Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật nuôi cút

Được đăng lên bởi hoangb1401230
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 615 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyên đề: Kỹ thuật chăn nuôi chim cút

MỤC LỤC
Trang
CHƯƠNG 1 ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................. 5
CHƯƠNG 2 NỘI DUNG ..................................................................................... 6
2.1 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA CHIM CÚT ..................................... 6
2.2 CON GIỐNG .................................................................................................. 6
2.2.1 Các giống cút phổ biến................................................................................. 6
2.2.1.1 Cút Anh .................................................................................................... 6
2.2.1.2 Cút Pharaoh .............................................................................................. 6
2.2.1.3 Cút Pháp ................................................................................................... 7
2.2.2 Phân biệt cút trống và cút mái ........................................................ 7
2.2.3 Cách chọn giống cút ...................................................................... 7
2.2.4 Cách chọn giống Cút ..................................................................... 7
2.3 KỸ THUẬT NUÔI CHIM CÚT......................................................... 8
2.3.1 Sản xuất cút con ............................................................................ 8
2.3.1.1 Chọn trứng ................................................................................. 8
2.3.1.2 Ấp trứng .................................................................................... 8
2.3.1.3 Úm cút con ................................................................................ 9
2.3.1.4 Chế độ dinh dưỡng cho cút con ................................................... 11
2.3.1.5 Chọn cút con .............................................................................. 12
2.3.2 Nuôi chim Cút đẻ .......................................................................... 13
Trang 2

Chuyên đề: Kỹ thuật chăn nuôi chim cút

2.3.2.1 Chuồng nuôi cút đẻ ..................................................................... 13
2.3.2.2 Chọn giống ................................................................................ 14
2.3.2.3 Chế độ dinh dưỡng cho cút đẻ ..................................................... 15
2.3.2.4 Chăm sóc cút đẻ ......................................................................... 16
2.3.2.5 Vệ sinh chuồng nuôi ...........
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật nuôi cút - Người đăng: hoangb1401230
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Kỹ thuật nuôi cút 9 10 376