Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật khai thác rừng trồng cây mây tắt, mây nếp

Được đăng lên bởi dangfipi-gmail-com
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1399 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kỹ thuật khai thác rừng trồng cây mây tắt, mây nếp
Mây tắt (Calamus tetradactylus) là loài cây thân leo có gai họ cau dừa, thuộc lớp thực vật
1 lá mầm phân bố tập trung tại vùng rừng nhiệt đới, á nhiệt đới và là một trong những
lâm sản ngoài gỗ (LSNG) có giá trị cao. Tại Việt Nam, mây tắt chủ yếu được khai thác từ
rừng tự nhiên thuộc các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.
Nguyên liệu mây tắt sau khi khai thác chủ yếu được tinh chế thành các sản phẩm đan lát
và hàng thủ công mỹ nghệ. Theo dự báo, nhu cầu về nguyên liệu mây để cung ứng cho
sản xuất trong những năm tới ngày càng tăng. Trong khi đó nguồn tài nguyên mây tắt
khai thác từ rừng tự nhiên ngày càng suy giảm nghiêm trọng cả về số lượng lẫn chất
lượng.
Trước thực trạng đó, trong những năm qua nhà nước, tổ chức, cá nhân và hộ gia đình đầu
tư trồng mây tắt, góp phần tái phục hồi rừng tự nhiên, giảm áp lực tác động của con
người lên tài nguyên rừng; đồng thời cải thiện sinh kế của người dân sống gần rừng, ven
rừng.
Bên cạnh đó, cây mây tắt cũng đã được nông hộ trồng trên các nông trại và vườn hộ bằng
áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh rừng trồng nhằm tận dụng, khai thác tối đa tài
nguyên đất rừng phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế của địa phương.
Để khai thác mây tắt đảm bảo hiệu quả, đúng quy trình kỹ thuật không làm ảnh hưởng
đến quy cách, chất lượng sản phẩm và khả năng tái sinh của rừng; giảm chi phí nhân
công, chúng tôi xin giới thiệu kỹ thuật khai thác rừng trồng cây mây tắt.
Thiết kế lô, thời điểm khai thác:
Để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình khai thác một cách nhịp nhàng, có khoa học, cần
thiết kế phân lô, mỗi lô khoảng 1.000 m2; giữa các lô bố trí các lối đi chính và phụ đủ
rộng để thuận lợi cho trung chuyển sản phẩm và đi lại chăm sóc rừng.
Song song với quá trình thiết kế phân lô khai thác; chủ rừng nhanh chóng đo đếm và tính
toán trữ lượng rừng trồng cây mây tắt bằng công thức sau:
M = .N (kg/ha)

Trong đó: M trữ lượng rừng trồng trên 1 ha (kg/ha). Tổng khối lượng trung bình những
cây đủ điều kiện khai thác trong 1 khóm.
N số khóm trên 1 ha.
Qua đó, chủ rừng cần căn cứ vào nhu cầu thị trường vềsố lượng, đặc điểm nguyên liệu
(đoạn, sợi), chất lượng cũng như giá cả cho nguyên liệu mà quyết định số lượng cần khai
thác.
Thời gian khai thác: Đặc điểm cây mây tắt có lượng hydratcacbon thay đổi theo mùa. Do
đó, chọn thời điểm khai thác có ý nghĩa rất lớn. Nhìn chung có thể khai thác mây tắt
quanh năm nhưng mùa khai thác chính được xác định vào các tháng 1 - 4 và tháng 10 12. T...
K thuật khai thác rng trng cây mây tt, mây nếp
Mây tắt (Calamus tetradactylus) là loài cây thân leo có gai họ cau dừa, thuộc lớp thực vật
1 mầm phân bố tập trung tại vùng rừng nhiệt đới, á nhiệt đới một trong những
lâm sản ngoài gỗ (LSNG) có giá trị cao. Tại Việt Nam, mây tắt chủ yếu được khai thác từ
rừng tự nhiên thuộc các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.
Nguyên liệuy tắt sau khi khai thác chủ yếu được tinh chế thành các sản phẩm đan lát
hàng thủ công mỹ nghệ. Theo dự báo, nhu cầu về nguyên liệu mây để cung ứng cho
sản xuất trong những năm tới ngày càng ng. Trong khi đó nguồn tài nguyên mây tắt
khai thác từ rừng tự nhiên ngày càng suy giảm nghiêm trọng cả về số lượng lẫn chất
lượng.
Trước thực trạng đó, trong những năm qua nhà nước, tổ chức, cá nhân và hộ gia đình đầu
trồng mây tắt, góp phần tái phục hồi rừng tự nhiên, giảm áp lực tác động của con
người lên tài nguyên rừng; đồng thời cải thiện sinh kế của người dân sống gần rừng, ven
rừng.
Bên cạnh đó, cây mây tắt cũng đã được nông hộ trồng trên các nông trại và vườn hộ bằng
áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh rừng trồng nhằm tận dụng, khai thác tối đa tài
nguyên đất rừng phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế của địa phương.
Để khai thác mây tắt đảm bảo hiệu quả, đúng quy trình kỹ thuật khôngm ảnhởng
đến quy cách, chất lượng sản phẩm khả năng tái sinh của rừng; giảm chi p nhân
công, chúng tôi xin giới thiệu kỹ thuật khai thác rừng trồng cây mây tắt.
Thiết kế lô, thời điểm khai thác:
Để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình khai thác một cách nhịp nhàng, có khoa học, cần
thiết kế phân lô, mỗi khoảng 1.000 m2; giữa các bố trí các lối đi chính phụ đủ
rộng để thuận lợi cho trung chuyển sản phẩm và đi lại chăm sóc rừng.
Song song với quá trình thiết kế phân khai thác; chủ rừng nhanh chóng đo đếm tính
toán trữ lượng rừng trồng cây mây tắt bằng công thức sau:
M = .N (kg/ha)
Kỹ thuật khai thác rừng trồng cây mây tắt, mây nếp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật khai thác rừng trồng cây mây tắt, mây nếp - Người đăng: dangfipi-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Kỹ thuật khai thác rừng trồng cây mây tắt, mây nếp 9 10 627