Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật vệ sinh lao động

Được đăng lên bởi gakon010287
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 884 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CHƯƠNG 3: KỸ THUẬT VỆ SINH LAO ĐỘNG
CHƯƠNG 3: KỸ THUẬT VỆ SINH LAO ĐỘNG

3.1.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KĨ THUẬT VỆ SINH LAO ĐỘNG
3.1.1.Đối tượng và nhiệm vụ của vệ sinh lao động
Vệ sinh lao động là môn khoa học nghiên cứu ảnh hưởng của những
yếu tố có hại trong sản xuất đối với sức khoẻ người lao động, tìm các biện
pháp cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa các bệnh nghề nghiệp và nâng
cao khả năng lao động cho người lao động.
Trong sản xuất, người lao động có thể phải tiếp xúc với những yếu tố
có ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ, các yếu tố này gọi là những tác hại nghề
nghiệp. Ví dụ :nghề rèn, nghề đúc kim loại, yếu tố tác hại nghề nghiệp chính là
do nhiệt độ cao nghề dệt là tiếng ồn và bụi …
Tác hại nghề nghiệp ảnh hưởng đến sức khoẻ ở nhiều mức độ khác
nhau như mệt mỏi, suy nhược, giảm khả năng lao động, làm tăng các bệnh
thông thường (cảm cúm, viêm họng, đau dạ dày …),thậm chí còn có thể gây ra
các bệnh nghề nghiệp (ví dụ như bệnh phổi nhiễm bụi ở công nhân tiếp xúc
với bụi than, bụi đá, bệnh nhiễm chì ở công nhân khai thác các chất phóng xạ )
Nội dung của môn vệ sinh lao động bao gồm :
-Nghiên cứu đặc điểm vệ sinh của các quá trình sản xuất
-Nghiên cứu các biến đổi sinh lí, sinh hoá của cơ thể
-Nghiên cứu viẹc tổ chức lao động và nghỉ ngơi hợp lí
-Nghiên cứu các biện pháp đề phòng tình trạng mệt mỏi trong lao động,
hạn chế ảnh hưởng của các yếu tố tác hại nghề nghiệp trong sản xuất, đánh giá
hiệu quả các biện pháp đó .
Quy định các tiêu chuẩn vệ sinh, chế độ vệ sinh xí nghiệp và cá nhân
và chế độ bảo hộ lao động .
Tổ chức khám tuyển và sắp xếp hợp lí công nhân vào làm ở các bộ
phận sản xuất khác nhau trong xí nghiệp
-Quản lí theo dõi tình hình sức khoẻ công nhân, tổ chức khám sức khỏe

định kì, phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp .
-Giám định khả năng lao động cho công nhân bị tai nạn lao động, mắc
bệnh nghề nghiệp và các bệnh mãn tính khác .
-Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp vệ sinh an toàn lao
động trong sản xuất .
a) Tác hại liên quan đến quá trình sản xuất :
Yếu tố vật lý và hoá học :
- Điều kiện vi khí hậu trong sản xuất không phù hợp như :nhiệt độ, độ ẩm
cao hoặc thấp, thoáng khí kém cường độ bức xạ nhiệt quá mạnh.
-Bức xạ điện từ, bức xa cao tần và siêu cao tần trong khoảng sóng vô
tuyến, tia hồng ngoại, tử ngoại …Các chất phóng xạ và tia phóng xạ
như a,b,g….
-Tiếng ồn và rung động
- Áp suất cao (thợ lặn ,thợ làm trong thùng chìm ) hoặc áp suất thấp lái
máy bay, leo núi …)
-Bụi và các chất độc hại trong sản xuất.
b) Tác hại liên quan ...
CHƯƠNG 3: KỸ THUẬT VỆ SINH LAO ĐỘNG
CHƯƠNG 3: KỸ THUẬT VỆ SINH LAO ĐỘNG
3.1.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KĨ THUẬT VỆ SINH LAO ĐỘNG
3.1.1.Đối tượng và nhiệm vụ của vệ sinh lao động
Vệ sinh lao động môn khoa học nghiên cứu ảnh hưởng của những
yếu tố hại trong sn xuất đối với sức kho người lao động, tìm các biện
pháp cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa các bệnh nghề nghiệp và nâng
cao khả năng lao động cho người lao động.
Trong sản xuất, người lao động thể phải tiếp xúc với những yếu t
có ảnh hưởng không tốt đến sc khoẻ, các yếu tố này gọi là những tác hại nghề
nghiệp. Ví dụ :nghề rèn, nghề đúc kim loại, yếu tố tác hại nghề nghiệp chính là
do nhiệt độ cao nghề dệt là tiếng ồn và bụi …
Tác hại nghề nghip ảnh hưởng đến sức khoẻ nhiều mức độ khác
nhau như mệt mỏi, suy nhược, giảm khả năng lao động, làm tăng các bệnh
thông thường (cảm cúm, viêm họng, đau dạ dày …),thậm chí còn có thể gây ra
các bệnh nghề nghiệp (ví dụ như bệnh phổi nhiễm bụi công nhân tiếp xúc
với bụi than, bụi đá, bệnh nhiễm chì ở công nhân khai thác các chất phóng xạ )
Nội dung của môn vệ sinh lao động bao gồm :
-Nghiên cứu đặc điểm vệ sinh của các quá trình sản xuất
-Nghiên cứu các biến đổi sinh lí, sinh hoá của cơ thể
-Nghiên cứu viẹc tổ chức lao động và nghỉ ngơi hợp lí
-Nghiên cứu các biện pháp đề phòng tình trạng mệt mỏi trong lao động,
hạn chế ảnh hưởng của các yếu tố tác hại ngh nghiệp trong sản xuất, đánh g
hiệu quả các biện pháp đó .
Quy định các tiêu chuẩn vệ sinh, chế đ v sinh nghiệp và nhân
và chế độ bảo hộ lao động .
Tổ chức khám tuyển sắp xếp hợp công nhân vào làm các bộ
phận sản xuất khác nhau trong xí nghiệp
-Quản lí theo dõi tình hình sức khoẻ công nhân, tổ chức khám sức khỏe
Kỹ thuật vệ sinh lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật vệ sinh lao động - Người đăng: gakon010287
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Kỹ thuật vệ sinh lao động 9 10 219