Ktl-icon-tai-lieu

KỸ THUẬT CHĂN NUÔI LỢN CON

Được đăng lên bởi dangquangngoc-dang
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 4736 lần   |   Lượt tải: 29 lần
1

Chương 5

KỸ THUẬT CHĂN NUÔI LỢN CON
Trong điều kiện chăn nuôi của nước ta, lợn con được tính từ lúc sơ sinh (đẻ ra) đến lúc
cai sữa. Nhưng ở các nước khác lợn con được tính từ lúc sơ sinh đến lúc có trọng lượng từ 23
- 25 kg. Kỹ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc lợn con bao gồm cả hai giai đoạn: Giai đoạn lợn
con theo mẹ và lợn con sau cai sữa.
Trong thời kỳ này lợn con gặp phải 3 đợt khủng hoảng lớn:
Khủng hoảng thứ nhất là lúc mới đẻ ra (sơ sinh). Lợn con từ chỗ ở trong bụng mẹ
được bảo vệ trong tử cung và được cung cấp dinh dưỡng qua nhau thai. Lúc ra khỏi cơ thể mẹ
chúng trực tiếp chịu sự tác động của môi trường và những điều kiện sống khác và tự tìm lấy
vú mẹ để lấy dinh dưỡng nuôi sống cơ thể.
Khủng hoảng thứ hai và lúc 21 ngày. Lúc này tuổi lợn con có tốc độ sinh trưởng phát
triển nhanh, nhưng sản lượng sữa mẹ giảm theo quy luật tiến sữa. Trong khi đó khả năng tiêu
hóa thức ăn nhân tạo của lợn con chưa có dẫn tới thiếu dinh dưỡng cho nhu cầu phát triển cơ
thể.
Khủng hoảng thứ ba vào lúc cai sữa. Từ chỗ lợn con sống nhờ hoàn toàn vào sữa lợn
mẹ và các thức ăn bổ sung thêm. Lúc cai sữa, lợn con phải tự độc lập sống và lấy thức ăn
hoàn toàn từ bên ngoài để đảm bảo cho nhu cầu sinh trưởng và phát triển của chúng. Do vậy
trong giai đoạn ban đầu này lợn con thường dễ bị khủng hoảng về môi trường sống mới hay bị
các chứng rối loạn do thức ăn hoặc tiêu hóa thức ăn không tốt. Trong giai đoạn nuôi lợn con,
chúng ta có thể phân thành 2 thời kỳ: Lợn con bú sữa (lợn con theo mẹ) và lợn con sau khi cai
sữa.

A. KỸ THUẬT CHĂN NUÔI LỢN CON BÚ SỮA
Lợn con từ lúc sơ sinh đến lúc cai sữa (tách mẹ) có nhiều đặc điểm sinh lý đặc trưng
và đòi hỏi phải có sự chăm sóc nuôi dưỡng tốt. Nếu khi chăn nuôi, người chăn nuôi không
nắm vững các đặc điểm sinh lý của lợn con sẽ không nuôi dưỡng và chăm sóc hợp lý chúng,
dẫn đến sinh trưởng chậm, lợn không khỏe và chất lượng con giống kém.

I. ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ LỢN CON BÚ SỮA
Trong giai đoạn này lợn con có những đặc điểm sinh lý đặc trưng mà chúng ta cần
quan tâm để có chế độ dinh dưỡng và chăm sóc thích hợp cho chúng.
1. Lợn con có tốc độ sinh trưởng phát triển nhanh
Trong giai đoạn này lợn con sinh trưởng rất nhanh, tầm vóc và thể trọng tăng dần theo
tuổi.
Từ lúc sơ sinh đến lúc cai sữa, trọng lượng của lợn con tăng từ 10 đến 12 lần. So với các gia
súc khác thì tốc độ sinh trưởng của lợn con tăng nhanh hơn gấp nhiều lần. Các cơ quan trong
cơ thể lợn con cũng thay đổi và tăng lên nhanh chóng. Hàm lượng nước giảm dần theo tuổi,
vật chấ...
Chương 5
KỸ THUẬT CHĂN NUÔI LỢN CON
Trong điều kiện chăn nuôi của nước ta, lợn con được tính từ lúc sơ sinh (đẻ ra) đến lúc
cai sữa. Nhưngcác nước khác lợn con được tính từ lúcsinh đến lúc có trọng lượng từ 23
- 25 kg. Kỹ thuật nuôi dưỡng chăm sóc lợn con bao gồm cả hai giai đoạn: Giai đoạn lợn
con theo mẹ và lợn con sau cai sữa.
Trong thời kỳ này lợn con gặp phải 3 đợt khủng hoảng lớn:
Khủng hoảng thứ nhất lúc mới đẻ ra (sơ sinh). Lợn con từ chỗ trong bụng mẹ
được bảo vệ trong tử cung và được cung cấp dinh dưỡng qua nhau thai. Lúc ra khỏi cơ thể mẹ
chúng trực tiếp chịu sự tác động của môi trường những điều kiện sống khác tựm lấy
vú mẹ để lấy dinh dưỡng nuôi sống cơ thể.
Khủng hoảng thứ hai lúc 21 ngày. Lúc này tuổi lợn con tốc độ sinh trưởng phát
triển nhanh, nhưng sản lượng sữa mẹ giảm theo quy luật tiến sữa. Trong khi đó khả năng tiêu
hóa thức ăn nhân tạo của lợn con chưa dẫn tới thiếu dinh dưỡng cho nhu cầu phát triển
thể.
Khủng hoảng thứ ba vào lúc cai sữa. Từ chỗ lợn con sống nhờ hoàn toàn vào sữa lợn
mẹ các thức ăn bổ sung thêm. Lúc cai sữa, lợn con phải tự độc lập sống lấy thức ăn
hoàn toàn từ bên ngoài để đảm bảo cho nhu cầu sinh trưởng phát triển của chúng. Do vậy
trong giai đoạn ban đầu này lợn con thường dễ bị khủng hoảng về môi trường sống mới hay bị
các chứng rối loạn do thức ăn hoặc tiêu hóa thức ăn không tốt. Trong giai đoạn nuôi lợn con,
chúng ta có thể phân thành 2 thời kỳ: Lợn con bú sữa (lợn con theo mẹ) và lợn con sau khi cai
sữa.
A. KỸ THUT CHĂN NUÔI LỢN CON BÚ SỮA
Lợn con từ lúc sinh đến lúc cai sữa (tách mẹ) nhiều đặc điểm sinh đặc trưng
đòi hỏi phải sự chăm sóc nuôi dưỡng tốt. Nếu khi chăn nuôi, người chăn nuôi không
nắm vững các đặc điểm sinh của lợn con sẽ không nuôi dưỡng chăm sóc hợp chúng,
dẫn đến sinh trưởng chậm, lợn không khỏe và chất lượng con giống kém.
I. ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ LỢN CON BÚ SỮA
Trong giai đoạn này lợn con những đặc điểm sinh đặc trưng chúng ta cần
quan tâm để có chế độ dinh dưỡng và chăm sóc thích hợp cho chúng.
1. Lợn con có tốc độ sinh trưởng phát triển nhanh
Trong giai đoạn này lợn con sinh trưởng rất nhanh, tầm vócthể trọng tăng dần theo
tuổi.
Từ lúc sinh đến lúc cai sữa, trọng lượng của lợn con tăng từ 10 đến 12 lần. So với các gia
súc khác thì tốc độ sinh trưởng của lợn con tăng nhanh hơn gấp nhiều lần. Các quan trong
thể lợn con cũng thay đổi tăng lên nhanh chóng. Hàm lượng nước giảm dần theo tuổi,
vật chất khô tăng dần, các thành phần hóa học trong thể của lợn thay đổi nhanh chóng.
Hàm hàm lượng sắt trong thể lợn con mới sinh ra 187 γ % nhưng đến ngày thứ 20 giảm
xuống còn 40,58 γ % sau đó tăng dần lên 60 ngày bằng lúc mới đẻ ra. Một đặc điểm quan
trọng nhất của lợn con theo mẹ là: Sản lượng sữa mẹ tăng dần từ khi mới đẻ ra tới ngày thứ
15. Tại thời điểm này sản lượng sữa cao nhất ổn định cho tới ngày thứ 20 sau đó giảm
1
KỸ THUẬT CHĂN NUÔI LỢN CON - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KỸ THUẬT CHĂN NUÔI LỢN CON - Người đăng: dangquangngoc-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
KỸ THUẬT CHĂN NUÔI LỢN CON 9 10 235