Ktl-icon-tai-lieu

Một số kinh nghiệm nuôi trồng và khai thác thủy sản

Được đăng lên bởi minhhiep1991
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 3014 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trung taâm Thoâng tin Noâng nghieäp & PTNT (Söu taàm)

Phần I
MỘT SỐ KI NH NGHI ỆM TRONG CÔNG TÁC KHUYẾN NGƯ
CHO ĐẺ NHÂN TẠO MỘT SỐ GIỐNG CÁ
Vào khoảng thời gian 1958 – 1960, nước ta đã nhập từ Trung Quốc các
giống cá mè trắng Hoa Nam, cá trắm cỏ. Việc nghiên cứu cho đẻ nhân tạo các
giống cá này đã trở thành phong trào sôi nổi trong hàng ngũ cán bộ kỹ thuật mới
ra trường từ năm 1963 – 1969, phần đông là kỹ sư thủy sản từ khóa I đến khóa III
của Trường Đại học Thủy sản.
Cá giống đưa về từ Viện nghiên cứu Thủy sản Đình Bảng, sau đó được
phân về các tỉnh từng bước hình thành đàn cá bố mẹ cho các tỉnh đồng bằng sông
Hồng: Hữu Bị (Nam Định), Phủ Lý (Hà Nam), Vũ Di (Vĩnh Phúc), Phú Tảo (Hải
Dương), Hòa Bình (Thái Bình), Cầu Nguyệt (Hải Phòng), v.v…
Từ đó, từng bước các tỉnh cho đẻ nhân tạo thành công, sản xuất được giống
bằng phương pháp chủ động cho đẻ: từ Trường Đại học Nông nghiệp đến Viện
nghiên cứu Thủy sản Đình Bảng, Nhật Tân (Hà Nội), Phủ Lý (Hà Nam), Phú Tảo
(Hải Dương), Hòa Bình (Thái Bình) sản xuất được hàng trăm triệu giống cá bột
mè trắng Việt Nam, mè trắng Trung Quốc, mè hoa, trắm cỏ, cá trôi,… Từng bước
thực hiện việc bỏ vớt cá trên sông như lời dặn của Thủ tướng Phạm Văn Đồng.
Thái Bình là tỉnh cho cá đẻ nhân tạo sau một số tỉnh, vì đàn cá bố mẹ nhập
về chậm, song tỉnh đã tập trung đầu tư phát triển nhanh, ngoài cơ sở nghiên cứu
Hòa Bình, tỉnh đã phát triển 4 trại giống với quy mô rộng 8 – 18 ha, thuộc 4 vùng
nhằm sản xuất đủ giống cung cấp cho dân, cùng với 36 bể đẻ thuộc 36 hợp tác xã
rải khắp các vùng trong tỉnh. Tổ chức cho cá đẻ rầm rộ ở các địa phương, cán bộ
kỹ thuật thi đua nghiên cứu cho cá đẻ, chỉ trong vòng 4 năm đã sản xuất được
trên 150 đàn cá mè, trắm cỏ. Đối với cá trôi, đã bỏ việc vớt cá mẹ trên sông, từng
bước thỏa mãn cá giống cho dân trong tỉnh nuôi. Ngoài ra còn sản xuất cá giống
cung cấp bán cho các tỉnh từ Quảng Bình trở ra, 36 nông trường và nhiều hồ chứa
như Thác Bà, Cấm Sơn… Từ một tỉnh bị động về giống cá nuôi, Thái Bình đã
đáp ứng được nhu cầu cá giống cho dân và còn cung cấp cho nhiều tỉnh bạn.
Ngay từ năm 1972, tỉnh đã thực hiện cung ứng vận chuyển cá đến tận nơi tiêu
thụ, sống con nào lấy tiền con đó.
Điều gì quyết định tốc độ đi nhanh đó và có những mặt kỹ thuật mới nào,
sau đây tôi xin nêu một số vấn đề không có hoặc có ít trong sách vở để giúp các
bạn làm nghiệp vụ tham khảo.
Quá trình cho cá đẻ nhân tạo, khâu nào là khâu quyết định?

Trung taâm Thoâng tin Noâng nghieäp & PTNT (Söu taàm)

Trong quá trình cho cá đ...