Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ Thuật trồng cây Cao Su

Được đăng lên bởi Lê Thuận
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 885 lần   |   Lượt tải: 2 lần
3/21/13

Humix - 
w w w.h u m i x v n. c o m - Nhịp cầu giữa nhà nông và các nhà khoa học trong lĩnh

English
Trang chủ

Kỹ thuật canh tác

Giới thiệu
Sản phẩm phân
HCSH HUMIX

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cao su

Kiến thức phân bón
Kỹ thuật canh tác
Những câu hỏi
thường gặp(F.A.Qs)
Công luận
Liên lạc

A. NGUỒN GỐC
Cây cao su (Hevea brarileneis) thuộc họ thầu dầu, có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Năm 1877, cây cao su lần đầu tiên được đưa vào Việt Nam, trải qua hơn
một thế kỷ tồn tại và phát triển, cao su đã khẳng định được vị thế là cây công nghiệp dài ngày có giá trị kinh tế cao, với sản phẩm chính là mủ ngoài mủ
thì gỗ, dầu từ hạt cao su cũng mang lại giá trị đáng kể…. Bên cạnh đó, việc trồng cao su còn đem lại lợi ích về môi trường (phủ xanh đất trống, chống
xói mòn…). Vì vậy, cần phải chăm bón cây cao su ngay từ đầu để đạt được sản lượng mủ cao và ổn định.
B. ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT HỌC
Cao su là cây gỗ có rễ ăn sâu 3 đến 5m nếu đất tốt rễ có thể ăn sâu đến 10m. Chiều cao của cây phụ thuộc vào đỉnh sinh trưởng (chồi ngọn) và có thể
cao từ 10-25m. Lá cao su là lá kép lông chim. Hoa cao su là loại hoa đơn tính, hoa đực bao quanh hoa cái nhưng thụ phấn chéo do hoa đực nở sớm
hơn hoa cái. Quả nang gồm ba buồng mỗi buồng có một hạt.
Khi cắt ngang thân cây có thể thấy rõ ràng 3 phần là gỗ, vỏ và tượng tầng. Mủ cao su chỉ thấy xuất hiện nhiều trong phần vỏ nên vỏ sẽ được xem xét chi
tiết hơn so với các phần khác.
Vỏ gồm 4 lớp.
- Lớp mộc thiềm: Lớp này dưới 1năm tuổi thường mỏng và không đáng kể làm nhiện vụ bảo vệ các lớp bên trong.
- Lớp gia cát thô: Lớp này có hoạt động sinh lý kém. Đây là lớp dày nhất, có thưa thớt những tế bào ống nhựa mủ đã già, mất khả năng sản xuất mủ.
- Lớp gia cát tinh: Lớp này khá dày, mật độ tế bào ống mủ nhiều hơn so với lớp trước.
- Lớp da cát lụa: Có độ dày khá mỏng, nhưng ở đây tập trung chủ yếu các tế bào ống mủ hoạt động sinh lý mạnh (90% ống nhựa mủ được tìm thấy ở
đây)
- Tượng tầng: Là nơi sản xuất ra tế bào gỗ và tế bào libe trong đó có hệ thống ống mủ cao su. Bên cạnh đó tượng tầng còn hoạt động có tính chu kỳ.
Để khai thác mủ có hiệu quả phải cạo đúng độ sâu, nếu cạo qúa cạo thì cho mủ ít, còn nếu cạo phạm thì cho mủ nhiều, nhưng hàm lượng mủ quy khô
thấp, ảnh hưởng đến tượng tầng, vỏ sau khi tái sinh sẽ có hiện tượng u lồi và không thể khai thác tiếp trên lớp vỏ tái sinh đó. Bên cạnh đó, còn gây nên
bệnh xì mủ, loét sọc miệng cạo…
C. YÊU CẦU SINH THÁI CỦA CAO SU
I.Các yếu tố khí hậu, đất đai.
