Ktl-icon-tai-lieu

KỸ THUẬT CHĂN NUÔI LỢN NÁI SINH SẢN

Được đăng lên bởi dangquangngoc-dang
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 25555 lần   |   Lượt tải: 53 lần
1

Chương 4

KỸ THUẬT CHĂN NUÔI LỢN NÁI SINH SẢN
A. ĐẶC ĐIỂM CHUNG
Chăn nuôi lợn nái có ý nghĩa rất quan trọng, bởi vì đàn lợn nái thường chiếm tỷ lệ cao
trong tổng đàn (10 - 14% so với tổng đàn). Ở nước ta có khoảng 2,5 triệu lợn nái (2002) năng
suất sinh sản vẫn còn thấp (trung bình một lợn nái chỉ mới sản xuất được khoảng 15- 18 lợn thịt
xuất chuồng/năm). Vấn đề thâm canh tốt đàn lợn nái, tăng số lợn con cai sữa/ nái/ năm, giảm bớt
số đầu lợn nái mà vẫn đảm bảo đủ số lợn con nuôi thịt trong năm, nâng cao hiệu quả kinh tế trong
chăn nuôi lợn nái đang là vấn đề đặt ra rất bức thiết trong chăn nuôi lợn nái hiện nay. Nhưng để
đạt được yêu cầu như tăng số lợn con cai sữa/ nái/ năm và tăng chất lượng đàn lợn con cai sữa,
chăn nuôi lợn nái sinh sản cần có các biện pháp kỹ thuật liên hoàn và được áp dụng từ khâu chọn
lọc con giống tốt để nuôi đến khâu nuôi tốt lợn nái trong các giai đoạn hậu bị, có chửa và nuôi
con. Phần này sẽ cung cấp những nét chủ yếu về đời sống sinh sản của lợn nái, giải phẫu sinh
sản, chu kỳ và các giai đoạn. Phân tích chi tiết về sự sinh sản và công tác quản lý các hoạt động
sinh sản của lợn nái.

I. CÁC GIAI ĐOẠN SINH SẢN
Đời sống sinh sản của lợn nái có thể bắt đầu sớm nhất khi nó đạt tới sự thành thục về tính
(lần rụng trứng đầu tiên thường khoảng 6- 7 tháng tuổi đối với lợn ngoại, 4 tháng đối với lợn
nội), mặc dầu việc phối giống lần đầu xảy ra chậm hơn ít nhất một chu kỳ động dục 21 ngày. Mỗi
khi được phối giống có kết quả, lợn nái tiếp tục một chu kỳ sinh sản gồm: Có chửa (114 ngày),
tiết sữa (thường 3-4 tuần nhưng có thể kéo dài tới 8 tuần ở trong khu vực chăn nuôi nông hộ),
giai đoạn từ cai sữa tới phối giống lại có kết quả (giai đoạn chờ phối) khoảng 5 - 7 ngày, có thể
dài hơn tùy theo giống, cá thể và kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng.

Sơ đồ 4.1. Quá trình thay đổi và chu chuyển của lợn nái

2

II. GIẢI PHẪU CƠ QUAN SINH DỤC CỦA LỢN NÁI
Bộ máy sinh dục của lợn cái gồm hai buồng trứng nằm trong xoang chậu, đường sinh
dục bao gồm ống dẫn trứng và vòi trứng (vòi pha lốp), tử cung, cổ tử cung, âm đạo và âm môn.
Trước khi trứng rụng từng cái một, buồng trứng có sự phát triển, bên trong các bọc chứa tế bào
trứng và các chất dịch gọi là bao noãn. Trong khoảng thời gian 16 - 17 ngày đầu của chu kỳ động
dục, những bao noãn này phát triển chậm tới lúc đạt kích thước 4 mm. Tiếp theo trong khoảng
ngày thứ 4 - 5 trước khi trứng rụng các bao noãn phát triển một cách nhanh chóng để đạt kích thước tối đa 8-10mm. Sự rụng trứng xảy ra khoảng 40 h s...
Chương 4
KỸ THUẬT CHĂN NUÔI LỢN NÁI SINH SẢN
A. ĐẶC ĐIỂM CHUNG
Chăn nuôi lợn nái ý nghĩa rất quan trọng, bởi đàn lợn nái thường chiếm tỷ lệ cao
trong tổng đàn (10 - 14% so với tổng đàn). nước ta khoảng 2,5 triệu lợn nái (2002) năng
suất sinh sản vẫn còn thấp (trung bình một lợn nái chỉ mới sản xuất được khoảng 15- 18 lợn thịt
xuất chuồng/năm). Vấn đề thâm canh tốt đàn lợn nái, tăng số lợn con cai sữa/ nái/ năm, giảm bớt
số đầu lợn nái mà vẫn đảm bảo đủ số lợn con nuôi thịt trong năm, nâng cao hiệu quả kinh tế trong
chăn nuôi lợn nái đang vấn đề đặt ra rất bức thiết trong chăn nuôi lợn nái hiện nay. Nhưng để
đạt được yêu cầu như tăng số lợn con cai sữa/ nái/ năm tăng chất lượng đàn lợn con cai sữa,
chăn nuôi lợn nái sinh sản cầncác biện pháp kỹ thuật liên hoànđược áp dụng từ khâu chọn
lọc con giống tốt để nuôi đến khâu nuôi tốt lợn nái trong các giai đoạn hậu bị, chửa nuôi
con. Phần này sẽ cung cấp những nét chủ yếu về đời sống sinh sản của lợn nái, giải phẫu sinh
sản, chu kỳ các giai đoạn. Phân tích chi tiết về sự sinh sản công tác quản các hoạt động
sinh sản của lợn nái.
I. CÁC GIAI ĐOẠN SINH SẢN
Đời sống sinh sản của lợn náithể bắt đầu sớm nhất khi nó đạt tới sự thành thục về tính
(lần rụng trứng đầu tiên thường khoảng 6- 7 tháng tuổi đối với lợn ngoại, 4 tháng đối với lợn
nội), mặc dầu việc phối giống lần đầu xảy ra chậm hơn ít nhất một chu kỳ động dục 21 ngày. Mỗi
khi được phối giống kết quả, lợn nái tiếp tục một chu kỳ sinh sản gồm: chửa (114 ngày),
tiết sữa (thường 3-4 tuần nhưng thể kéo dài tới 8 tuần trong khu vực chăn nuôi nông hộ),
giai đoạn từ cai sữa tới phối giống lại kết quả (giai đoạn chờ phối) khoảng 5 - 7 ngày, thể
dài hơn tùy theo giống, cá thể và kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng.
Sơ đồ 4.1. Quá trình thay đổi và chu chuyển của lợn nái
1
KỸ THUẬT CHĂN NUÔI LỢN NÁI SINH SẢN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KỸ THUẬT CHĂN NUÔI LỢN NÁI SINH SẢN - Người đăng: dangquangngoc-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
KỸ THUẬT CHĂN NUÔI LỢN NÁI SINH SẢN 9 10 946