Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật trồng, thâm canh, chế biến và bảo quản hồ tiêu

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 9900 lần   |   Lượt tải: 91 lần
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.Lrc-tnu.edu.vn

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.Lrc-tnu.edu.vn

BÀI GIẢNG 1
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, TIÊU THỤ HỒ TIÊU VÀ HƢỚNG
PHÁT TRIỂN NGÀNH HÀNG HỒ TIÊU
Mục đích yêu cầu của bài học:
Học xong bài này, học viên sẽ có khả năng:
- Nêu khái quát được tình hình sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu trên thế giới và
một số nước trong khu vực châu Á và chiều hướng phát triển của cây hồ tiêu trong
tương lai.
- Giải thích được tầm quan trọng của ngành hàng hồ tiêu trong nền kinh tế
quốc dân của Việt Nam những năm gần đây.
1.1. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ HỒ TIÊU TRÊN THẾ GIỚI
Hồ tiêu là một trong những loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế và giá trị
xuất khẩu cao. Trên thị trường thế giới, các sản phẩm hồ tiêu được giao dịch bởi các
dạng sau: tiêu đen, tiêu trắng (tiêu sọ), tiêu xanh và dầu nhựa tiêu.
Hồ tiêu bắt đầu được sản xuất nhiều từ đầu thế kỷ XX. Nhu cầu tiêu thụ hồ
tiêu trên thế giới không ngừng gia tăng, trong khi đó cây hồ tiêu chỉ canh tác thích
hợp ở vùng nhiệt đới, do đó hồ tiêu là một nông sản xuất khẩu quan trọng của một
số nước Châu Á và Châu Phi.
Trước chiến tranh thế giới lần II, Ấn Độ là nước sản xuất nhiều hồ tiêu nhất
thế giới, vượt hẳn các nước khác, với sản lượng gần 30.000 tấn/năm. Trong những
năm 1950 Indonesia và Sarawak tăng nhanh sản lượng hạt tiêu đạt đến đỉnh cao trên
thế giới 20.000 tấn/năm. Vào năm 1984, Brazil vọt lên chiếm hàng đầu về sản xuất
và xuất khẩu tiêu trên thế giới với sản lượng 49.500 tấn, kế đến là Ấn Độ 40.000
tấn, Sarawak 31.500 tấn, Indonesia 30.000 tấn. Trong thời kỳ từ 1981-1986 lượng
hồ tiêu xuất khẩu bình quân hàng năm trên thế giới là 120.000 tấn/năm.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

1

http://www.Lrc-tnu.edu.vn

Năm 1985 mức sản xuất hồ tiêu giảm xuống mức thấp nhất trong giai đoạn
1980 - 1985 do thời tiết xấu và sâu bệnh. Indonesia chỉ thu hoạch được 17.000 tấn
so với mức thu hoạch bình thường là 30.000 tấn/năm.
Năm 1990, Việt Nam đã tham gia vào thị trường xuất khẩu hồ tiêu thế giới
với thị phần 6% và liên tục có bước gia tăng mạnh. Đến nay thì Việt Nam đã trở
thành nước xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới. Năm 2006 Việt Nam xuất khẩu được
118.618 tấn, chiếm 60% lượng xuất khẩu hồ tiêu thế giới (nguồn IPC).

1000 tấn
250
Việt Nam

200

Thế giới

150

100

50

07
*

06

20

20

04

05
20

20

02

03
20

20

00

01
20

20

99
19

97

98
19

19

95

96
19

19

94
19

92

93
19

19

91
19

19

90
...