Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật chăn nuôi vịt thịt

Được đăng lên bởi buituanknts
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 1951 lần   |   Lượt tải: 6 lần
KỸ THUẬT CHĂN NUÔI
VỊT

I. Giống thiệu một số giống vịt
1. Giống vịt thịt
1.1 Vịt CV Super – M
- Đây là giống vịt Hybrid, quen gọi là vịt siêu thịt,
- Vịt bố mẹ được nhập năm 1989, các dòng ông bà
được nhập năm 1990 và 1991.
- Sau khi nhập về, giống vịt này đã phát triển mạnh
trong sản xuất nhờ năng xuất và hiệu quả chăn nuôi
cao hơn so với các giống vịt thịt khác của nước ta.

* Đặc điểm ngoại
hình:
- Lông màu trắng, mỏ
và chân màu vàng
cam.
- Thân dài, ngực nở,
chân cao, đầu và cổ to,
dài, mỏ dài và rộng.
- Ngoại hình của vịt
đặc trưng cho giống
cao sản hướng thịt.

* Đặc điểm năng suất:
- Tuổi đẻ: 168 ngày.
- KL cơ thể lúc vào đẻ :vịt trống 3,6 kg, vịt mái
3,1 kg.
- Sản lượng trứng: 200 quả/mái/42 tuần đẻ.
- Thời gian khai thác trứng kinh tế: tối đa 45
tuần.
- KL trứng bình quân: 83 gr/trứng.
- Tiêu thụ thức ăn hỗn hợp trong giai đoạn đẻ:
210 gr/con/ngày.
- Tiêu tốn thức ăn cho 10 quả trứng (cả thức ăn
cho vịt trống): 3,6 kg

* Vịt thương phẩm:
- Tuổi giết thịt: Nuôi thâm canh 52 – 56
ngày, nuôi chăn thả 70 ngày.
- KL giết thịt:thâm canh 3,15 kg;chăn thả
3,0 kg.
- Tốn thức ăn cho 1 kg tăng trọng:thâm
canh 2,85 kg;chăn thả 1,8 kg.
- Tỷ lệ thịt xẻ: 72%.
- Tỷ lệ thịt nạc ức + đùi: 27%.
- Năng suất lông tơ, phủ thân: 85 gr/con.

- Vịt CV Super – M thích hợp với nhiều
phương thức
- Vịt tập tính tìm kiếm mồi rất kỹ
- Vịt có thể dùng để lai với vịt mái Anh Đào,
con lai nuôi vịt chạy đồng 70 – 75 ngày tuổi đạt
trọng lượng 2,7 kg/con.
- So sánh với các giống vịt nuôi lấy thịt ở nước
ta như vịt Anh Đào (2,0 – 2,2 kg), vịt lai Anh
Đào x Cỏ (1,5 – 1,7 kg)… thì thấy rằng đây là
những giống vịt tiềm năng di truyền về năng
suất thịt rất lớn.

1.2 Vịt CV Super – M2
- Năng suất cao hơn vịt CV Super – M khoảng 5%
nhờ các dòng vịt đã được cải tiến thêm về di truyền
- Nước ta nhập Super – M2 bố mẹ năm 1995, nhập vịt
ông bà năm 1999.
- Với đàn vịt ông bà này, ta có nguyên liệu quí về di
truyền cho sản xuất thịt, phục vụ cho công tác giống
- Cùng với các dòng CV Super – M đã có để tạo các
tổ hợp thương phẩm có năng suất và hiệu quả kinh
tế cao.
- Đặc điểm ngoại hình: lông màu trắng, mỏ và chân
màu vàng cam. Ngoại hình rất đặc trưng cho vịt
chuyên thịt.

* Đặc điểm năng suất:
- Tuổi đẻ: 168 ngày.
- TL cơ thể lúc vào đẻ : vịt trống 3,8 kg; vịt mái
3,2 kg.
- Sản lượng trứng: 205 quả/mái/42 tuần đẻ.
- Thời gian khai thác trứng kinh tế: tối đa 45
tuần.
- Trọng lượng trứng bình quân: 85 gr/trứng.
- Tiêu thụ thức ăn hỗn hợp trong giai đoạn đẻ:
210 gr/con/ngày.
- Tiêu tốn th...
KỸ THUẬT CHĂN NUÔI
VỊT
Kỹ thuật chăn nuôi vịt thịt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật chăn nuôi vịt thịt - Người đăng: buituanknts
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
Kỹ thuật chăn nuôi vịt thịt 9 10 286