Ktl-icon-tai-lieu

Mọt gạo thòi đuôi

Được đăng lên bởi Thim Phước
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 478 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1. Đặt vấn đề
Hầu như ở đâu có sự tồn trữ và lưu trữ, ở đó xuất hiện có loài sinh vật
gây hại. Nhiều khi cần vài tuần, sinh vật gây hại đã phát triển thành quần thể
với số lượng lớn và gây ra nhưng “vụ cháy ngầm”, tiêu hủy một phần hoặc
hoàn toàn hang hóa bảo quản ở kho. Sự phá hại của côn trùng đối với sản
phẩm rất đa dạng. Trước hết là phải kể đến việc làm giảm phẩm chất hoặc
phá hủy vật chất, làm cho việc dự trữ bị giảm hoặc mất hoàn toàn giá trị sử
dụng. Trong nhiều trường hợp, thiệp hại có thể là rất lớn thậm chí là vô giá.
Ví dụ như sự mục nát ngũ cốc dự trữ hoặc hạt giống mất khả năng nảy mầm.
Côn trùng vượt qua tất cả các loài dịch hại về số lượng cá thể và số
lượng loài, chúng cạnh tranh với con người về nguồn cung cấp lương thực,
lan truyền dịch bệnh cho con người, cây trồng và gia súc của họ. Đặc điểm
nổi bật của dịch hại chúng thích nghi với điều kiện sống trên trái đất, điều
này có nghĩa là chúng có thể tồn tại và hoạt động trong cả điều kiện khô hạn.
Trên thế giới đã có nhiều những nghiên cứu côn trùng hại kho, trước
nhất và chiếm đa số là những nghiên cứu về thành phần loài. Như côn trùng
gây hại sản phẩm ngũ cốc, dịch hại sản phẩm bảo quản, công trùng hại hạt
và sản phẩm dự trữ, côn trùng gây hại trên thóc gạo…
Kỹ thuật bảo quản nông sản sau thu hoạch ngày càng phát triển cùng
với sự thay đổi về các điều kiện sinh thái, điều kiện môi trường và nguồn
thức ăn của côn trùng hại kho cũng luôn thay đổi, do vậy thành phần, mật độ
các loài côn trùng trong kho cũng luôn thay đổi cho phù hợp. Cho đến nay
việc nghiên cứu về thành phần loài côn trùng hại vẫn luôn được các nhà
khoa học trên thế giới quan tâm.

2. Phương pháp nghiên cứu
Biện pháp vật lý
Sử dụng nhiệt (nóng, lạnh) bức xạ vi sóng và sóng cơ học là những
lựa chọn đầy hứa hẹn trong lĩnh vực bảo quản nông sản. Một số loại đất trơ
(đã mất hoạt tính) trên cơ sở diatomit được để sản xuất và đưa vào sử dụng
để bảo quản nông sản từ năm 1994. Trên thế giới biện pháp này đã được
dùng nhiều và rất hiệu quả trong việc phòng trừ côn trùng hại ngô, gạo. Tuy
không độc hại đối với người, không để lại dư lượng trong nông sản nhưng
chi phí đầu tư mua sắm thiết bị quá lớn. Vì vậy, ở Việt Nam biện pháp này
chưa được áp dụng rộng rãi.
Biện pháp sinh học
+ Bẫy bả: dùng các hợp chất dẫn dụ côn trùng để kiểm tra, phát hiện sự
chớm lây nhiễm côn trùng. Xác định đúng thời điểm lây nhiễm để có các
biện pháp kiểm soát côn trùng hại hữu hiệu bằng cách làm lây nhiễm sinh
vật hại bằng mầm bệnh. Bẫy bằng chất dẫn dụ kế...
1. Đặt vấn đề
Hầu như ở đâu có sự tồn trữ và lưu trữ, ở đó xuất hiện có loài sinh vật
gây hại. Nhiều khi cần vài tuần, sinh vật gây hại đã phát triển thành quần thể
với số lượng lớn gây ra nhưng “vụ cháy ngầm”, tiêu hủy một phần hoặc
hoàn toàn hang hóa bảo quản kho. Sự p hại của côn trùng đối với sản
phẩm rất đa dạng. Trước hết phải kể đến việc làm giảm phẩm chất hoặc
phá hủy vật chất, làm cho việc dự trữ bị giảm hoặc mất hoàn toàn giá trị sử
dụng. Trong nhiều trường hợp, thiệp hại thể rất lớn thậm chí giá.
Ví dụ như sự mục nát ngũ cốc dự trữ hoặc hạt giống mất khả năng nảy mầm.
Côn trùng vượt qua tất cả các loài dịch hại về số lượng thể số
lượng loài, chúng cạnh tranh với con người về nguồn cung cấp ơng thực,
lan truyền dịch bệnh cho con người, cây trồng gia súc của họ. Đặc điểm
nổi bật của dịch hại chúng thích nghi với điều kiện sống trên trái đất, điều
này có nghĩa là chúng có thể tồn tại và hoạt động trong cả điều kiện khô hạn.
Trên thế giới đã nhiều những nghiên cứu côn trùng hại kho, trước
nhất chiếm đa số những nghiên cứu về thành phần loài. Như côn trùng
gây hại sản phẩm ngũ cốc, dịch hại sản phẩm bảo quản, công trùng hại hạt
và sản phẩm dự trữ, côn trùng gây hại trên thóc gạo…
Kỹ thuật bảo quản nông sản sau thu hoạch ngày càng phát triển cùng
với sự thay đổi về các điều kiện sinh thái, điều kiện môi trường nguồn
thức ăn của côn trùng hại kho cũng luôn thay đổi, do vậy thành phần, mật đ
các loài côn trùng trong kho cũng luôn thay đổi cho phù hợp. Cho đến nay
việc nghiên cứu về thành phần loài côn trùng hại vẫn luôn được các nhà
khoa học trên thế giới quan tâm.
Mọt gạo thòi đuôi - Trang 2
Mọt gạo thòi đuôi - Người đăng: Thim Phước
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Mọt gạo thòi đuôi 9 10 954