Ktl-icon-tai-lieu

Nấm cộng sinh

Được đăng lên bởi Moi Chuyen Seon
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 538 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Nấm rễ cộng sinh
(Mycorrhiza)

Chỉ mối quan hệ giữa sợi nấm và rễ cây một số cây lá
rộng và cây thông

• Nấm rễ là hiện tượng cộng sinh thực vật
phổ biến trong tự nhiên.
• Nấm nhận các chất cacbon, dinh dưỡng
còn thực vật nhận nước và các chất dinh
dưỡng cần thiết.
• Một số quan hệ nấm và rễ chặt chẽ đến
mức cây thiếu nấm không thể tồn tại còn
nấm cũng không thể sinh sản nếu thiếu
cây.

Các loại nấm rễ
• Nấm rễ ngoại sinh
• Nấm rễ nội sinh

Nấm rễ ngoại sinh
• Sợi nấm bao quanh đỉnh rễ dinh dưỡng
chưa hóa gỗ
• Không xuyên qua mô tế bào chỉ kéo dài
giữa các vách tế bào
• Mantle: màng nấm do các sợi nấm đan
chéo nhau
• Hagtig net: mạng lưới sợi nấm phát triển
giữa các tế bào tầng vỏ rễ.

Đặc điểm của rễ nấm ngoại sinh
•
•
•
•

Rễ ngắn, to, giòn
Màu sắc đa dạng
Rễ, biểu bì không có lông hút
Bề mặt rễ có nhiều sợi nấm kéo dài ra

Sự hình thành nấm rễ ngoại sinh
• Bào tử nảy mầm, sợi nấm xâm nhiễm vào
rễ làm cho rễ ngừng sinh trưởng phình lên
và hình thành bao nấm
• Sợi nấm phân nhánh thành bao và rễ cây
phân nhánh khác nhau.
• Sợi nấm xâm nhiễm vào tầng vỏ của rễ
dinh dưỡng, giữa tế bào hình thành mạng
lưới Hartig.

Nấm rễ nội sinh
(Endomycorrhiza)
• Sợi nấm có thể xuyên qua tế bào và rễ
cây chủ
• Không biến đổi hình thái, bề mặt rễ không
hình thành màng nấm, lông hút vẫn giữ
nguyên
• Sợi nấm có thể hình thành vòi hút trong tế
bào

Các dạng nấm rễ nội sinh
• Arbuscular: dạng chùm
• Vesicular: dạng túi bóng
• Vesicular-Arbuscular (VA) : túi chùm

Sự hình thành nấm rễ nội sinh
• Bào tử nảy mầm, sợi nấm tiếp xúc với cây
nhờ các chất tiết ra của rễ
• Sau khi tiếp xúc tạo thành vòi bám và
xuyên thủng vỏ rễ vào bên trong rễ
• Khả năng xâm nhập phụ thuộc vào tuổi
của rễ, mức độ già, non của lông hút
• Thể nấm sau khi xâm nhập có thể sinh
trưởng nhanh, len lỏi giữa các tế bào sau
đó mới vào trong tế bào.

Sự hình thành nấm rễ nội sinh
• Sợi nấm sau khi vào bên trong tế bào sẽ
bao lấy nguyên sinh chất, phân nhánh và
tạo vòi hút
• Thời gian sống của sợi nấm trong tế bào
ngắn từ 1-2 tuần
• Nhánh sợi nấm là nơi trao đổi chất giữa
nấm và rễ

Dinh dưỡng của nấm rễ
• Nguồn cacbon chủ yếu lignin và xelulose
(đường đơn: glucoza, fructoza, đường đôi:
sacharoza, maltoza, xeluloza)
• Nguồn Nitơ: cung cấp bởi cây, một số nấm
có khả năng cố định Nitơ
• Dinh dưỡng khoáng: quan trọng nhất là P,
nấm hấp thụ và tích lũy trong màng để
cung cấp cho cây
• Các chất sinh trưởng: các loại Vitamin
(B1,B2,B6, pp)

Tác dụng của nấm rễ với cây trồng
• Mở rộng diện tích hấp thụ ...
Nấm rễ cộng sinh
(Mycorrhiza)
Nấm cộng sinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nấm cộng sinh - Người đăng: Moi Chuyen Seon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Nấm cộng sinh 9 10 817