Ktl-icon-tai-lieu

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA VIỆT NAM VỀ XUẤT KHẨU HẠT ĐIỀU

Được đăng lên bởi Chuột Ngốc
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 4828 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Khoá luận tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
KHOA KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG
-------O0O-------

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH
TRANH CỦA VIỆT NAM VỀ XUẤT KHẨU HẠT ĐIỀU

Giáo viên hướng dẫn : ThS. Nguyễn Xuân Nữ
Sinh viên thực hiện

: Vũ Thu Huyền

Lớp

: A6 – K38B

Hà Nội_ 2003

Vũ Thu Huyền – A6 K38B

1

Khoá luận tốt nghiệp

LỜI NÓI ĐẦU
1. Sự cần thiết của đề tài
Ngày nay thị trường thế giới đang mở ra nhiều triển vọng lớn, cùng với
chính sách mở cửa của Nhà nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho hàng nông
sản xuất khẩu phát triển. Kinh nghiệm của các nước đi trước cộng với lợi thế
của mình, Việt Nam đã chọn xuất khẩu nông sản là một trong những ngành
xuất khẩu mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, hạt
điều được coi là một trong 10 nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.
Hiện nay, trên thị trường thế giới, hạt điều Việt Nam có vị trí rất quan
trọng, chiếm 1/6 thị phần hạt điều thế giới. Việt Nam chiếm vị trí thứ hai thế
giới về xuất khẩu hạt điều, chiếm vị trí thứ ba thế giới về sản lượng hạt điều.
Điều này tạo rất nhiều thuận lợi cho việc đẩy mạnh xuất khẩu hạt điều của
Việt Nam, tăng kim ngạch xuất khẩu, góp phần tăng ngân sách nhà nước.
Bên cạnh những thuận lợi cũng như những thời cơ nói trên, xuất khẩu
hạt điều cũng gặp phải nhiều thách thức, khó khăn, thể hiện trên các mặt như:
sản phẩm điều của Việt Nam còn thiếu tính đa dạng, nguồn cung ứng nguyên
liệu còn hạn chế, trình độ quản lý yếu kém,.... Ngoài những khó khăn trong
nước, Ngành điều Việt Nam còn phải đối mặt với một thách thức khá lớn đó
là sự thay đổi trong chiến lược của ngành điều ở các nước Châu Phi: thay vì
chỉ xuất khẩu hạt điều thô như trước đây, tiến tới các nước này sẽ xuất khẩu
hạt điều đã qua chế biến. Như vậy, Ngành điều Việt Nam sẽ có thêm nhiều
đối thủ cạnh tranh trên thị trường thế giới. Với những hạn chế trên thì nâng
cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả của Việt Nam về xuất khẩu hạt điều là
tất yếu khách quan và cũng là yêu cầu cấp bách để Việt Nam hội nhập một
cách có hiệu quả vào nền kinh tế thế giới và khu vực.
Nhận thức được điều này, em đã chọn đề tài “Một số giải pháp nhằm
nâng cao khả năng cạnh tranh của Việt Nam về xuất khẩu hạt điều” làm
khoá luận tốt nghiệp của mình.
Vũ Thu Huyền – A6 K38B

2

Khoá luận tốt nghiệp
2.Mục đích nghiên cứu của đề tài
Mục đích nghiên cứu của đề tài là nhằm củng cố, bổ xung và vận dụng
những lý thuyết đã học vào giải quyết một vấn đề thực tiễn trong đời sống kinh
tế - xã hội . Phâ...
Khoá lun tt nghip
Vũ Thu Huyn – A6 K38B
1
T
T
R
R
Ư
Ư
N
N
G
G
Đ
Đ
I
I
H
H
C
C
N
N
G
G
O
O
I
I
T
T
H
H
Ư
Ư
Ơ
Ơ
N
N
G
G
K
K
H
H
O
O
A
A
K
K
I
I
N
N
H
H
T
T
N
N
G
G
O
O
I
I
T
T
H
H
Ư
Ư
Ơ
Ơ
N
N
G
G
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
O
0
0
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
K
K
H
H
O
O
Á
Á
L
L
U
U
N
N
T
T
T
T
N
N
G
G
H
H
I
I
P
P
M
M
T
T
S
S
G
G
I
I
I
I
P
P
H
H
Á
Á
P
P
N
N
H
H
M
M
N
N
Â
Â
N
N
G
G
C
C
A
A
O
O
K
K
H
H
N
N
Ă
Ă
N
N
G
G
C
C
N
N
H
H
T
T
R
R
A
A
N
N
H
H
C
C
A
A
V
V
I
I
T
T
N
N
A
A
M
M
V
V
X
X
U
U
T
T
K
K
H
H
U
U
H
H
T
T
Đ
Đ
I
I
U
U
Giáo viên hướng dn : ThS. Nguyn Xuân N
Sinh viên thc hin : Vũ Thu Huyn
Lp : A6 – K38B
Hà Ni_ 2003
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA VIỆT NAM VỀ XUẤT KHẨU HẠT ĐIỀU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA VIỆT NAM VỀ XUẤT KHẨU HẠT ĐIỀU - Người đăng: Chuột Ngốc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA VIỆT NAM VỀ XUẤT KHẨU HẠT ĐIỀU 9 10 619