng và vận chuyển
sản
phẩm,
v.v…
a)

An

toàn

cho

thực

phẩm:

Các tiêu chuẩn này gồm các biện pháp để đảm bảo không có hoá chất, nhiễm khuẩn hoặc ô
nhiễm
vật
lý
khi
thu
hoạch
như:
+ Nguy cơ nhiễm sinh học: virus, vi khuẩn, nấm mốc và các độc tố sinh học.
+
+

Nguy
Nguy

b)

cơ
cơ

về

hoá
vật

An

lý.

học:
NS

toàn

dư
được

lượng

chiếu

cho

thuốc

xạ

và

người

biến

BVTV.
đổi

sản

gen.
xuất:

Mục đích là càng sử dụng ít thuốc BVTV càng tốt, nhằm làm giảm thiểu ảnh hưởng của dư
lượng
hoá
chất
lên
con
người
và
môi
trường:
+ Quản lý phòng trừ dịch hại tổng hợp (Intergrated Pest Management = IPM).
+

Quản

lý

mùa

vụ

tổng

hợp

(Itergrated

Crop

Management

=

ICM).

+ Giảm thiểu dư lượng hóa học (MRL = Maximum Residue Limits) trong sản phẩm.
c)

Bảo

vệ

môi

trường:

Nhằm tiến tới 1 nền nông nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường, tạo sự cân bằng sinh thái
trong tự nhiên, chống ô nhiễm và hủy diệt môi trường. Không dùng hóa chất độc hại tiêu diệt côn
trùng
và
thiên
địch.
d)

Truy

nguyên

được

nguồn

gốc

sản

phẩm:

GAP tập trung rất nhiều vào việc truy nguyên nguồn gốc. Nếu khi có sự cố xảy ra, các siêu thị,

các nhà phân phối phải thực sự có khả năng giải quyết vấn đề và thu hồi các sản phẩm bị lỗi.
GAP là sản xuất có kiểm soát nên chúng ta biết chính xác bón phân gì, phun thuốc gì, mức độ
độc
hại,
trồng
giống
gì...trồng
trên
vùng
đất
nào...
Tiêu chuẩn này cho phép chúng ta xác định được những vấn đề từ khâu sản xuất đến khâu tiêu
thụ
sản
phẩm.
2.GAP
GAP

mang
mang

lại

nhiều

lại
lợi

ích

dựa

lợi
trên

cơ

sở

ích
3

nhóm

lợi

gì:
ích

sau

đây:

1) An toàn: Nông sản trước hết phải an toàn, dư lượng các chất gây độc (dư lượng thuốc BVTV,
hàm lượng nitrát, kim loại nặng...) không vượt mức cho phép. Không nhiễm vi sinh và độc tố của
vi sinh (Aflatoxin độc tố của nấ...
Kỹ thuật canh tác GAP
GAP - Là những nguyên tắc, được thiết lập nhằm đảm bảo một môi trường sản xuất an toàn, sạch
sẽ. Thực phẩm phải đảm bảo không chứa c tác nhân gây bệnh nchất độc sinh học (độc tố
Aflatoxin của nấm, vi khuẩn, nấm, virus, sinh trùng…), hóa chất (dư lượng thuốc BVTV,
kim loại nặng, hàm lượng nitrat...). Đồng thời sản phẩm phải đảm bảo an toàn từ ngoài đồng đến
khi sử dụng, an toàn cho cả người sản xuất ra sản phẩm người sử dụng sản phẩm, sản xuất
phải thân thiện môi trường.
GAP bao gồm cả việc sản xuất theo hướng lựa chọn địa điểm, sử dụng đất đai, phân bón, nước,
phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch, đóng gói, chế biến, tồn trữ, vệ sinh đồng ruộng và vận chuyển
sản phẩm, v.v…
a) An toàn cho thực phẩm:
Các tiêu chuẩn này gồm các biện pháp để đảm bảo không hoá chất, nhiễm khuẩn hoặc ô
nhiễm vật khi thu hoạch như:
+ Nguy nhiễm sinh học: virus, vi khuẩn, nấm mốc và các độc tố sinh học.
+ Nguy hoá học: lượng thuốc BVTV.
+ Nguy v vật lý. NS được chiếu xạ biến đổi gen.
b) An toàn cho người sản xuất:
Mục đích càng sử dụng ít thuốc BVTV càng tốt, nhằm làm giảm thiểu ảnh hưởng của
lượng hoá chất lên con người môi trường:
+ Quản phòng trừ dịch hại tổng hợp (Intergrated Pest Management = IPM).
+ Quản mùa vụ tổng hợp (Itergrated Crop Management = ICM).
+ Giảm thiểu lượng hóa học (MRL = Maximum Residue Limits) trong sản phẩm.
c) Bảo vệ môi trường:
Nhằm tiến tới 1 nn nông nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường, tạo sự cân bằng sinh thái
trong tự nhiên, chống ô nhiễm và hủy diệt môi trường. Không dùng hóa chất độc hại tiêu diệt côn
trùng thiên địch.
d) Truy nguyên được nguồn gốc sản phẩm:
GAP tập trung rất nhiều vào việc truy nguyên nguồn gốc. Nếu khi sự cố xảy ra, các siêu thị,
Kỹ thuật canh tác GAP - Trang 2
Kỹ thuật canh tác GAP - Người đăng: nvhungdhtn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Kỹ thuật canh tác GAP 9 10 173