Để trồng cây cao su có h...
3/21/13
Humix - www.humixvn.com
www.humixvn.com/Articles/?id=479
1/4
Trang ch
Gii thiệu
Sản phẩm pn
HCSH HUMIX
Kiến thức pnn
Kỹ thut canhc
Những câu hỏi
thường gặp(F.A.Qs)
Công luận
Liên lc
w w w.h u m i x v n. c o m - Nhịp cầu giữa nhà nông và các nhà khoa học trong nh vực nông nghiệp - w w w.h u m i x v n. c o m
English
Kỹ thuật canh tác
Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cao su
A. NGUỒN GỐC
Cây cao su (Hevea brarileneis) thuộc họ thầu dầu, có ngun gốc t Nam Mỹ. Năm 1877, cây cao su lần đầu tiên đưc đưa vào Việt Nam, trải qua hơn
một thế kỷ tồn tại và phát triển, cao su đã khẳng định được v thế là cây công nghiệp dài ngày có giá tr kinh tế cao, vi sản phẩm chính là m ngoài m
thì gỗ, dầu từ hạt cao sung mang lại giá tr đáng kể…. Bên cạnh đó, vic trồng cao su còn đem lại lợi ích về môi trường (ph xanh đất trống, chống
xói mòn…). Vì vậy, cần phi chăm bóny cao su ngay từ đầu để đạt được sản lượng m cao và ổn định.
B. ĐẶC ĐIỂM THỰC VT HỌC
Cao su là cây gcó rễ ănu 3 đến 5m nếu đất tốt rcó thăn sâu đến 10m. Chiều cao của cây ph thuộc vào đỉnh sinh trưng (chồi ngọn) và có th
cao từ 10-25m. Lá cao su là lá kép lông chim. Hoa cao su là loại hoa đơn tính, hoa đực bao quanh hoa cái nhưng th phấn chéo do hoa đực nsớm
hơn hoa cái. Quả nang gồm ba buồng mỗi buồng có một hạt.
Khi cắt ngang thâny có thể thy rõ ràng 3 phần là gỗ, vỏ và tượng tầng. M cao su ch thấy xuất hiện nhiều trong phần vỏ nên vsẽ được xem xét chi
tiết hơn so với các phần khác.
Vỏ gồm 4 lớp.
- Lớp mộc thiềm: Lp này dưới 1năm tuổi thường mỏng và không đáng kể làm nhiện v bảo vệ các lớp bên trong.
- Lớp gia cát thô: Lp này có hoạt động sinh lý kém. Đây là lớp dày nht, có thưa tht những tế bào ống nhựa m đã già, mất khả năng sản xuất m.
- Lớp gia cát tinh: Lớp này khá dày, mật độ tế bào ống m nhiều hơn so với lp trước.
- Lớp da cát la: Có độ dày khá mỏng, nhưng ở đây tập trung ch yếu các tế bào ống m hoạt động sinh lý mạnh (90% ống nhựa m được m thấy
đây)
- Tượng tầng: nơi sản xuất ra tế bào gỗ và tế bào libe trong đó có hệ thống ống m cao su. Bên cạnh đó tượng tầng còn hoạt động có tính chu kỳ.
Đkhai thác m có hiệu quphải cạo đúng độ sâu, nếu cạo qúa cạo thì cho m ít, còn nếu cạo phạm thì cho m nhiều, nhưng hàm lượng m quy khô
thấp, ảnh hưng đến tượng tầng, vỏ sau khi tái sinh sẽ có hiện tượng u lồi và không thkhai thác tiếp trên lp vỏ tái sinh đó. Bên cạnh đó, còn gây nên
bệnh xì m, loét sọc miệng cạo…
C. YÊU CẦU SINH TI CỦA CAO SU
I.Các yếu tố khí hậu, đất đai.
Để trồng cây cao su có hiệu quả kinh tế thì phi xét đầy đủc yếu tố như: Thi tiết, khí hậu, thổ nhưỡng, dinh dưỡng khng….
1. Nhiệt đ
Cây cao su phát triển tốtvùng nhiệt đới ẩmnhiệt độ trungnh 22
0
C-30
0
C (Nhit độ thích hợp là 26-28
0
