Ktl-icon-tai-lieu

Nấm bào ngư

Được đăng lên bởi Vàng Huỳnh
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 1261 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGUYÊN LIỆU
1.1. Nguyên liệu
1.1.1. Tên khoa học


Giới nấm Mycota hay Fungi.



Ngành nấm thật Eumycota.



Ngành phụ Basidiomycotina.



Lớp Hymenomycetes.



Lớp phụ Hymenomycetidae.



Bộ Agaricales.



Họ Pleurotaceae.



Chi Pleurotus.



Loài Pleurotus sp.

Hình 1.1. Nấm bào ngư
1.1.2. Đặc điểm sinh học
 Nấm bào ngư (còn gọi là nấm sò, nấm bình cô) là loại nấm sống dị dưỡng, sinh sản hữu tính
theo kiểu tạo bào tử đảm. Chu trình sống của nấm bào ngư cũng như các loài nấm khác, bắt
đầu từ đảm bào tử hữu tính, nảy mầm cho hệ sợi tơ dinh dưỡng (sơ cấp và thứ cấp) và kết
1

thúc bằng việc hình thành cơ quan sinh sản là tai nấm. Tai nấm sinh ra các đảm bào tử và
chu trình lại tiếp tục.
 Quả thể nấm bào ngư phát triển qua nhiều giai đoạn dựa theo hình dạng tai nấm mà có tên
gọi cho từng giai đoạn:


Dạng san hô: quả thể mới tạo thành, dạng sợi mãnh hình chùm.



Dạng dùi trống: mũ xuất hiện dưới dạng khối tròn, còn cuống phát triển cả chiều ngang
lẫn chiều dài, nên đường kính cuống và mũ không khác nhau bao nhiêu.



Dạng phễu: mũ mở rộng, trong khi cuống còn ở giữa (giống cái phễu).



Dạng bán cầu lệch: cuống lớn nhanh một bên và bắt đầu lệch so với vị trí trung tâm của
mũ.



Dạng lá lục bình: cuống ngừng tăng trưởng, trong khi mũ vẫn tiếp tục được phát triển, bìa
mép thẳng đến gợn sóng.

 Từ giai đoạn phễu sang bán cầu lệch có sự thay đổi về chất (giá trị dinh dưỡng tăng), còn từ
giai đoạn bán cầu lệch sang dạng lá có sự nhảy vọt về số lượng (trọng lượng tăng), sau đó
giảm dần. Vì vậy thu hái nấm bào ngư nên chọn lúc tai nấm vừa chuyển sang dạng lá.
 Vách tế bào nấm được cấu tạo chủ yếu là chitin nên sợi nấm có cấu trúc dai mềm, đàn hồi,
và có màu đục. Chitin có cấu trúc là một polymer mạch thẳng, có thể được xem như là dẫn
xuất của cellulose. Trong đó, nhóm (–OH) ở C thứ 2 của cellulose được thay thế bằng nhóm
acetyl amino (–NH–CO–CH3), đây là loại polymer được tạo thành từ các đơn vị
N_acetyl_β_D_glucosamine liên kết với nhau bởi liên kết β_1,4glucoside.
 Màu sắc nấm tạo ra khi mầm mống quả thể hình thành dạng mầm hình măng tre, sau đó
đỉnh của mầm nấm to ra dạng đầu đỉnh, phân hóa thành múi và cuống của nấm non. Tiếp
theo đó phần dưới mũ phân hóa để tạo nên phiến nấm sinh ra bào tử thường có màu
trắng[12].
 Nấm bào ngư chứa hệ thống enzyme thủy giải mạnh và đa dạng: cellulase phân giải
cellulose, hemicellulase phân giải hemicellulose, polyphenoloxidase oxi hóa chất phenolic,
xylanase phân giải xylan, laccase ...
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGUYÊN LIỆU
1.1. Nguyên liệu
1.1.1. Tên khoa học
Giới nấm Mycota hay Fungi.
Ngành nấm thật Eumycota.
Ngành phụ Basidiomycotina.
Lớp Hymenomycetes.
Lớp phụ Hymenomycetidae.
Bộ Agaricales.
Họ Pleurotaceae.
Chi Pleurotus.
Loài Pleurotus sp.
1.1.2. Đặc điểm sinh học
Nấm bào ngư (còn gọi là nấm sò, nấm bình cô) là loại nấm sống dị dưỡng, sinh sản hữu tính
theo kiểu tạo bào tử đảm. Chu trình sống của nấm bào ngư cũng như các loài nấm khác, bắt
đầu từ đảm bào tử hữu tính, nảy mầm cho hệ sợi dinh dưỡng (sơ cấp thứ cấp) kết
1
Hình 1.1. Nấm bào ngư
Nấm bào ngư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nấm bào ngư - Người đăng: Vàng Huỳnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
Nấm bào ngư 9 10 929