Ktl-icon-tai-lieu

Một số sâu bệnh chính hại cây điều

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 5351 lần   |   Lượt tải: 11 lần
VIỆN KHKT NN DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA

MỘT SỐ SÂU BỆNH CHÍNH HẠI CÂY ĐIỀU
Bọ xít muỗi: Helopeltis antonii Signoret
Họ : Miriidae Bộ : Hemiptera
Bọ xít muỗi xuất hiện và phá hại toàn vùng trồng điều.
Đặc điểm hình thái
1.

Trưởng thành
11 -19 ngày

Trứng
5 - 9 ngày

Sâu non
11 - 14 ngày

Triệu chứng gây hại
Cả ấu trùng non và trưởng thành đều gây hại trên lá, chồi non, hoa trái và hạt
non, chích vào các mô non để hút nhựa cây. Vết chích lúc đầu thường tiết ra một giọt
nhựa trong suốt và lúc đầu còn tươi về sau vết chích thâm đen lại, héo và khô.

Chồi
bị
hại

Chồi
bị
hại
đã
héo
khô

Qui luật phát sinh phát triển
Bọ xít muỗi thường xuất hiện chích hút nhựa vào buổi sáng sớm trước 9 giờ và
chiều tối sau 4 giờ. Mật độ bọ xít muỗi có hai đỉnh tăng mạnh đó là thời điểm từ
Tháng 1-2 khi cây ra chồi non, hoa ,quả có mật độ rất cao . Sau đó giảm mật độ và
tăng mạnh vào giai đoạn cây đậu trái từ tháng 4 -5. Mật độ sâu sẽ tiếp tục giảm đến
khi thu hoạch xong và ngừng hoạt động trong mùa mưa.
Biện pháp phòng trừ
Tỉa cành, tạo tán thông thoáng, làm cỏ dọn dẹp vệ sinh, mục đích làm cho bọ
xít muỗi không còn nơi cư trú. Phun 2-3 lần khi c ây ra hoa đậu trái bằng một số loại
thuốc trừ sâu như: Vertimex, Aremex, Sherpa, Decis, Supracide, Bitox, Oncol,
Marshell ...
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.Lrc-tnu.edu.vn

VIỆN KHKT NN DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA

MỘT SỐ SÂU BỆNH CHÍNH HẠI CÂY ĐIỀU
2. Sâu đục ngọn : Alcides Sp
Họ : Curculionidae; Bộ : Coleoptera
Mức độ phổ biến đều khắp các vùng trồng điều.
Đặc điểm hình thái
Trưởng thành có màu nâu đen dài 10-13 mm, đầu kéo dài thành một cái vòi
cứng. Trứng màu kem, hình bầu dục, sâu non màu trắng trong lõi chồi non, vòng đời
kéo dài 46-53 ngày.

Trưởng thành

Trứng

Sâu non

Triệu chứng gây hại và quy luật hoạt động

Trưởng thành gây hại

Triệu chứng gây hại trên chồi non

Sâu dùng vòi đục vào mô chồi non để đẻ trứng.. Trên một nõn có thể có từ 3-8
vết châm, nhưng chỉ có 1-2 quả trứng được đẻ ở lỗ thứ 2 từ trên xuống. Sâu non đục
lên ngọn cho chồi bị hại co lá non lại, lúc đầu héo và sau rụng đi. Sâu có thể phát
triển 3 lứa hàng năm. Biến động quần thể hàng năm có 3 cao điểm. Trưởng thành
xuất hiện nhiều nhất vào tháng 1, 5 và 9. Sâu non rơi vào các tháng 2, 6 và tháng 10.
Biên pháp phòng trừ
Khi phát hiện chồi non bị đục héo, cắt bỏ hay đốt đi.Có thể phun thuốc vào các
thời điểm cây ra đợt lộc non, hay phun vào cao điểm có mật độ sâu trưởng th...
VIỆN KHKT NN DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA
MỘT SỐ SÂU BỆNH CHÍNH HẠI CÂY ĐIỀU
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
1. Bọ xít muỗi: Helopeltis antonii Signoret
Họ : Miriidae Bộ : Hemiptera
Bọ xít muỗi xut hiện và phá hại toàn vùng trồng điều.
Đặc điểm hình thái
Triệu chứng gây hại
Cả ấu trùng non và trưởng thành đều gây hại trên lá, chồi non, hoa trái hạt
non, cch vào các mô non để hút nhựa cây. Vết chích lúc đầu thường tiết ra một giọt
nhựa trong suốt và c đầu còn tươi về sau vết chích thâm đen lại, héo và k.
Qui luật phát sinh phát triển
Bọ xít muỗi thường xuất hiện cch hút nhựa vào buổi sáng sớm trước 9 gi
chiều tối sau 4 gi. Mật độ bọ xít muỗi hai đỉnh ng mnh đó thời điểm từ
Tháng 1-2 khi y ra chồi non, hoa ,quả mật độ rất cao . Sau đó giảm mật độ và
tăng mnh vào giai đoạn y đậu trái ttháng 4 -5. Mật độ u stiếp tục giảm đến
khi thu hoạch xong và ngừng hoạt động trong mùa mưa.
Biện pháp phòng trừ
Tỉa nh, tạo n thông thng, làm cỏ dọn dẹp vệ sinh, mục đích làm cho b
xít muỗi không còn i trú. Phun 2-3 lần khi c ây ra hoa đậu trái bằng một số loại
thuốc trừ sâu như: Vertimex, Aremex, Sherpa, Decis, Supracide, Bitox, Oncol,
Marshell ...
Trưởng thành
11 -19 ngày
Trứng
5 - 9 ngày
Sâu non
11 - 14 ngày
Chồi
bị
hại
Chồi
bị
hại
đã
héo
khô
Một số sâu bệnh chính hại cây điều - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số sâu bệnh chính hại cây điều - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Một số sâu bệnh chính hại cây điều 9 10 491