Ktl-icon-tai-lieu

Một số hình ảnh hoạt động của dự án

Được đăng lên bởi Ánh Sáng Cao
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 318 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Dự án: “Mở rộng phát triển chuỗi giá trị Mây, Lùng cho phụ nữ và người dân
tộc thiểu số nghèo tỉnh Nghệ An”
(UP-SCALING OF PRO-POOR RATTAN/BAMBOO VALUE CHAIN DEVELOPMENT FOR
WOMEN AND ETHNIC MINORITIES)

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 6

Cơ quan tài trơ

Cơ quan thực hiện

1

Vào bầu cây giống ở xã Hạnh Dịch

Hình ảnh vào bầu cây Giống ở xã Châu Hạnh

Gieo Hạt giống mây nếp (mở rộng vườn ươm)-xã Hạnh Dịch

2

Hình ảnh gieo hạt giống mây nếp (mở rộng vườn ươm) – xã Châu Hạnh

3

...
Dự án: “Mở rộng phát triển chuỗi giá trị Mây, Lùng cho phụ nữ và người dân
tộc thiểu số nghèo tỉnh Nghệ An”
(UP-SCALING OF PRO-POOR RATTAN/BAMBOO VALUE CHAIN DEVELOPMENT FOR
WOMEN AND ETHNIC MINORITIES)

 
1
Một số hình ảnh hoạt động của dự án - Trang 2
Một số hình ảnh hoạt động của dự án - Người đăng: Ánh Sáng Cao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Một số hình ảnh hoạt động của dự án 9 10 899