Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật trồng cây điều

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 6871 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.Lrc-tnu.edu.vn

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.Lrc-tnu.edu.vn

Lời nói đầu
Khí hậu và đất đai của nhiều vùng thuộc tỉnh Đak Lak cho phép mở rộng diện
tích điều, hiện nay Đak Lak là một trong những địa phương có diện tích điều
phát triển rất nhanh trong thời gian gần đây trong vòng 5 năm (2001-2005)
diện tích điều tăng hơn 8 lần, hiện nay Đak Lak có trên 35.000 ha điều. Tuy
nhiên, năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm điều chưa tương xứng
với với tiềm năng của địa phương. Có nhiều lý do khác nhau khiến hiệu quả
sản xuất của ngành điều ở Đak Lak không cao và thu nhập của người trồng
điều còn rất thấp đang ở ranh giới của tình trạng thoát khỏi nghèo đói. Một
trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là người sản xuất thiếu
thông tin về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây điều.
Mặc dù cây điều mới phát triển trong những năm gần đây ở Đak Lak nhưng
những tiến bộ kỹ thuật, đặc biệt là công tác chọn giống ở Việt Nam đã đạt
được những thành tựu quan trọng và có tác dụng nâng cao năng suất điều
một cách rõ rệt.
Tài liệu này được trình bày và minh họa bằng các hình ảnh ghi nhận từ sản
xuất điều ở Việt Nam và Đak Lak nhằm cung cấp những kiến thức hữu ích
cho cán bộ khuyến nông cũng như nông dân và tất cả những người quan tâm
đến ngành điều, một ngành còn non trẻ ở Tây Nguyên. Trong quá trình biên
soạn tài liệu này chắc còn có những sai sót mong được quý độc giả đóng góp
để tài liệu ngày một hoàn thiện hơn.

TÁC GIẢ

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.Lrc-tnu.edu.vn

1

1. NGUỒN GỐC VÀ PHÂN BỐ ĐỊA LÝ
Cây điều (Anacardium occidentale) có nguồn gốc ở vùng Đông Bắc Brazil, và
được trồng phổ biến ở các nước vùng nhiệt đới với mục đích lấy hạt. Các thủy
thủ Tây Ban Nha đã mang các hạt này tới các nước vùng Trung Mỹ và người
Bồ Đào Nha đã mang cây điều tới Ấn Độ và Châu Phi trong khoảng thời gian
1560-1565 khi họ định cư tại đây. Ngày nay ở miền Nam Ấn Độ người ta vẫn
gọi hạt điều là “parangi andi” có nghĩa là hạt của người Bồ Đào Nha đã cho
thấy vai trò của người Bồ Đào Nha trong việc truyền bá cây điều tới vùng này.
Tại Đông Phi người Bồ Đào Nha nhận thấy điều kiện tự nhiên rất thích hợp để
trồng loại cây này và cây điều được trồng phổ biến ở Mozambic, Tanzania và
ở Kenya với quy mô nhỏ hơn (Ohler, 1988). Hiện nay cây điều được trồng trên
50 nước thuộc vùng nhiệt đới, trải rộng từ vĩ tuyến 30 0 Bắc đến 300 Nam.
Suốt một thời kỳ dài cây đi...