Ktl-icon-tai-lieu

KỸ THUẬT THIẾT KẾ VƯỜN

Được đăng lên bởi Thi Phamhuynhminh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2153 lần   |   Lượt tải: 3 lần
KỸ THUẬT THIẾT KẾ VƯỜN
1. XẺ MƯƠNG VÀ LÊN LIẾP:
Trong tự nhiên, ĐBSCL có các yếu tố giới hạn đối với các loại cây lâu năm
như:
- Đất thấp nên mặt thủy cấp thường gần mặt đất hoặc đất dễ bị ngập úng trong
mùa mưa.
- Độ dày tầng mặt mỏng vì thường có tầng phèn hay tầng sinh phèn ở dưới.
- Phân phối vũ lượng không đều trong năm, dễ gây ngập úng trong mùa mưa,
thiếu nước trong mùa nắng.
- Để hạn chế các yếu tố giới hạn trên, khi thiết lập vườn, việc đầu tiên là đất
phải được xẻ mương và lên liếp nhằm mục đích:
+ Nâng cao tầng mặt tránh ngập úng.
+ Hạ mực thủy cấp thường xuyên xuống thấp.
+ Nuôi thêm tôm cá trong vườn.
 Kích thước mương: tùy thuộc vào các yếu tố:
+ Chiều cao đỉnh lũ.
+ Độ dày của tầng mặt.
+ Độ sâu của tầng phèn.
+ Giống cây trồng và chế độ nuôi, trồng xen trong vườn.
Thường ở những vùng đất có độ dày tầng mặt mỏng, đỉnh lũ cao, tầng phèn
cạn thì chọn liếp đơn. Liếp đơn thường thích hợp cho lối độc canh. Ngược lại, những
vùng đất có độ dày tầng mặt khá, đỉnh lũ vừa phải thì liếp đôi thường được thiết kế.
Liếp đôi thích hợp cho việc xen canh. Trong thực tế, việc chọn liếp đơn hay liếp đôi
còn tùy thuộc chặt chẽ vào các điều kiện như vốn đầu tư xây dựng vườn, nguồn nước
và giống cây trồng.
Bề mặt và chiều sâu của mương phụ thuộc rất chặt vào chiều cao của liếp, độ
sâu xuất hiện của tầng phèn và chế độ nuôi xen. Tỷ lệ mương/liếp thường là ½, có
nghĩa là mương rộng 1 liếp rộng gấp đôi. Thường bề mặt liếp đơn rộng 4-5m và liếp
đôi rộng 9-10cm được xem là thích hợp trong điều kiện của ĐBSCL. Điểm cần lưu ý
là vách bên của mương cũng như mặt bên của liếp luôn luôn phải có độ nghiêng thích
hợp để tránh sụp lở. Thường độ nghiêng với gốc 30-45o là tốt nhất.
* Hướng liếp: nếu vườn chỉ trồng một loại cây (độc canh) và các cây trồng
trên liếp theo hình tam giác thì liếp nên xây dựng theo hướng Bắc Nam để cây hưởng
được nhiều ánh sáng. Ngược lại, nếu vườn ngoài cây trồng chính còn trồng xen các
loại khác thì nên hướng liếp theo Đông - Tây để cây xen hưởng thêm được nhiều ánh
sáng. Tuy nhiên, vấn đề cần quan tâm hơn trong việc xây dựng hướng liếp là làm thế
nào cho liếp luôn song song hay thẳng góc với đê bao để dễ dàng trong việc điều tiết
nguồn nước vào vườn hơn là vấn đề ánh sáng vì ở ĐBSCL lượng ánh sáng phần lớn
thừa thải cho các loại cây trồng khi giữ đúng khoảng cách cây trồng hợp lý.

* Kỹ thuật lên liếp: lớp đất mặt luôn luôn tốt hơn lớp đất dưới, do đó khi đào
mương lên liếp phải giữ lớp đất mặt lên trên trên liếp để giúp cây phát triển.
- Lên liế...
KỸ THUẬT THIẾT KẾ VƯỜN
1. XẺ MƯƠNG VÀ LÊN LIẾP:
Trong tự nhiên, ĐBSCL các yếu tố giới hạn đối với các loại cây lâu năm
như:
- Đất thấp nên mặt thủy cấp thường gần mặt đất hoặc đất dễ bị ngập úng trong
mùa mưa.
- Độ dày tầng mặt mỏng vì thường có tầng phèn hay tầng sinh phèn ở dưới.
- Phân phối lượng không đều trong năm, dễ gây ngập úng trong mùa mưa,
thiếu nước trong mùa nắng.
- Đhạn chế các yếu tố giới hạn trên, khi thiết lập vườn, việc đầu tiên đất
phải được xẻ mương và lên liếp nhằm mục đích:
+ Nâng cao tầng mặt tránh ngập úng.
+ Hạ mực thủy cấp thường xuyên xuống thấp.
+ Nuôi thêm tôm cá trong vườn.
Kích thước mương: tùy thuộc vào các yếu tố:
+ Chiều cao đỉnh lũ.
+ Độ dày của tầng mặt.
+ Độ sâu của tầng phèn.
+ Giống cây trồng và chế độ nuôi, trồng xen trong vườn.
Thường những vùng đất độ dày tầng mặt mỏng, đỉnh cao, tầng phèn
cạn thì chọn liếp đơn. Liếp đơn thường thích hợp cho lối độc canh. Ngược lại, những
vùng đất độ dày tầng mặt khá, đỉnh vừa phải thì liếp đôi thường được thiết kế.
Liếp đôi thích hợp cho việc xen canh. Trong thực tế, việc chọn liếp đơn hay liếp đôi
còn tùy thuộc chặt chẽ vào các điều kiện như vốn đầu tư xây dựng vườn, nguồn nước
và giống cây trồng.
Bề mặt và chiều sâu của mương phụ thuộc rất chặt vào chiều cao của liếp, độ
sâu xuất hiện của tng phèn chế độ nuôi xen. Tlệ mương/liếp thường ½,
nghĩa mương rộng 1 liếp rộng gấp đôi. Thường bề mặt liếp đơn rộng 4-5m liếp
đôi rộng 9-10cm được xem là thích hợp trong điều kiện của ĐBSCL. Điểm cần lưu ý
là vách bên của mương cũng như mặt bên của liếp luôn luôn phải có độ nghiêng thích
hợp để tránh sụp lở. Thường độ nghiêng với gốc 30-45
o
là tốt nhất.
* Hướng liếp: nếu vườn chỉ trồng một loại cây (độc canh) các cây trồng
trên liếp theo hình tam giác thì liếp nên xây dựng theo hướng Bắc Nam để cây hưởng
được nhiều ánh sáng. Ngược li, nếu vườn ngoài cây trồng chính còn trồng xen các
loại khác thì nên hướng liếp theo Đông - Tây để cây xen hưởng thêm được nhiều ánh
sáng. Tuy nhiên, vấn đề cần quan tâm hơn trong việc xây dựng hướng liếp là làm thế
nào cho liếp luôn song song hay thẳng góc với đê bao để dễ dàng trong việc điều tiết
nguồn nước vào vườn hơn vấn đề ánh sáng ĐBSCL lượng ánh sáng phần lớn
thừa thải cho các loại cây trồng khi giữ đúng khoảng cách cây trồng hợp lý.
KỸ THUẬT THIẾT KẾ VƯỜN - Trang 2
KỸ THUẬT THIẾT KẾ VƯỜN - Người đăng: Thi Phamhuynhminh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
KỸ THUẬT THIẾT KẾ VƯỜN 9 10 619