Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật trồng cam

Được đăng lên bởi Nguyễn Trọng Bằng
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 601 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MÔ ĐUN 3: TRỒNG CAM
BÀI 2: KỸ THUẬT TRỒNG
1.Tiêuchuẩncâygiống:
1.1.Tiêuchuẩncâychiết:
Đường kính cành chiết khoảng 1,2-1,5cm, có 2-3 nhánh (cànhcấp1), chiều cao cành chiết là từ 40-50cm, không
có sâubệnh.Rễ cành chiết phải có màu hơinâu.

1.2.Tiêuchuẩncâyghép:
Đường kính cành ghép trên 0,4 cm, có 1-2 đợt lộc ổn định, chiều cao cây tính từ mắt ghép là 25 cm trở lên,
không có sâubệnh.

2. Thờivụtrồng:
Vụxuân:
Vụthu:

Từtháng2đếntháng4
Từtháng8đếntháng10

3.Tiến hành làm đất trồng cam ở vùng đất bằng vàđất đồi:

4- 5m

5m

TÂY

ĐÔNG

3.1.Tiến hành làm đất trồng cam ở vùng đấtdốc:
Đào hố theo hình nanh sấu:
Kích thướchố

-

Đất tốt:80cm x 80 cm x80cm.

- Đất xấu:1mx 1m x1m.

3.1.Tiến hành làm đất trồng cam ở vùng đất bằng:
Đào hố theo đường thẳng với kích thước 40cm x 40cm x40cm.
Nên đào trước khi trồng ít nhất 2 tháng,Khoảng cách 4m x 4 m, 4m x 5m

Lưuý:
Khiđàohốphảiđểđấtmặtmộtbênkhoảng20cm,đấtcáiđểmộtbên

Thiếtkếhàngcâytheohướngđôngtây

4.Bón phân:
4.1.Lượng phânbón/hố:
Loạiphân

Lượngphân (kg)/hố

Phânchuồng hoai mục

40-50

Phânlân

0,5-1

Vôibột

0,5-1

4.2.Cách bón:
Saukhiđàohốphơinắng20ngày
Trộnđấtmặt+phânchuồng,lân,vôilấpđầy ¾mặthố

Vôi

Lân

Phân chuồng
Đất
Đất mặt
mặt

Đất cái

Phơi 20 ngày

-Lấpxongđểhốítnhất1thángtrướckhitrồng
-Đàohốsâubằngchiềucaocủabầucam,giữatâmhố
-Rạchbầucam,sauđótrồngvàohốđãđào,Đểmắtghépvềhướnggióchính

-Lấy2cọccắm45độmchéonhauđểcốđịnhcây

...
BÀI 2: KỸ THUẬT TRỒNG
MÔ ĐUN 3: TRỒNG CAM
2. Thờivụtrồng:
1.Tiêuchuẩncâygiống:
Vụxuân:
Từtháng2đếntháng4
Vụthu:
Từtháng8đếntháng10
1.1.Tiêuchuẩncâychiết:
Đường kính cành chiết khoảng 1,2-1,5cm, 2-3 nhánh (cànhcấp1), chiều cao cành chiết từ 40-50cm, không
có sâubệnh.Rễ cành chiết phải có màu hơinâu.
1.2.Tiêuchuẩncâyghép:
Đường kính cành ghép trên 0,4 cm, 1-2 đợt lộc ổn định, chiều cao cây tính từ mắt ghép 25 cm trở lên,
không có sâubệnh.
Kỹ thuật trồng cam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật trồng cam - Người đăng: Nguyễn Trọng Bằng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Kỹ thuật trồng cam 9 10 43