Ktl-icon-tai-lieu

kỹ thuật trồng bí xanh

Được đăng lên bởi tailieucuatoi-hh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 519 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kỹ thuật trồng cây bí xanh.
Giống
Giống bí xanh TN44 ( công ty Trang Nông), giống bí xanh số 1, số 2 (Viện cây lương thực –
thực phẩm),…
1. Thời vụ: Vụ đông ( cuối T9 – đầu T10), Vụ đông xuân - chính vụ ( T12 – đầu T3 năm
sau).
2. Gieo trồng
- Mật độ: 1000 - 1200 cây/ 500m2 . Luống rộng 1,5m; rãnh 30 – 40cm; Hàng – hàng: 85
-90cm; Cây – cây : 50 -60cm.
- Xử lý hạt làm cây giống: Ngâm hạt 4-6 giờ trong nước ấm 2 sôi – 3 lạnh, vớt ra ủ ấm 1
– 2 ngày;làm đất đem gieo hạt trong bầu khi cây có 2 – 3 lá thật thì đem ra trồng.
Làm đất: Đất thích hợp bí xanh là đất thịt nhẹ, thoát nước tốt. Đất phải cày bừa kỹ, lên
luống cao 20-25cm. Rộng 1,2 -> 1,5 m. Mỗi hốc trồng cây bón lót phân chuồng, Lân và trộn
dải 1 ít thuốc basudin, Vibam, phòng dế, côn trùng cắn.
3. Bón phân: (sử dụng cho 500 m2)
Lượng phân bón cho 1 sào bí xanh như sau: (500m2):
Loại phân
Tổng lượng (kg)
Bón lót
Bón thúc lần 1 (2-3 lá thật)
Thúc lần 2 (bắt đầu ngả ngọn bò hoặc leo
giàn)
Thúc lần 3 (đậu quả rộ)

Phân chuồng
1000
100%

Lân Super
21
100%

Urê
14-16
25%
25%

Kali
12-14
50%

25%

25%

25%

25%

.4. Làm giàn: Làm giàn chữ A hoặc làm vòm. Trong quá trình chăm sóc cần phải thường
xuyên thăm đồng ruộng và buộc, vắt ngọn cây vào giàn.
5. Tưới nước:
Cần tưới đủ nước cho cây phát triển nhất là vào mùa khô, thiếu nước giai đoan ra hoa sẽ
làm cho hoa trái bị rụng và nhiều trái nhỏ. Vào mùa mưa, tránh ruộng bị ngập úng làm hư
hại rễ.
6. Bấm ngọn, tỉa dây:
Tỉa cành, định quả: Sau trồng 20 - 25 ngày tiến hành tỉa bỏ 1 - 2 nhánh gốc và để 2 - 3 nhánh sau đó. Dùng dây
mềm buộc cây lên giàn.
7. Phòng trừ sâu bệnh
+ Sâu xanh, rệp, bọ phấn trắng dùng các loại thuốc Sherpa 25EC, Oncol 20EC, Cymerin 20EC phun với nồng độ
0,15%
+ Bệnh sương mai ở vụ xuân dùng Kasuzan, Ridomil 72WP, nồng độ 0,2%, bệnh phấn trắng dùng Bavistyl,
Bayferan, nồng độ 0,15 - 0,2%.
Hạch toán Kinh Tế: (Dự toán chi phí trung bình cho 01 sào 500 m2 khu vực đồng bằng sông
hồng – năm 2013)
Hạng mục chi phí
Thành tiền
Ghi chú
Giống
400.000đ/sào
Cọc giàn
2.000.000đ/sào
Phân bón + BVTV
1.000.000 đ/sào
Tổng chi phí:
3.400.000 đ/sào

Lợi nhuận: 1 sào cho thu được từ 1,5 tấn đến 3 tấn quả/ 05 - 06 tháng; giá trung bình từ 5
– 15 nghìn đồng/ kg:
 Lợi nhuận: = 2.000 kg quả x 10.000đ/kg - 3.400.000đ( tiền chi phí) = 16.600.000đ
Định hướng thị trường: Là loại quả tại thị trường thanh hóa luôn lấy hàng ở miền nam, HN
chiếm > 90%

