Ktl-icon-tai-lieu

KỸ THUẬT TRỒNG NẤM SÒ

Được đăng lên bởi phuocphanvawn
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 5191 lần   |   Lượt tải: 4 lần
KỸ THUẬT TRỒNG NẤM SÒ
1. Đặc điểm sinh học
Nấm bào ngư là tên dùng chung cho các loài thuộc giống Pleurotus, trong đó
có 2 nhóm lớn: nhóm chịu nhiệt (nấm kết quả thể từ 20 oC – 30oC) và nhóm chịu
lạnh (nấm kết quả thể từ 15oC – 25oC). Nấm bào ngư còn có tên là nấm sò, nấm
hương trắng, nấm dai ...
Chu trình sống bắt đầu từ đảm bào tử hữu tính nẩy mầm cho hệ sợi tơ dinh
dưỡng sơ cấp và thứ cấp, “kết thúc” bằng việc hình thành cơ quan sinh sản là tai
nấm. tai nấm lại sinh đảm bào tử và chu trình sống lại tiếp tục.
Quả thể nấm phát triển qua nhiều giai đoạn:
Dạng san hô ----> Dạng dùi trống ----> Dạng phễu ----> Dạng phễu lệch ----> Dạng
lá lục bình.
2/ Đặc điểm sinh trưởng:
*Thời gian sinh trưởng
- Thời gian ủ meo: khoảng từ 20 – 25 ngày meo ăn trắng túi cơ chất và bắt đầu cho
thu hoạch. Thời gian cho thu hoạch kéo dài khoảng 3 – 4 tháng.
- Ngoài yếu tố dinh dưỡng từ các chất có trong nguyên liệu trồng nấm bào ngư thì
sự tăng trưởng và phát triển của nấm có liên quan đến nhiều yếu tố khác nhau như:
nhiệt độ, ẩm độ, pH, ánh sáng, oxy ...
* Nhiệt độ:
+ Nhiệt độ thích hợp nhất đối với nhóm nấm chịu lạnh: 13 - 200C
+ Nhiệt độ thích hợp nhất đối với nhóm nấm chịu nhiệt: 24 - 280C
+ Nấm bào ngư mọc nhiều ở nhiệt độ tương đối rộng.
 Ở giai đoạn ủ tơ, một số loài cần nhiệt độ từ 20 – 30 oC, một số loài khác cần
từ 27 – 32oC, thậm chí 35oC như loài P.tuber-regium.

1

 Nhiệt độ thích hợp để nấm ra quả thể ở một số loài cần từ 15 – 25 oC, số loài
khác cần từ 25 – 32oC.
* Độ ẩm: độ ẩm rất quan trọng đối với sự phát triển tơ và quả thể của nấm. Trong
giai đoạn tăng trưởng tơ, độ ẩm nguyên liệu yêu cầu tử 50 - 60%, còn độ ẩm không
khí không được nhỏ hơn 70%.
- Ở giai đoạn tưới đoán nấm ra quả thể, độ ẩm không khí tốt nhất là 70 – 95%. Ở độ
ẩm không khí 50%, nấm ngừng phát triển và chết, nếu nấm ở dạng phễu lệch và
dạng lá thì sẽ bị khô mặt và cháy vàng bìa mũ nấm.
Nhưng nếu độ ẩm cao trên 95%, tai nấm dễ bị nhũn và rũ xuống.
* pH: Nấm bào ngư có khả năng chịu đựng sự giao động pH tương đối tốt. Tuy
nhiên pH thích hợp đối với hầu hết các loài nấm bào ngư trong khoảng 5 – 7.
* Ánh sáng: yếu tố này chỉ cần thiết trong giai đoạn ra quả thể nhằm kích thích nụ
nấm phát triển. Nhà nuôi trồng nấm cần có ánh sáng khoảng 200 – 300 lux (ánh
sáng khuếch tán – ánh sáng phòng).
* Thông thoáng: Nấm cần có oxy để phát triển vì vậy nhà trồng cần có độ thông
thoáng vừa phải, nhưng phải tránh gió lùa trực tiếp.
3. Thời vụ trồng nấm sò
Thời vụ nuôi trồng: Nhìn chung với khí hậu miền Trung...
KỸ THUẬT TRỒNG NẤM SÒ
1. Đặc điểm sinh học
Nấm bào ngư là tên dùng chung cho các loài thuộc giống Pleurotus, trong đó
2 nhóm lớn: nhóm chịu nhiệt (nấm kết quả thể từ 20
o
C 30
o
C) nhóm chịu
lạnh (nấm kết quả thể t 15
o
C 25
o
C). Nấm bào ngư còn n nấm sò, nấm
hương trắng, nấm dai ...
Chu trình sống bắt đầu từ đảm bào tử hữu tính nẩy mầm cho hệ sợi dinh
dưỡng cấp thứ cấp, “kết thúc” bằng việc hình thành quan sinh sản tai
nấm. tai nấm lại sinh đảm bào tử và chu trình sống lại tiếp tục.
Quả thể nấm phát triển qua nhiều giai đoạn:
Dạng san hô ----> Dạng dùi trống ----> Dạng phễu ----> Dạng phễu lệch ----> Dạng
lá lục bình.
2/ Đặc điểm sinh trưởng:
*Thời gian sinh trưởng
- Thời gianmeo: khoảng từ 2025 ngày meo ăn trắng túi cơ chất bắt đầu cho
thu hoạch. Thời gian cho thu hoạch kéo dài khoảng 3 – 4 tháng.
- Ngoài yếu tố dinh dưỡng từ các chất trong nguyên liệu trồng nấm bào ngư thì
sự tăng trưởng phát triển của nấm có liên quan đến nhiều yếu tố khác nhau như:
nhiệt độ, ẩm độ, pH, ánh sáng, oxy ...
* Nhiệt độ:
+ Nhiệt độ thích hợp nhất đối với nhóm nấm chịu lạnh: 13 - 20
0
C
+ Nhiệt độ thích hợp nhất đối với nhóm nấm chịu nhiệt: 24 - 28
0
C
+ Nấm bào ngư mọc nhiều ở nhiệt độ tương đối rộng.
giai đoạn ủ tơ, một số loài cần nhiệt độ từ 20 30
o
C, một số loài khác cần
từ 27 – 32
o
C, thậm chí 35
o
C như loài P.tuber-regium.
1
KỸ THUẬT TRỒNG NẤM SÒ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KỸ THUẬT TRỒNG NẤM SÒ - Người đăng: phuocphanvawn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
KỸ THUẬT TRỒNG NẤM SÒ 9 10 25