Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ Thuật nuôi trồng nấm mỡ

Được đăng lên bởi nguyen-donphu23111990-gmail-com
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 580 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Trường Đại Học Dân Lập Phương Đông
Khoa CNSH & MT
Nghành CNSH

Đề Tài : Kỹ Thuật Nuôi Trồng Nấm Mỡ

Khoa
:CNSH & MT
Nghành :
CNSH
Lớp
:
510301
GVHD :
Nhóm
:3

Hà Nội 22/08/2013

I.

MỤC LỤC
Giới thiệu chung

1.
Giới thiệu về nghề trồng nấm
2.
Đặc điểm sinh học của nấm mỡ
3.
Điều kiện tối ưu cho sự hình thành và phát triển của
quả thể nấm
3.1.1. Thuận lợi
3.1.2. Khó khăn
3.2. Nghề nuôi trồng nấm ở việt nam và tiềm năng phát
triển
II.
Quy trình nuôi trồng nấm mỡ
1.
Phân lập giống.
2.
Nhân giống.
2.1. Môi trường thạch (nhân giống cấp 1).
2.2. Môi trường hạt (nhân giống cấp 2).
3.
Phương pháp trồng nấm mỡ.
3.1
Xử lý nguyên liệu.
3.2
Vào luống.
3.3
Lên men phụ.
3.4
Phương pháp cấy giống.
3.5
Đất phủ và phủ đất.
3.6
Chăm sóc.
3.7
Thu hái và bảo quản nấm.
III.
Sâu bệnh hại nấm
1.
Chuột.
2.
Nấm dại (nấm mực).
3.
Mốc nâu, mốc xanh.
4.
Ruồi nấm.
5.
Virus và các loại vi khuẩn.
6.
Bệnh quả thể nấm dị dạng
IV. Giá trị dinh dưỡng của nấm mỡ

V. Tổ chức tiêu thụ sản phẩm và tính toán hiệu quả
kinh tế trong sản xuất nấm
1. Tổ chức tiêu thụ sản phẩm trong cơ sở sản xuất nấm
2. Tính toán hiệu quả kinh tế trong sản xuất nấm

II. Giới thiệu chung
1.

Giới thiệu về nghề trồng nấm
Theo quan niệm cũ, nấm là thực vật, nhưng là thực vật
không có diệp lục tố. Tuy nhiên, những nghiên cứu ngày càng
nhiều về sinh lý và sinh dưỡng, cho thấy nấm khác biệt với
thực vật.
- Vách tế bào chủ yếu là chitin và glucan.
- Nấm không có khả nawnng quang hợp, nghĩa là
không thể tự tổng hợp các chất hữu cơ cho cơ thể từ
nước và khí CO2
- Nấm dự trữ đường dưới dạng glycogen, thay vì tinh
bột

So sánh nấm với các trồng ta thấy. Cây trồng có rể lá,
thân, lá, hoa và quả ( có cây có củ ). Cái nấm mà ta thấy
mọc lên trên túi giá thể chỉ là cơ quan sinh sản, tương tự
như quả của cây nên còn gọi là “quả thể”. Nấm rơm khi

già nở ra, phía dưới mũ nấm có những hạt bụi màu
hồng, đó là các bào tử tương tự như hạt của cây trồng.
Vậy nấm là trái và có hạt, không rể, thân, lá, hoa
2.Đặc điểm sinh học của nấm mỡ:
Nấm mỡ có tên khoa học là Agaricus bao gồm
nấm ăn và nấm độc với hơn 600 loài . Nấm mỡ là tên
chung để chỉ các nấm ăn được thuộc chi Agaricus, họ
Agaricaceae,bộ Agaricales, lớp phụ Hymenomycetidae,
lớp Hymenomycetes, ngành phụ Basidiomycotina,
ngành nấm thật Eumycota, giới nấm Mycota hay
Fungi. Các loại nấm mỡ ăn được gồm có:
- Nấm mỡ song bào (nấm mỡ phổ biến, Common
Cultivated Mushroom): Agaricus bisporus (Lange )
Sing., còn có tên là agaricus brunnescens Peck.
- Nấm mỡ xuân ( nấm mỡ thành thị, Spring...
Trường Đại Học Dân Lập Phương Đông
Khoa CNSH & MT
Nghành CNSH
Đề Tài : Kỹ Thuật Nuôi Trồng Nấm Mỡ
Khoa :CNSH & MT
Nghành : CNSH
Lớp : 510301
GVHD :
Nhóm : 3
Hà Nội 22/08/2013
Kỹ Thuật nuôi trồng nấm mỡ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ Thuật nuôi trồng nấm mỡ - Người đăng: nguyen-donphu23111990-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Kỹ Thuật nuôi trồng nấm mỡ 9 10 169