Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật trồng cà chua

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2578 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Kỹ thuật trồng cà chua
Đặc tính sinh vật học:
- Rễ: rễ cái mọc mạnh, ăn sâu 0.51m. Rễ cái thường bị đứt khi cây ra rễ phụ,
hệ thống rễ phụ rất phát trển và phân bố
rộng. Bộ rễ ăn sâu hay nông, phát triển
mạnh hay yếu đều liên quan đến mức độ
phân cành và phát trển của các bộ phận
trên mặt đất. Do đó muốn có bộ rễ như ý
muốn ta chỉ việc tỉa cành, bấm ngọn.
- Thân: Thân tròn mọng nước, phủ
nhiều lông, khi cây lớn thân cây hoá gỗ.
Tùy theo khả năng sinh trưởng và phân
nhánh, cà chua được phân thành 4 dạng
khác nhau:
+ Dạng vô hạn: Thân dài hơn 2 m,
có chùm hoa đầu tiên ở lá thứ 9-11 sau đó
cách 3-4 lá sau mới có chùm hoa tiếp theo. Dạng này có tiềm năng cho năng suất cao
nhờ thu hoạch dài ngày.
+ Dạng hữu hạn: Thân cứng, mọc đứng, có chùm hoa đầu tiên ở lá thứ 7-9, sau
đố cách 1-2 lá cho chùm hoà kế tiếp cho đến khi cây được 4-6 chùm hoa thì xuất hiện
chùm hoa ngon, cây ngừng cao. Dạng cà chua này cho trái sớm và tập trung.
+ Dạng bán hữu hạn: Tương tự như dạng hữu hạn nhưng số chùm hoa của loai
này nhiều hơn khoảng 8-10 chùm.
+ Dạng bụi: Cà chua có lóng rất ngắn, đâm chồi mạnh, ít chùm hoa, cho trái
tập trung, phục vụ cho việc trồng dầy và thu hoạch cơ giới.
- Lá: lá kép lông chim
- Hoa: Hoa mọc thành chùm trên thân thông thường mỗi chùm 6-12 bông hoa.
Do cà chua tiết ra nhiều tiết tố độc nên không háp dẫn côn trùng, hạt phấn nặng do đó
khó có sự thụ phấn chéo xảy ra.
- Quả: quả mọng nước, hình dạng quả thay đổi từ tròn đến dài, trong quả chia
ra làm hai hay nhiều khoang.
- Hạt: hạt nhỏ hẹp nhiều lông màu vàng sáng hơi tối.

Yêu cầu ngoại cảnh của cà chua:
- Khí hậu:
+ Nhiệt độ: Nhiệt độ tối thích cho sự phát trển của cà phê là 21-24oC
+ ánh sáng: Cà chua là cây ưa sáng, vì vậy không nên gieo ương cây con dưới
bóng râm hay gieo quá dầy.
+ Độ ẩm: Độ ẩm không khí tốt nhất cho cà chua vào khoảng 45-60%.
- Đất: Cà chua trồng được trên nhiều loại đất song thích hợp nhất vẫn là trên
đất pha cát, nhiều chất mùn hay đất phù sa, đất bồi giữ ẩm và thoát nước tốt. Cà
chua trồng tốt trên đất lúa hay trồng sau vụ bắp cải, dưa leo, hành tây và những loại
cây bòn nhiều phân hữu cơ, phân đạm. Đất có pH 6.0-6.5, đất chua hơn phải bón
thêm vôi.
- Nước: nhu cầu nước của cà chua tuỳ thuộc vào giai đoạn phát triển của cây.
Khi cây ra hoa đậu quả là khi cây cần nhiều nước nhất. Lượng nước tưới cũng nên
thay đổi tuỳ thuộc vào lượng phân bón, mật độ trồng và loại đất. Khi bón nhiều
phân đạm và trồng dầy, cần thiết gia tăng lượng nước tưới.
- Phân bón: Để đạt năng suất cao cà chua ...
Kỹ thuật trồng cà chua
Đặc tính sinh vật học:
- Rễ: rễ cái mọc mạnh, ăn sâu 0.5-
1m. Rễ cái thường bị đứt khi cây ra rễ phụ,
hệ thống rễ phụ rất phát trển phân bố
rộng. B rễ ăn sâu hay nông, phát triển
mạnh hay yếu đều liên quan đến mức độ
phân nh phát trển của các bộ phận
trên mặt đt. Do đó muốn bộ rễ như ý
muốn ta chỉ việc tỉa cành, bấm ngọn.
- Thân: Thân tròn mọng nước, phủ
nhiều lông, khi cây lớn thân cây hoá gỗ.
Tùy theo khả năng sinh trưởng và phân
nhánh, chua được phân thành 4 dạng
khác nhau:
+ Dạng hạn: Thân dài hơn 2 m,
chùm hoa đầu tiên thứ 9-11 sau đó
cách 3-4 lá sau mới chùm hoa tiếp theo. Dạng này có tiềm năng cho năng suất cao
nhờ thu hoạch dài ngày.
+ Dạng hữu hạn: Thân cứng, mọc đứng, có chùm hoa đầu tiên ở lá thứ 7-9, sau
đố cách 1-2 lá cho chùm hoà kế tiếp cho đến khi cây được 4-6 chùm hoa thì xuất hiện
chùm hoa ngon, cây ngừng cao. Dạng cà chua này cho trái sớm và tập trung.
+ Dạng bán hữu hạn: Tương tự như dạng hữu hạn nhưng số chùm hoa của loai
này nhiều hơn khoảng 8-10 chùm.
+ Dạng bụi: chua lóng rất ngắn, đâm chồi mạnh, ít chùm hoa, cho trái
tập trung, phục vụ cho việc trồng dầy và thu hoạch cơ giới.
- Lá: lá kép lông chim
- Hoa: Hoa mọc thành chùm trên thân tng thường mi chùm 6-12 bông hoa.
Do cà chua tiết ra nhiều tiết tố độc nên không háp dẫn côn trùng, hạt phấn nặng do đó
khó có sự thụ phấn chéo xảy ra.
- Quả: quả mng ớc, hình dạng quả thay đổi ttròn đến dài, trong quả chia
ra làm hai hay nhiều khoang.
- Hạt: hạt nhỏ hẹp nhiều lông màu vàng sáng hơi tối.
Kỹ thuật trồng cà chua - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật trồng cà chua - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Kỹ thuật trồng cà chua 9 10 612