Ktl-icon-tai-lieu

kỹ thuật trồng nấm sò rơm linh chi

Được đăng lên bởi Warm Sky
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 2432 lần   |   Lượt tải: 8 lần
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH QUẢNG TRỊ
---o0o---

TÀI LIỆU ĐÀO TẠO NGHỀ
KỸ THUẬT TRỒNG NẤM SÒ, RƠM, LINH CHI
(Dùng cho trình độ dưới 3 tháng )

Đơn vị biên soạn:
Trường Trung học Nông nghiệp và PTNT Quảng Tri

Năm 2012

Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị

LỜI NÓI ĐẦU

Để đạt được mục tiêu tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy
nghề, việc phát triển giáo trình phục vụ cho đào tạo nghề là rất quan trọng. Giáo
trình “TRỒNG NẤM” trình độ dưới 3 tháng được tổ chức biên soạn nhằm góp
phần đạt được mục tiêu đào tạo nghề đã đặt ra.
Giáo trình này gồm có 3 bài:
Bài 1: Kỹ thuật trồng nấm Rơm
Bài 2: Kỹ thuật trồng nấm Sò
Bài 3: Kỹ thuật trồng nấm Linh chi
Giáo trình này sẽ được sử dụng từ 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giáo viên
dạy nghề dựa trên cơ sở của giáo trình để soạn giáo án cho phù hợp. Tuy đã có
nhiều cố gắng cũng không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định, vì vậy trong
quá trình sử dụng đề nghị các trung tâm, đơn vị tham gia dạy nghề góp ý để giáo
trình hoàn thiện hơn.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

2

Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị

MỤC LỤC
ĐỀ MỤC

TRANG

Bài 1: Kỹ thuật trồng nấm rơm..........................................3
Bài 2: Kỹ thuật trồng nấm Sò...........................................32
Bài 3: Kỹ thuật trồng nấm Linh chi..................................61
Tài liệu tham khảo.................................................................85

3

Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị

Bài 1: KỸ THUẬT TRỒNG NẤM RƠM

I. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA NẤM RƠM
1. Đặc điểm hình thái của nấm rơm
- Nấm thường mọc trên rơm rạ mục nên có tên thông dụng là nấm rơm.
- Nấm rơm là loại nấm ưa nhiệt, nên nấm rơm được trồng chủ yếu vào mùa
nắng, nóng.
- Nấm rơm có nhiều màu sắc khác nhau: màu xám, xám trắng, xám đen,...
- Nấm rơm là một loại nấm ăn rất ngon và giàu chất dinh dưỡng

Nấm rơm
2. Các nguồn dinh dưỡng cho nấm rơm
a. Chất đường
Trong quá trình sống, nấm rơm cần nguồn đường rất lớn, đường là thành phần
chính để cấu trúc nên sợi nấm và quả thể nấm rơm.
4

Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị

b. Chất đạm
Chất đạm là nguồn dinh dưỡng không thể thiếu được trong quá trình sống của
nấm rơm.
Trong quá trình nuôi trồng nấm rơm, chúng ta thường bổ sung nguồn đạm
dưới dạng các hợp chất vô cơ vì đơn giản dễ bổ sung, dễ mua ngoài thị trường, giá
thành rẻ.
c. Chất khoáng và vitamin
Nấm rơm còn cần được cung cấp một số nguyên tố khoáng và vitamin để quá
trình sinh trưởng và phát triển.
d. Nước
Nước là thành phần cơ bản trong tế bào sợi nấm và...
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH QUẢNG TRỊ
---o0o---
TÀI LIỆU ĐÀO TẠO NGHỀ
KỸ THUẬT TRỒNG NẤM SÒ, RƠM, LINH CHI
(Dùng cho trình độ dưi 3 thng )
Đơn v biên son:



kỹ thuật trồng nấm sò rơm linh chi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kỹ thuật trồng nấm sò rơm linh chi - Người đăng: Warm Sky
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
kỹ thuật trồng nấm sò rơm linh chi 9 10 573