Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật trồng đậu nành

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2710 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KỸ THUẬT TRỒNG ĐẬU NÀNH
I. THỜI VỤ:
Có 3 thời vụ chính trồng đậu
nành là Đông Xuân và Xuân Hè.
- Vụ Đông Xuân: Xuống giống
tháng 11 – 12 dl và thu hoạch vào
tháng 2-3 dl.
- Vụ Xuân Hè: Xuống giống
tháng 2-3 dl và thu hoạch vào tháng
5-6 dl.
- Vụ Hè Thu: Xuống giống
tháng 4-5 dl và thu hoạch vào tháng
7-8 dl.
II. ĐẤT ĐAI:
Đậu nành có khả năng trồng trên nhiều loại đất khác nhau có cơ cấu từ đất cát,
thịt nhẹ đến sét. Tuy nhiên, đậu nành thích hợp nhất là trên các loại đất cồn, phù sa
ven sông và đất rẫy có độ pH từ 5,5 đến 6,5.
III. KỸ THUẬT TRỒNG:
1. Chọn giống: Một số giống đậu nành có triển vọng ở đồng bằng sông Cửu
Long hiện nay.
STT TÊN
GIỐNG
01
02
03
04
05

MTĐ 176
HL 203
OMĐN 1
ĐT 2000
ĐT 2006

TGST
(ngày)
80-90
85-90
81-88
100-110
83-92

CAO
CÂY
(cm)
45-55
35-45
52-58
40-50
40-50

NĂNG SUẤT
( tấn/ha)
2,0 –2,5
2,0-2,2
2,2- 2,8
2,5-3,0
2,5-3,0

2. Sửa soạn đất: Có 2 phương pháp
a. Không làm đất:
- Đối với trồng trên nền đất lúa cần đốt gốc rạ và cỏ trước khi gieo sạ.
- Không nên để đất nứt nẻ. Nếu đất bị khô nên bơm nước vào để đất mềm dễ
xôm lỗ.

- Nếu gieo hạt bằng cách tỉa lỗ, nên sử dụng chày có đường kính 2 cm, có đầu
dẹp nhọn tránh làm dẽ đất khi xôm lỗ.
- Sau khi gieo cần phải tủ rơm, nhằm giữ độ ẩm, hạn chế cỏ dại, giảm công
tưới và hạn chế xì phèn, lượng rơm cần tủ cho 1.000 m2 đậu là 2.000 m2 rơm.
b. Làm đất:
- Xới từ 2-3 tát cho tơi xốp, để hệ thống rễ cây đậu phát triển tốt.
Nhưng cả 2 phương pháp này đều phải chú ý:
* Thiết kế hệ thống thủy lợi nội đồng: Do biện pháp tưới cho đậu nành sau này
là tưới tràn, nên hệ thống mương nội đồng phải bảo đảm đưa nước vào và rút ra
nhanh, không được đọng vũng, vì đậu là cây trồng cạn rất dễ bị chết do úng nước.
* Thời gian từ khi bắt đầu đưa nước vào ruộng đến khi rút ra hết không quá 10
giờ.
* Cắt gốc rạ: Dùng máy cắt gốc rạ rải đều trên mặt ruộng. Có thể cắt gốc rạ
trước hoặc sau khi gieo hạt, cắt trước khi gieo thuận lợi cho việc gieo hạt bằng công
cụ sạ hàng.
3. Gieo hạt:
- Lượng hạt giống: 70-120 kg/ha.
- Mật độ và khoảng cách trồng: Tùy theo chiều cao cây của giống, mùa vụ và
độ phì của đất. Tuy nhiên nguyên tắc chung để xác định mật độ là:
* Giống cao cây phân cành nhiều thì trồng thưa.
* Đất tốt, thâm canh trồng thưa hơn đất xấu và đất ít thâm canh.
* Mùa nắng trồng dầy hơn mùa mưa.
Hiện nay, thường sử dụng 2 phương pháp gieo hạt
* Gieo hàng với khoảng cách 40 cm x 10 cm, mỗi lổ 2-3 hạt sử dụng 70-80
kg/ha.
* Sạ lan hoặc kéo hàng: sử dụng 100-120 kg/ha.
4. Tưới nước: Ngay sau khi gieo, cần ph...
KỸ THUẬT TRỒNG ĐẬU NÀNH
I. THỜI VỤ:
3 thời vụ chính trồng đậu
nành là Đông Xuân và Xuân Hè.
- Vụ Đông Xuân: Xuống giống
tháng 11 12 dl thu hoạch vào
tháng 2-3 dl.
- Vụ Xuân Hè: Xuống giống
tháng 2-3 dl thu hoạch vào tháng
5-6 dl.
- Vụ Thu: Xuống giống
tháng 4-5 dl thu hoạch vào tháng
7-8 dl.
II. ĐẤT ĐAI:
Đậu nành có khả năng trồng trên nhiều loại đất khác nhau có cấu từ đất t,
thịt nhẹ đến sét. Tuy nhiên, đậu nành thích hợp nhất trên các loại đất cồn, phù sa
ven sông và đất rẫy có độ pH từ 5,5 đến 6,5.
III. KỸ THUẬT TRỒNG:
1. Chọn giống: Một số giống đậu nành triển vọng đồng bằng sông Cửu
Long hiện nay.
STT
TÊN
GIỐNG
TGST
(ngày)
CAO
CÂY
(cm)
NĂNG SUẤT
( tấn/ha)
01
MTĐ 176
80-90
45-55
2,0 2,5
02
HL 203
85-90
35-45
2,0-2,2
03
OMĐN 1
81-88
52-58
2,2- 2,8
04
ĐT 2000
100-110
40-50
2,5-3,0
05
ĐT 2006
83-92
40-50
2,5-3,0
2. Sửa soạn đất: Có 2 phương pháp
a. Không làm đất:
- Đối với trồng trên nền đất lúa cần đốt gốc rạ và cỏ trước khi gieo sạ.
- Không nên để đt nứt nẻ. Nếu đất bị khô nên bơm nước vào để đất mềm d
xôm lỗ.
Kỹ thuật trồng đậu nành - Trang 2
Kỹ thuật trồng đậu nành - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Kỹ thuật trồng đậu nành 9 10 999