Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật canh tác trên đất dốc

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 7588 lần   |   Lượt tải: 13 lần
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA
NGUYỄN VIẾT KHOA - VÕ ĐẠI HẢI
NGUYỄN ĐỨC THANH

Kỹ thuật canh tác

TRÊN ĐẤT DỐC

NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP
HÀ NỘI - 2008

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.Lrc-tnu.edu.vn

1

LỜI NÓI ĐẦU
Diện tích đất đồi núi nước ta chiếm tới 75% diện tích của cả nước, vì vậy đời sống
của phần lớn người dân đều dựa chủ yếu vào canh tác trên đất dốc. Chính vì vậy mà đất
dốc chiếm vị trí quan trọng trong phát triển nông nghiệp cả nước. Đây là vùng đất mà
môi trường sinh thái đã phần nào bị suy thoái do quá khứ khai thác và canh tác chưa
hợp lý. Hiện tượng xói mòn và rửa trôi do con người gây nên cũng đã biến những vùng
đất vốn rất màu mỡ thành đất thoái hoá bạc màu, có độ phì nhiêu thấp.
Do sức ép về dân số, đất đai ở những vùng sâu vùng xa, thậm chí kể cả rừng cấm
đầu nguồn cũng đã và đang bị xâm hại dẫn đến sự thoái hoá tài nguyên thiên nhiên,
biểu hiện ở độ che phủ rừng giảm sút một cách đáng báo động, sức sản xuất của đất
cũng kém dần và thoái hoá về đa dạng sinh học. Lối canh tác truyền thống tỏ ra không
thích hợp cho phát triển nông-lâm nghiệp bền vững không những trên đất dốc mà ngay
cả vùng đồng bằng.
Như vậy, nếu chúng ta không có những phương thức canh tác hợp lý trên vùng đất
dốc thì hậu quả không những chỉ người nông dân miền đất dốc mà cả xã hội phải gánh
chịu kèm theo những khủng hoảng về môi trường và tài nguyên.
Con đường thoát khỏi tình trạng trên chỉ có thể là tìm một phương thức canh tác
nông lâm kết hợp trên vùng đất dốc, gắn sản xuất lương thực với sản xuất hàng hoá,
gắn nông nghiệp với lâm nghiệp với bảo vệ đất, nước và môi trường từ đó tiến tới định
canh, định cư và xây dựng dần cuộc sống mới của người dân trên vùng đất dốc miền
núi.
Tài liệu “Kỹ thuật canh tác trên đất dốc” được biên soạn dựa trên những đúc kết
từ những kinh nghiệm thực tế và tổng hợp từ các tài liệu khoa học, khuyến nông-khuyến
lâm nhằm mục đích giúp các cán bộ khuyến nông cấp tỉnh và huyện hiểu biết hơn về
những phương thức canh tác nông lâm kết hợp trên vùng đất dốc và từ đó có thể giúp
bà con nông dân canh tác trên vùng đất dốc một cách có hiệu quả và bền vững.
Trong quá trình biên soạn tài liệu, chúng tôi không thể tránh khỏi những thiếu sót,
rất mong các đồng nghiệp cùng các bạn đọc đóng góp ý kiến để cuốn sách được hoàn
thiện hơn.

Nhóm tác giả

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

2

http://www.Lrc-tnu.edu.vn

Chương I
TỔNG QUAN VỀ NÔNG LÂM KẾT HỢP
1. Khái niệm...
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
1
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA
NGUYỄN VIẾT KHOA - VÕ ĐẠI HẢI
NGUYỄN ĐỨC THANH
Kỹ thuật canh tác
TRÊN ĐẤT DỐC
NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP
HÀ NỘI - 2008
Kỹ thuật canh tác trên đất dốc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật canh tác trên đất dốc - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
Kỹ thuật canh tác trên đất dốc 9 10 526