Ktl-icon-tai-lieu

năng suất sinh sản của đàn lợn ông bà Landrace và Yorkshire tại công ty Thái Việt, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định

Được đăng lên bởi bimckb
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 2401 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Khoá luận tốt nghiệp

Nguyễn Thị Thuỳ Linh - CNTYB K54
Phần I

MỞ ĐẦU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong cơ cấu ngành chăn nuôi Việt Nam, chăn nuôi lợn chiếm tỷ trọng
lớn nhất, cung cấp trên 75% lượng thịt tiêu thụ trên thị trường. Những năm qua,
ngành chăn nuôi lợn ở nước ta đã có sự tăng trưởng vượt bậc. Trong vòng 10
năm từ năm 2000 – 2011, tổng số đầu lợn của cả nước tăng từ 20,19 triệu con
lên 27,63 triệu con (Viện Chăn Nuôi, 2011).
Theo Cục Chăn Nuôi mục tiêu đến năm 2020 ngành chăn nuôi cơ bản
chuyển sang sản xuất trang trại . Tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp đến năm
2020 đạt 42%, trong đó năm 2010 đạt 32% và năm 2015 đạt 38%. Mặc dù đàn
lợn ở nước ta đã tăng trưởng khá nhanh về tổng đàn, chất lượng đàn cũng như
quy mô sản xuất nhưng kim ngạch xuất khẩu vẫn không tăng. Tuy nhiên so với
nhu cầu tiêu thụ thì kết quả này vẫn còn khiêm tốn và phần lớn sản phẩm sản
xuất chủ yếu được tiêu thụ trong thị trường nội địa (từ 97-99%). Đối với chăn
nuôi lợn, cả nước có 26,5 triệu con, giảm 2,17% so với năm 2011, trong đó đàn
lợn nái có 4,03 triệu con, giảm 0,53% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2012 đặc
biệt là 6 tháng cuối năm, chăn nuôi lợn gặp nhiều khó khăn do giá thịt giảm, chi
phí đầu vào tăng cao, sức mua thấp, các khó khăn về vốn, lãi suất tín dụng cao
và cùng với đó là tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng lớn
tới việc đầu tư tái đàn. Mặc dù đàn vật nuôi giảm nhưng sản lượng thịt vẫn tăng
trong năm 2012. Theo Cục chăn nuôi sản lượng thịt lợn hơi tăng 1,97%, tăng
chủ yếu trong khoảng thời gian 6 tháng đầu năm nhưng vào khoảng 6 tháng cuối
năm lại giảm. Nhờ áp dụng những tiến bộ khoa kỹ thuật tiên tiến vào chăn nuôi
nên ngành chăn nuôi nước ta đang từng bước phục hồi. Để đẩy nhanh quá trình
phục hồi này cần có những con giống phẩm chất tốt.

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Khoa Chăn nuôi & NTTS

1

Khoá luận tốt nghiệp

Nguyễn Thị Thuỳ Linh - CNTYB K54

Hiện nay chăn nuôi lợn ở nước ta đang từng bước phát triển và để thúc
đẩy nhanh quá trình phát triển này cần có những con giống có phẩm chất tốt.
Landrace và Yorkshire là hai giống lợn nhập ngoại có khả năng thích nghi
tốt với điệu kiện chăn nuôi công nghiệp ở nước ta. Đã có nhiều nghiên cứu về
giống lợn này cho kết quả tương đối ổn định. Phương thức chăn nuôi theo hướng
trang trại tư nhân ở nước ta hiện đang rất ngày càng phát triển tuy nhiên chất
lượng con giống tại các trại này chưa tốt. Vì vậy để có thêm cơ sở khoa học cho
nghiên cứu và ứng dụng sản xuất chúng tôi đã tiến hành đề tài: “năng ...
Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Thuỳ Linh - CNTYB K54
Phần I
MỞ ĐẦU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong cấu ngành chăn nuôi Việt Nam, chăn nuôi lợn chiếm tỷ trọng
lớn nhất, cung cấp trên 75% lượng thịt tiêu thụ trên thị trường. Những m qua,
ngành chăn nuôi lợn nước ta đã sự tăng trưởng vượt bậc. Trong vòng 10
năm từm 2000 2011, tổng s đầu lợn của c nước tăng từ 20,19 triệu con
lên 27,63 triệu con (Viện Chăn Nuôi, 2011).
Theo Cục Chăn Nuôi mục tiêu đến m 2020 ngành chăn nuôi bản
chuyển sang sản xuất trang trại . Tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp đến năm
2020 đạt 42%, trong đó m 2010 đạt 32% năm 2015 đạt 38%. Mặc đàn
lợn nước ta đã tăng trưởng k nhanh v tổng đàn, chất lượng đàn cũng như
quysản xuất nhưng kim ngạch xuất khẩu vẫn không tăng. Tuy nhiên so với
nhu cầu tiêu thụ thì kết quả này vẫn còn khiêm tốn phần ln sản phẩm sản
xuất chủ yếu được tiêu thụ trong thị trường nội đa (từ 97-99%). Đối với chăn
nuôi lợn, c nước26,5 triệu con, giảm 2,17% so với năm 2011, trong đó đàn
lợn nái có 4,03 triệu con, giảm 0,53% so vớing kỳ năm trước. Năm 2012 đặc
biệt 6 tháng cuối năm, chăn nuôi lợn gặp nhiều k khăn do giá thịt giảm, chi
phí đầu vào tăng cao, sức mua thấp, các k khăn v vốn, lãi suất tín dụng cao
cùng với đó tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng lớn
tới việc đầu tư tái đàn. Mặcđàn vật nuôi giảm nhưng sản lượng thịt vẫn tăng
trong m 2012. Theo Cục chăn nuôi sản lượng thịt lợn hơi tăng 1,97%, tăng
chủ yếu trong khoảng thời gian 6 tháng đầu năm nhưng vào khoảng 6 tháng cuối
năm lại giảm. Nh áp dụng những tiến bkhoa k thuật tiên tiến vào chăn nuôi
nên ngành chăn nuôi nước ta đang từng bước phục hồi. Để đẩy nhanh quá trình
phục hồi này cần có những con giống phẩm chất tốt.
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Khoa Chăn nuôi & NTTS 1
năng suất sinh sản của đàn lợn ông bà Landrace và Yorkshire tại công ty Thái Việt, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
năng suất sinh sản của đàn lợn ông bà Landrace và Yorkshire tại công ty Thái Việt, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định - Người đăng: bimckb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
năng suất sinh sản của đàn lợn ông bà Landrace và Yorkshire tại công ty Thái Việt, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định 9 10 64