C). Nhiệt độ thấp ảnh hưởng đến
quá trình khai thác m và sinh trưởng của cây. Nhit độ dưới 18
0
C ảnh hưởng đến quá trình nảy mầm của hạt, tốc độ sinh trưởng của cây chậm
lại. Nếu dưới 10
0
C hạt mất sc nảy mầm. Nếu dưới 5
0
C thì cây bị nt vỏ, chảy m hàng loạt, đỉnh sinh trưởng bị khô, cây chết.​
Còn trên 30
0
C m chóng đông hoặc có thể đông ngay trên miệng cạo và gây hiện tượng khô m.
2. Lượng mưa và ẩm độ không khí.
Cao su thưng được trồng ở nhng vùng có lượng mưa từ 1.500 – 2.500 mm/năm. Số ngày mưa thích hợp trong năm là 100 -150 ngày. Cây cao
su cần nước nhưng không chu được sự úng nước và gió. Cao suth chu hạn được 4 -5 tháng tuy nhiên sản lượng m trong những tháng này
sẽ giảm.
m độ không khí có thể tương quan thuận vi dòng chảy m khi khai thác. Am độ không khí thích hp nhất là 75%.
3. Gió.
Cây cao su không chu đưc gió, gió ln thường gây gãy đổ. Mức độ gió thích hp cho cao su là t 2–3 m/s.
4. Đất đai.
Cao su có thể trồng được trên 3 loại đất là đất đỏ Bazan, đất xám Potzon trên phù sa cổ và đất sa phiến thạch.
Đất trồng cao su phải có độ sâu tầng đất mặt trên 1m vì rễ cao su không xuyên qua tầng đá ong, không xuyên qua mực nước ngm và tầng đá mẹ.
II.DINH DƯỠNG KHNG.
Hàm lượng các nguyên tố khoáng trong m cao su.
Bộ phận phân
tích
Các nguyên tố trong chất khô(%) Chất khô (mg/100g)
N P K Mg Na Mn Fe Cu Bo
3,4 0,22 0,9 0,4 9 25 15 1,8 5,0
M 0,6 0,12 0,4 0,12 - - - - -
1. ĐM
Đạm rất cần trong sut quá trình sinh trưng và phát triển của cây. Đạm làm tăng chu vi thân (vanh), tăng mật độ lá và lá có màu xanh đậm. Bón
đạm còn điều tiết dinh ỡng của các nguyên tố khác như lân và kali. Đạm tham gia trực tiếp vào vic tổng hợp nên m cao su Tuy nhiên, vic
bón đạm nhiu sẽ làm cho gỗ phát triển kém dễ gãy, đề kháng kém vi sâu bệnh. Thiếu đạm ảnh hưởng đến sinh trưng của cây cao su, làm tán lá
phát triển hp, cây thấp lùn.
2. KALI
Kali khnăng điu tiết quá trình trao đổi chất, góp phần quan trọng trong các phản ng sinh hcủa tế bào. Kali ảnh hưng nhiều nhất đến
dòng chy m và tăng hàm lưng m quy khô.
Nếu cây thiếu kali thì sẽ làm giảm chu vi thân, chiều cao, số lá và làm cho hàm lượng Magê trong m tăng lên dẫn đến m dễ bị đông trên miệng
cạo. Vì thế, kali có thể hạn chế đựợc bệnh khô cành, tăng tinh chống gió bão, khắc phc một phần khô miệng cạo.
3. N
Lân cần thiết cho sự phân bào và phát triển của mô phân sinh, kích thích sự sinh trưởng của rễ, tăng sự hình thành thân, lá và quả. Cây thiếu lân thì
đỉnh sinh trưởng kém phát triển, lá có màu đỏ hay đỏ gạch, lá nhỏ, vành thân kém phát triển. Lân cần nhất trong giai đoạn cây con.
4. C NGUYÊN TỐ VI LƯỢNG
Kỹ Thuật trồng cây Cao Su - Trang 2
Kỹ Thuật trồng cây Cao Su - Người đăng: Lê Thuận
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kỹ Thuật trồng cây Cao Su 9 10 79