...
Kỹ thuật trồng cây bí xanh.
Giống
Giống bí xanh TN44 ( công ty Trang Nông), giống bí xanh số 1, số 2 (Viện cây lương thực –
thực phẩm),…
1. Thời vụ: Vụ đông ( cuối T9 – đầu T10), Vụ đông xuân - chính vụ ( T12 – đầu T3 năm
sau).
2. Gieo trồng
- Mật độ: 1000 - 1200 cây/ 500m
2
. Luống rộng 1,5m; rãnh 30 – 40cm; Hàng – hàng: 85
-90cm; Cây – cây : 50 -60cm.
- Xử lý hạt làm cây giống: Ngâm hạt 4-6 giờ trong nước ấm 2 sôi – 3 lạnh, vớt ra ủ ấm 1
– 2 ngày;làm đất đem gieo hạt trong bầu khi cây có 2 – 3 lá thật thì đem ra trồng.
Làm đất: Đất thích hợp bí xanh là đất thịt nhẹ, thoát nước tốt. Đất phải cày bừa kỹ, lên
luống cao 20-25cm. Rộng 1,2 -> 1,5 m. Mỗi hốc trồng cây bón lót phân chuồng, Lân và trộn
dải 1 ít thuốc basudin, Vibam, phòng dế, côn trùng cắn.
3. Bón phân: (sử dụng cho 500 m
2
)
Lượng phân bón cho 1 sào bí xanh như sau: (500m
2
):
Loại phân Phân chuồng Lân Super Urê Kali
Tổng lượng (kg) 1000 21 14-16 12-14
Bón lót 100% 100% 25% 50%
Bón thúc lần 1 (2-3 lá thật) 25%
Thúc ln 2 (bt đu ngả ngn bò hoc leo
giàn)
25% 25%
Thúc lần 3 (đậu quả rộ) 25% 25%
.4. Làm giàn: Làm giàn chữ A hoặc làm vòm. Trong quá trình chăm sóc cần phải thường
xuyên thăm đồng ruộng và buộc, vắt ngọn cây vào giàn.
5. Tưới nước:
Cần tưới đủ nước cho cây phát triển nhất là vào mùa khô, thiếu nước giai đoan ra hoa sẽ
làm cho hoa trái bị rụng và nhiều trái nhỏ. Vào mùa mưa, tránh ruộng bị ngập úng làm hư
hại rễ.
6. Bấm ngọn, tỉa dây:
Tỉa cành, định quả: Sau trồng 20 - 25 ngày tiến hành tỉa bỏ 1 - 2 nhánh gốc và để 2 - 3 nhánh sau đó. Dùng dây
mềm buộc cây lên giàn.
7. Phòng trừ sâu bệnh
+ Sâu xanh, rệp, bọ phấn trắng dùng các loại thuốc Sherpa 25EC, Oncol 20EC, Cymerin 20EC phun với nồng độ
0,15%
+ Bệnh sương mai vụ xuân dùng Kasuzan, Ridomil 72WP, nồng độ 0,2%, bệnh phấn trắng dùng Bavistyl,
Bayferan, nồng độ 0,15 - 0,2%.
Hạch toán Kinh Tế: (Dự toán chi phí trung bình cho 01 sào 500 m
2
khu vực đồng bằng sông
hồng – năm 2013)
Hạng mục chi phí Thành tiền Ghi chú
Giống 400.000đ/sào
Cọc giàn 2.000.000đ/sào
Phân bón + BVTV 1.000.000 đ/sào
Tổng chi phí: 3.400.000 đ/sào
kỹ thuật trồng bí xanh - Trang 2
kỹ thuật trồng bí xanh - Người đăng: tailieucuatoi-hh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
kỹ thuật trồng bí xanh 9 10 835