Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật tạo rừng tre trúc ở Việt Nam

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 165 trang   |   Lượt xem: 12626 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA
NGUYỄN NGỌC BÌNH - PHẠM ĐỨC TUẤN

KỸ THUẬT TẠO RỪNG TRE
TRÚC

Ở VIỆT NAM

NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP
HÀ NỘI - 2007

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.Lrc-tnu.edu.vn

1

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

2

http://www.Lrc-tnu.edu.vn

LỜI NÓI ĐẦU
Trong hơn 40 năm qua, ngay từ ngày mới thành lập Viện Khoa học Lâm nghiệp
Việt Nam (1961) chúng tôi đã được nghiên cứu các loại rừng tre trúc phân bố tự nhiên
ở Việt Nam và các loài tre trúc gây trồng có tầm quan trọng ở các địa phương. Từ thực
tiễn nghiên cứu đã cho chúng tôi thấy rằng, mặc dù tre trúc là các loài cây phù trợ dưới
tán rừng, nhưng chúng lại có vai trò rất quan trọng đến đời sống của các hộ dân sống ở
miền núi, đặc biệt là các hộ nghèo, như sử dụng vật liệu làm nhà, rào vườn, đan lát thủ
công sản xuất đồ mỹ nghệ, sản xuất tăm tre đũa cung cấp cho thị trường trong nước và
xuất khẩu, đồng thời cung cấp măng tre trúc dùng làm thực phẩm phục vụ nhu cầu thị
trường trong nước và xuất khẩu; lại có thể khai thác hàng năm.
Rừng tre trúc cũng có tác dụng phòng hộ bảo vệ đất chống xói mòn, tăng cao dòng
chảy kiệt của các lưu vực sông ngòi trong mùa khô khá tốt.
Do tầm quan trọng của tre trúc như vậy, chúng tôi đã cố gắng tổng hợp các đặc
điểm phân bố, sinh trưởng và các phương thức trồng, kỹ thuật trồng, kinh doanh các
loại rừng tre trúc quan trọng ở Việt Nam đã được nghiên cứu trong nhiều thập kỷ thể
hiện trong cuốn “Kỹ thuật tạo rừng tre trúc ở Việt Nam”.
Song, đây là một vấn đề lớn nên không tránh khỏi thiếu sót, chưa đầy đủ, mong các
bạn độc giả thông cảm và bổ sung cho cuốn sách hoàn chỉnh. Chúng tôi mong rằng các
nội dung được trình bầy ở cuốn sách này sẽ góp phần để quy hoạch sử dụng đất lâm
nghiệp được tốt hơn, khôi phục phát triển nhanh các diện tích rừng tre trúc ở các địa
phương và trong toàn quốc nhằm nâng cao tác dụng phòng hộ của rừng, góp phần xoá
đói giảm nghèo cho người dân ở miền núi, đặc biệt là các hộ nghèo đồng bào các dân
tộc.
CÁC TÁC GIẢ

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.Lrc-tnu.edu.vn

3

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

4

http://www.Lrc-tnu.edu.vn

TẦM QUAN TRỌNG VỀ KINH TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA VIỆC BẢO
VỆ,
PHÁT TRIỂN VÀ KINH DOANH CÁC RỪNG TRE TRÚC Ở VIỆT NAM
Việt Nam là một trong những trung tâm quan trọng phân bố tự nhiên của các loài tre
trúc trên thế giới.
- Hầu hết các loài tre trúc phân bố tự nhiên ở các vùng đồi...
S hóa bi Trung tâm Hc liu Đại hc Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
1
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA
NGUYỄN NGỌC BÌNH - PHẠM ĐỨC TUẤN
KỸ THUẬT TẠO RỪNG TRE
TRÚC
Ở VIỆT NAM
NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP
NỘI - 2007
Kỹ thuật tạo rừng tre trúc ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật tạo rừng tre trúc ở Việt Nam - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
165 Vietnamese
Kỹ thuật tạo rừng tre trúc ở Việt Nam 9 10 830