Ktl-icon-tai-lieu

KỸ THUẬT CHĂN NUÔI LỢN ĐỰC GIỐNG

Được đăng lên bởi dangquangngoc-dang
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 12520 lần   |   Lượt tải: 38 lần
1

Chương 3

KỸ THUẬT CHĂN NUÔI LỢN ĐỰC GIỐNG
I.VAI TRÒ CỦA LỢN ĐỰC GIỐNG TRONG CHĂN NUÔI LỢN
Trong chăn nuôi lợn sinh sản, chăn nuôi lợn đực giống có tầm quan trọng đặc biệt vì
tính di truyền của nó sẽ ảnh hưởng đến một số lượng đông của đàn lợn. Người ta thường nói
"Tốt đực tốt cả đàn, tốt nái tốt ổ" nghĩa là phạm vi ảnh hưởng của lợn đực giống cho cả đàn
lợn. Nhiều nghiên cứu của các tác giả Nguyễn Tấn Anh và CTV. (1996) ở nước ta cho rằng
lợn đực giống có vai trò rất quan trọng và chiếm ½ tổng đàn. Các nghiên cứu của Hughes và
CTV, (1997) cho rằng lợn đực giống có vai trò rất lớn và có khả năng cải tạo đàn lợn rất tốt,
chính vì thế ở Úc người ta sử dụng tối đa lợn đực giống và khai thác trong thời gian lợn con
trẻ và sung sức, loại thải sớm.
Như vậy việc nuôi dưỡng và chăm sóc, cũng như sử dụng lợn đực giống đều phải
được coi trọng. Trong một đời lợn đực giống có thể trực tiếp sản suất được từ 2.500 - 10.000
lợn con giống. Vậy yêu cầu chăm sóc nuôi dưỡng lợn đực giống là: Lợn không được quá béo
hoặc quá gầy, khả năng sản suất tinh tốt, lợn đực giống có tinh tình nhanh nhẹn và hăng, cơ
thể khỏe mạnh, có tỷ lệ thụ thai cao, chất lượng đàn con tốt và tính di truyền ổn định hay có
chiều hướng tăng dần cho đời sau.

