Ktl-icon-tai-lieu

một số đặc điểm bệnh lý

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 444 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẠM NGỌC THẠCH – Một số đặc điểm bệnh lý và điều trị bệnh viêm ruột ....

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ VÀ ĐIỀU TRỊ
BỆNH VIÊM RUỘT ỈA CHẢY Ở ĐÀ ĐIỂU CHÂU PHI
Phạm Ngọc Thạch*, Nguyễn Thị Nga, Phùng Đức Tiến, Nguyễn Huy Lịch,

Nguyễn Thành Công và
Nguyễn Khắc Thịnh

Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thuỵ Phương
*Tác giả liên hệ: Pham Ngọc Thạch, Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thuỵ Phương – Từ Liêm – Hà Nội
Tel: 0437570812; Fax: 04383385804 : Email : pkhttncgctp@vnn.vn

ABSTRACT
Some pathological characteristics of enteritis and diarrhea diseases in ostriches and cure results.
Ostriches were infected with enteritis and diarrhea mainly from day one to day 30 of their life (20,92%). The main
pathogen agents were E. coli and Cl. perfrigens. Symptoms of diseases were fever, washy droppings, condensed
urine, mournfulness, ruffle feathers. Respiration and cardiac frequency increases by 9.02 and 9.86 times/minute
respectively. Pathological signs were hemorrhage at heart and intestine, swelled liver, urine-stagnant anal orifice;
some ill ostriches accumulated water in abdominal cavity and had many foreign bodies in stomach. Biochemical
norms were changed in ill ostriches. For exsample, erythrocyte and leukocyte numbers increased by 18.78-18.93
and 24.14%, respectively. At the same time, eosinophil number decreased by 82%, alkali reserve in blood declined
to 109.7-164mg% and blood sugar content falls around 11mg%, erythrocyte resistance also went down. It is
necessary to add water and electrolyte in treatment method of ill ostriches, these will give high results. Adding
glucose (10g/200 ml purified water) and Orezol (20 ml/bird/day) to Octamix A.C (Amoxiclin+colistin)
(100mg/bird/day) Vitamine C 5% (3ml/ bird/day) B.Complex (1ml/ bird/day), extracted juice from bitter leaves
(20ml/ bird/day) gave a better cure result than Octamix A.C (Amoxiclin+colistin) (100mg/bird/day) Vitamine C 5%
(3ml/ bird/day) B.Complex (1ml/ bird/day), extracted juice from bitter leaves (20ml/ bird/day)
Keyword: Ostrich, symptoms, fever, cure

