Ktl-icon-tai-lieu

MẬT RỈ ĐƯỜNG

Được đăng lên bởi NGOQUANGDUY
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 4055 lần   |   Lượt tải: 7 lần
1. Mật rỉ là gì ?.
Mật rỉ là một phụ phẩm của ngành sản xuất đường, là sản phẩm cuối cùng của quá
trình sản xuất đường mà từ đó đường không còn có thể kết tinh một cách kinh tế nữa
bởi các công nghệ thông thường.
Thông thường sản lượng mật rỉ bằng khoảng 40% sản lượng đường sản xuất. Cứ
khoảng 100 tấn cây mía đem ép thì có 4 tấn mật rỉ được sản xuất.
2. Công dụng của mật rỉ.
- Nguyên liệu sản xuất cồn
- Nguyên liệu sản xuất bột ngọt (mì chính)
- Thành phần phụ trong sản xuât thức ăn gia súc để tăng độ đường và tạo độ màu
- Nguyên liệu sản xuất men thực phẩm
- Sử dụng mật rỉ làm chất phụ gia thức ăn trong chăn nuôi bò
- Xử lý nước thải
3. Một số chỉ tiêu chất lượng mật rỉ.
a. Độ Brix (Dry substance) thông thường từ 72- 88%
b. Tổng độ đường(Total sugar- TS%) thông thường từ 46-55%
c. Hàm lượng ClHàm lượng Cl-thể hiện độ nhiễm mặn của mật rỉ, hàm lượng Cl- >1,5% gây ảnh
hưởng đến quá trình lên men trong quy trình sản xuất bột ngọt.
d. Số lượng CFU:số lượng vi sinh vật/g
e. Các chỉ tiêu khác:
Chất hữu cơ không đường

Chất khoáng
Độ sình, độ ẩm, tạp chất không tan…
+ Hàng có màu vàng đặc trưng của rỉ mật
+ Hàm lượng đường > = 45%
+ Hàm lượng vật chất khô hòa tan Brix (BX) > =75%
+ Tỷ trọng: 1.35 đến 1.40
Mật rỉ hay rỉ mật, mật rỉ đường, rỉ đường còn được gọi ngắn gọn là mật, trong tiếng Anh, rỉ
mật được gọi là molasses, xuất phát từ tiếng Bồ Đào Nha melaço là chất lỏng đặc sánh


Rỉ mật là một phụ phẩm của ngành sản xuất đường, là sản phẩm cuối cùng của quá trình
sản xuất đường mà từ đó đường không còn có thể kết tinh một cách kinh tế nữa bởi các
công nghệ thông thường. Thành phần chính của rỉ mật là đường, chủ yếu là sucroza với
một ít glucoza và fructoza.



Sản lượng rỉ mật bằng khoảng 1/3 sản lượng đường sản xuất. Hay nói cách khác là: cứ
khoảng 100 tấn mía cây ép ra thì sẽ cho ra 3-4 tấn mật rỉ.

Mật rỉ đường
Thành phần hóa học của rỉ mật
Thành phần của mật rỉ phụ thuộc vào giống mía, giai đoạn thu hoạch, thổ nhưỡng, thời tiết và
quy trình sản xuất đường của nhà máy. Do vậy rỉ mật thay đổi về thành phần dinh dưỡng, mùi vị,
màu sắc và độ nhớt
Thành phần tiêu chuẩn của rỉ mật thường được chia thành 3 phần: đường, chất hữu cơ không
đường và chất khoáng.



Đường: các loại gluxit hòa tan (đường đôi và đường đơn) là thành phần dinh dưỡng
chính của rỉ mật, trong đó sucroza chiếm 44%, Fructoza chiếm 13%, Glucoza chiếm
10%, Axit amin chiếm 3%, các chất khác chiếm 30%. Rỉ mật có tỷ lệ đường khử tương
đối cao. Trong chu trình kết tinh các loại đường khử tăng lê...
1. Mật rỉ là gì ?.
Mật rỉ là một phụ phẩm của ngành sản xuất đường, là sản phẩm cuối cùng của quá
trình sản xuất đường mà từ đó đường không còn có thể kết tinh một cách kinh tế nữa
bởi các công nghệ thông thường.
Thông thường sản lượng mật rỉ bằng khoảng 40% sản lượng đường sản xuất. Cứ
khoảng 100 tấn cây mía đem ép thì có 4 tấn mật rỉ được sản xuất.
2. Công dụng của mật rỉ.
- Nguyên liệu sản xuất cồn
- Nguyên liệu sản xuất bột ngọt (mì chính)
- Thành phần phụ trong sản xuât thức ăn gia súc để tăng độ đường và tạo độ màu
- Nguyên liệu sản xuất men thực phẩm
- Sử dụng mật rỉ làm chất phụ gia thức ăn trong chăn nuôi bò
- Xử lý nước thải
3. Một số chỉ tiêu chất lượng mật rỉ.
a. Độ Brix (Dry substance) thông thường từ 72- 88%
b. Tổng độ đường(Total sugar- TS%) thông thường từ 46-55%
c. Hàm lượng Cl-
Hàm lượng Cl-thể hiện độ nhiễm mặn của mật rỉ, hàm lượng Cl- >1,5% gây ảnh
hưởng đến quá trình lên men trong quy trình sản xuất bột ngọt.
d. Số lượng CFU:số lượng vi sinh vật/g
e. Các chỉ tiêu khác:
Chất hữu cơ không đường
MẬT RỈ ĐƯỜNG - Trang 2
MẬT RỈ ĐƯỜNG - Người đăng: NGOQUANGDUY
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
MẬT RỈ ĐƯỜNG 9 10 150