II. CHỌN LỌC LỢN ĐỰC GIỐNG
Muốn chọn lọc lợn đực giống tốt chúng ta cần phải dựa vào khả năng sản xuất của các
thế hệ: Tổ tiên, bản thân và đời sau. Trong mỗi thế hệ cần phải chú ý xem xét kỹ về ngoại
hình thể chất, sinh trưởng phát dục và khả năng sản xuất của cá thể đang áp dụng chọn lọc.
Đối với nước ta trong quá trình chọn lọc lợn đực giống cần phải chú trọng chọn lọc bản thân
và chủ yếu dựa trên các chỉ tiêu ngoại hình thể chất, sinh trưởng phát dục và khả năng sản
xuất. Tức là coi trọng việc kiểm tra cá thể lợn đực giống cho việc nhân giống và phát triển
đàn lợn. Phương pháp này cũng đơn giản dễ làm, ít tốn kém, có thể kiểm tra được nhiều
nhưng tỷ lệ chọn lọc sẽ thấp, cường độ chọn lọc sẽ cao, rút ngắn thời gian chọn lọc, nâng cao
tiến độ di truyền cho đời sau. Vì vậy hiệu quả chọn lọc của phương pháp kiểm tra cá thể đực
hậu bị cao hơn hiệu quả phương pháp kiểm tra qua đời sau (gấp 2 -3 lần).
Kiểm tra cá thể đực hậu bị người ta kiểm tra chúng trên ba mặt:
- Kiểm tra năng suất từ lúc 3 - 8 tháng tuổi, với các tính trạng của tăng trọng, tiêu tốn thức
ăn và độ dày mỡ lưng.
- Kiểm tra phẩm chất tinh dịch: Từ 6 - 8 tháng tuổi cần tiến hành kiểm tra phẩm chất tinh
dịch với các chỉ tiêu phẩm chất tinh dịch và các chỉ tiêu sinh lý hình thái. Một đ...
Chương 3
KỸ THUẬT CHĂN NUÔI LỢN ĐỰC GIỐNG
I.VAI TRÒ CỦA LỢN ĐỰC GIỐNG TRONG CHĂN NUÔI LỢN
Trong chăn nuôi lợn sinh sản, chăn nuôi lợn đực giống tầm quan trọng đặc biệt
tính di truyền của sẽ ảnh hưởng đến một số lượng đông của đàn lợn. Người ta thường nói
"Tốt đực tốt cả đàn, tốt nái tốt ổ" nghĩa phạm vi ảnh hưởng của lợn đực giống cho cả đàn
lợn. Nhiều nghiên cứu của các tác giả Nguyễn Tấn Anh CTV. (1996) nước ta cho rằng
lợn đực giống vai trò rất quan trọng chiếm ½ tổng đàn. Các nghiên cứu của Hughes
CTV, (1997) cho rằng lợn đực giống vai trò rất lớn khả năng cải tạo đàn lợn rất tốt,
chính thế Úc người ta sử dụng tối đa lợn đực giống khai thác trong thời gian lợn con
trẻ và sung sức, loại thải sớm.
Như vậy việc nuôi dưỡng chăm sóc, cũng như sử dụng lợn đực giống đều phải
được coi trọng. Trong một đời lợn đực giống thể trực tiếp sản suất được từ 2.500 - 10.000
lợn con giống. Vậy yêu cầu chăm sóc nuôi dưỡng lợn đực giống là: Lợn không được quá béo
hoặc quá gầy, khả năng sản suất tinh tốt, lợn đực giống tinh tình nhanh nhẹn hăng,
thể khỏe mạnh, tỷ lệ thụ thai cao, chất lượng đàn con tốt tính di truyền ổn định hay
chiều hướng tăng dần cho đời sau.
II. CHỌN LỌC LỢN ĐỰC GIỐNG
Muốn chọn lọc lợn đực giống tốt chúng ta cần phải dựa vào khả năng sản xuất của các
thế hệ: Tổ tiên, bản thân đời sau. Trong mỗi thế hệ cần phải chú ý xem xét kỹ về ngoại
hình thể chất, sinh trưởng phát dục khả năng sản xuất của thể đang áp dụng chọn lọc.
Đối với nước ta trong quá trình chọn lọc lợn đực giống cần phải chú trọng chọn lọc bản thân
chủ yếu dựa trên các chỉ tiêu ngoại hình thể chất, sinh trưởng phát dục khả năng sản
xuất. Tức coi trọng việc kiểm tra thể lợn đực giống cho việc nhân giống phát triển
đàn lợn. Phương pháp này cũng đơn giản dễ làm, ít tốn kém, thể kiểm tra được nhiều
nhưng tỷ lệ chọn lọc sẽ thấp, cường độ chọn lọc sẽ cao, rút ngắn thời gian chọn lọc, nâng cao
tiến độ di truyền cho đời sau. vậy hiệu quả chọn lọc của phương pháp kiểm tra thể đực
hậu bị cao hơn hiệu quả phương pháp kiểm tra qua đời sau (gấp 2 -3 lần).
Kiểm tra cá thể đực hậu bị người ta kiểm tra chúng trên ba mặt:
- Kiểm tra năng suất từ lúc 3 - 8 tháng tuổi, với các tính trạng của tăng trọng, tiêu tốn thức
ăn và độ dày mỡ lưng.
- Kiểm tra phẩm chất tinh dịch: Từ 6 - 8 tháng tuổi cần tiến hành kiểm tra phẩm chất tinh
dịch với các chỉ tiêu phẩm chất tinh dịch các chỉ tiêu sinh hình thái. Một đực hậu bị
thể có ngoại hình đẹp, có chỉ số chọn lọc cao nhưng phẩm chất tinh dịch không đạt yêu cầu thì
cũng không thể sử dụng vào thụ tinh nhân tạo sẽ làm giảm khả năng sinh sản của lợn
nái.
- Kiểm tra hiệu quả sinh sản: Từ 8 - 10 tháng tuổi cần kiểm tra hiệu quả sinh sản bởi vì cá
thể đực hậu bị nếu có chỉ số chọn lọc cao, có phẩm chất tinh dịch tốt nhưng hiệu quả sinh sản
kém cũng không thể làm thụ tinh nhân tạo được không đem lại lợi ích kinh tế cho người
chăn nuôi lợn nái chăn nuôi lợn. Hiện nay nhiều nước tiên tiến dùng các chỉ tiêu sau để
chọn lọc: Số con sinh, số con đẻ ra còn sống đến lúc cai sữa, trọng lượng trung bình của
lợn con lúc sơ sinh, lúc cai sữa, tốc độ sinh trưởng và tiêu tốn thức ăn.
Vậy một lợn đực giống tốt một phải tổ tiên ông bà, bố mẹ tốt, lịch ràng
những con lợn tổ tiên đó phải đều đủ tiêu chuẩn để làm giống. Tốt nhất ông bà, bố mẹ
của đều các thành tích xuất sắc về sức sinh sản, về sinh trưởng phát dục phẩm chất
1
KỸ THUẬT CHĂN NUÔI LỢN ĐỰC GIỐNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KỸ THUẬT CHĂN NUÔI LỢN ĐỰC GIỐNG - Người đăng: dangquangngoc-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
KỸ THUẬT CHĂN NUÔI LỢN ĐỰC GIỐNG 9 10 77