ĐẶT VẤN ĐỀ
Đà điểu là vật nuôi có tiềm năng lớn đang được chuyển giao chăn nuôi ở trên 40 tỉnh thành
trong nước. Tuy nhiên đà điểu là động vật mới nhập, trong quá trình chăn nuôi thích nghi đã
xuất hiện một số bệnh trong đó có bệnh đường tiêu hóa. Kết quả nghiên cứu của Nguyễn Liên
Hương và cs (2006) xác định đà điểu mắc nhóm bệnh đường tiêu hoá chiếm tỷ lệ cao nhất
(7,22%), và đó đưa ra 1 số biện pháp phòng và trị bệnh này.
Cho đến thời điểm hiện tại, ở nước ta ch...
PHẠM NGỌC THẠCH Một số đặc điểm bệnh lý và điều trị bệnh viêm ruột ....
63
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ VÀ ĐIỀU TRỊ
BỆNH VIÊM RUỘT ỈA CHẢY Ở ĐÀ ĐIỂU CHÂU PHI
Phạm Ngọc Thạch*, Nguyễn Thị Nga, Phùng Đức Tiến, Nguyễn Huy Lịch, Nguyễn Thành Công và
Nguyễn Khắc Thịnh
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thuỵ Phương
*Tác giả liên hệ: Pham Ngọc Thạch, Trung tâm nghiên cu gia cầm Thu Phương – Từ Liêm – Hà Nội
Tel: 0437570812; Fax: 04383385804 : Email : pkhttncgctp@vnn.vn
ABSTRACT
Some pathological characteristics of enteritis and diarrhea diseases in ostriches and cure results.
Ostriches were infected with enteritis and diarrhea mainly from day one to day 30 of their life (20,92%). The main
pathogen agents were E. coli and Cl. perfrigens. Symptoms of diseases were fever, washy droppings, condensed
urine, mournfulness, ruffle feathers. Respiration and cardiac frequency increases by 9.02 and 9.86 times/minute
respectively. Pathological signs were hemorrhage at heart and intestine, swelled liver, urine-stagnant anal orifice;
some ill ostriches accumulated water in abdominal cavity and had many foreign bodies in stomach. Biochemical
norms were changed in ill ostriches. For exsample, erythrocyte and leukocyte numbers increased by 18.78-18.93
and 24.14%, respectively. At the same time, eosinophil number decreased by 82%, alkali reserve in blood declined
to 109.7-164mg% and blood sugar content falls around 11mg%, erythrocyte resistance also went down. It is
necessary to add water and electrolyte in treatment method of ill ostriches, these will give high results. Adding
glucose (10g/200 ml purified water) and Orezol (20 ml/bird/day) to Octamix A.C (Amoxiclin+colistin)
(100mg/bird/day) Vitamine C 5% (3ml/ bird/day) B.Complex (1ml/ bird/day), extracted juice from bitter leaves
(20ml/ bird/day) gave a better cure result than Octamix A.C (Amoxiclin+colistin) (100mg/bird/day) Vitamine C 5%
(3ml/ bird/day) B.Complex (1ml/ bird/day), extracted juice from bitter leaves (20ml/ bird/day)
Keyword: Ostrich, symptoms, fever, cure
ĐẶT VẤN ĐỀ
Đà điểu là vật nuôi tiềm năng lớn đang được chuyển giao chăn ni trên 40 tỉnh thành
trong ớc. Tuy nhiên đà điểu động vật mới nhập, trong quá trình chăn nuôi thích nghi đã
xuất hiện một số bệnh trong đó có bệnh đường tiêu hóa. Kết qunghiên cứu của Nguyn Liên
Hương cs (2006) xác định đà điểu mắc nhóm bệnh đường tiêu hchiếm tỷ lệ cao nhất
(7,22%), và đó đưa ra 1 số biện pháp phòng và trị bệnh này.
Cho đến thời điểm hiện tại, nước ta chưa nghiên cứu nào về đặc điểm bệnh lý bệnh viêm
rut a chảy trên đà điểu, mặt khác để đưa ra được phác đồ điều trị hiệu quả đ phòng trị bnh
y, góp phần hoàn thiện quy trình phòng bệnh đường ruột cho đà điểu chúng tôi thực hiện đề
tài “Một số đc điểm bnh lý và điều trị bệnh viêm ruột ỉa chy ở đà điểu Châu Phi”.
Mục tiêu ca đtài là: Xác định được một số đc điểm bệnh lý của bệnh viêm ruột a chảy
đà điểu châu Phi đưa ra phác đồ điều trị từ kết quả phân lập và kháng sinh đồ.
VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Vt liệu thí nghim
Đà điểu khomạnh đà điểu mắc bệnh trong độ tuổi t0 -3 tháng tuổi
Dng cụ, máy móc, hoá chất tại Phòng tnghiệm của Khoa Thú y - Trường Đại hc Nông
nghiệp - Hà Ni
Ni dung nghiên cứu
Nghiên cứu lứa tuổi mắc bệnh viêm rut ỉa chy ở giai đoạn 0-3 tháng tuổi.
Nghiên cứu triệu chứng, bệnh tích, nguyên nhân y bệnh.
Nghiên cứu các chỉ tiêu, sinh lý, sinh hoá máu trên đà điểu khoẻ và đà điểu bệnh.
một số đặc điểm bệnh lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
một số đặc điểm bệnh lý - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
một số đặc điểm bệnh lý 9 10 486