Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật nuôi và sản xuất giống thủy sản

Được đăng lên bởi laitheu
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 6289 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHỦ ĐỀ: KỸ THUẬT NUÔI VÀ SẢN XUẤT GIỐNG THỦY SẢN
01. PHAN NGUYỄN DIỆP LAN. Sổ tay nuôi cá nước ngọt qui mô nhỏ / Phan Nguyễn Diệp Lan. Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật , 2004. - 204 tr.

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về nuôi cá nước ngọt ở qui mô hộ gia đình nhỏ, bao
gồm việc xác định vị trí bố trí ao nuôi, cách xây dựng ao nuôi, các công đoạn chuẩn bị ao, chuẩn
bị con giống, kỹ thuật thả giống, chăm sóc quản lý và thu hoạch cá. Nêu quy trình và kỹ thuật tiến
hành nuôi cá trong chỗ quây thả, nuôi cá trong lồng.

Ký hiệu kho:
Kho sách tiếng Việt khổ vừa: VV.01011-01012
Ký hiệu phân loại: 34+539+664.95.039

02. HỘI NGHỀ CÁ VIỆT NAM. Kỹ thuật sản xuất cá giống và nuôi cá rô phi đạt tiêu chuẩn vệ
sinh an toàn thực phẩm / Hội Nghề cá Việt Nam. - Hà Nội : Nông nghiệp , 2004. - 65tr. ;
14,5x20,5cm

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về hiện trạng và xu hướng phát triển nuôi cá rô phi. Nêu đặc điểm
sinh học của cá rô phi vằn; Kỹ thuật sản xuất cá rô phi giống bao gồm kỹ thuật cho cá đẻ tự
nhiên, kỹ thuật sản xuất cá đơn tính đực, phương pháp tuyển chọn cá bố mẹ, kỹ thuật ương cá
hương lên cá giống, nuôi cá rô phi qua đông, nuôi thương phẩm cá rô phi vằn. Sách cũng nêu
các bệnh thường gặp trên cá rô phi và cách phòng trị.

Ký hiệu kho:
Kho sách tiếng Việt khổ vừa: VV.01131
Ký hiệu phân loại: 597.58+639.371.8

03. TRUNG TÂM KHUYẾN NGƯ QUỐC GIA. Kỹ thuật sản xuất giống tôm he Nhật Bản và một
số biện pháp phòng trị bệnh / Trung tâm Khuyến ngư quốc gia. - Hà Nội : Nông nghiệp , 2005. 25tr. ; 15x21cm

Tóm tắt: Giới thiệu phân loại và một số đặc điểm sinh học của tôm he Nhật Bản. Trình bày kỹ
thuật nuôi vỗ tôm bố mẹ, kỹ thuật cho đẻ và ấp trứng tôm, kỹ thuật chăm sóc ấu trùng tôm. Giới

thiệu một số bệnh thường gặp và biện pháp phòng trị trong sản xuất giống tôm biển; Kỹ thuật thu
và đóng gói tôm giống. Trong sách có sơ đồ quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo tôm he
Nhật Bản.

Ký hiệu kho:
Kho sách tiếng Việt khổ vừa: VV.01137
Ký hiệu phân loại: 595.384.11+639.3.03+639.3.09:619

04. F. W. TESCH. The eel. (Cá chình) / F. W. Tesch. - Mỹ : Blackwell , 2003. - 408 tr. ; 18x29cm

Tóm tắt: Trình bày cấu trúc cơ thể, chức năng, các giai đoạn phát triển, sinh thái học ấu trùng,
tập tính sinh hoạt. Phân bố và mối quan hệ môi trường, các phương pháp khai thác, kỹ thuật
nuôi, bệnh, thương mại và chế biến cá chình.

Ký hiệu kho:
Kho sách ngoại văn: SN.00306
Ký hiệu phân loại: 639.371.3+597.555.2

05. HỘI NGHỀ CÁ VIỆT NAM. Nuôi tôm-Những kinh nghiệm và hiểu biết mới sau bư...
CHỦ ĐỀ: KỸ THUẬT NUÔI VÀ SẢN XUẤT GIỐNG THỦY SẢN
01. PHAN NGUYỄN DIỆP LAN. Sổ tay nuôi cá nước ngọt qui mô nhỏ / Phan Nguyễn Diệp Lan. -
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật , 2004. - 204 tr.
Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về nuôi cá nước ngọt ở quihộ gia đình nhỏ, bao
gồm việc xác định vị trí bố trí ao nuôi, cách xây dựng ao nuôi, các công đoạn chuẩn bị ao, chuẩn
bị con giống, kỹ thuật thả giống, chăm sóc quản lý và thu hoạch cá. Nêu quy trình và kỹ thuật tiến
hành nuôi cá trong chỗ quây thả, nuôi cá trong lồng.
Ký hiệu kho:
Kho sách tiếng Việt khổ vừa: VV.01011-01012
Ký hiệu phân loại: 34+539+664.95.039
02. HỘI NGHỀ VIỆT NAM. Kỹ thuật sản xuất giống nuôi phi đạt tiêu chuẩn vệ
sinh an toàn thực phẩm / Hội Nghề Việt Nam. - Nội : Nông nghiệp , 2004. - 65tr. ;
14,5x20,5cm
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về hiện trạng xu hướng phát triển nuôi cá rô phi. Nêu đặc điểm
sinh học của rô phi vằn; Kỹ thuật sản xuất phi giống bao gồm kỹ thuật cho đẻ tự
nhiên, kỹ thuật sản xuất đơn tính đực, phương pháp tuyển chọn bố mẹ, kỹ thuật ương
hương lên giống, nuôi cá rô phi qua đông, nuôi thương phẩm cá rô phi vằn. Sách cũng nêu
các bệnh thường gặp trên cá rô phi và cách phòng trị.
Ký hiệu kho:
Kho sách tiếng Việt khổ vừa: VV.01131
Ký hiệu phân loại: 597.58+639.371.8
03. TRUNG TÂM KHUYẾN NGƯ QUỐC GIA. Kỹ thuật sản xuất giống tôm he Nhật Bản và một
số biện pháp phòng trị bệnh / Trung tâm Khuyến ngư quốc gia. - Nội : Nông nghiệp , 2005. -
25tr. ; 15x21cm
Tóm tắt: Giới thiệu phân loại và một số đặc điểm sinh học của tôm he Nhật Bản. Trình bày kỹ
thuật nuôi vỗ tôm bố mẹ, kthuật cho đẻ p trứngm, kỹ thuật chăm sóc ấu trùng tôm. Giới
Kỹ thuật nuôi và sản xuất giống thủy sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật nuôi và sản xuất giống thủy sản - Người đăng: laitheu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Kỹ thuật nuôi và sản xuất giống thủy sản 9 10 426