Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí ghép đến khả năng sinh trưởng của cây ghép

Được đăng lên bởi Thim Phước
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1231 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành báo cáo tốt nghiệp này trước hết tôi xin gửi lời cảm ơn chân
thành tới các thầy cô giáo trong khoa Nông Lâm và các cán bộ nhân viên trong dự
án JICA luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để tôi có thể hoàn thành báo cáo theo
tiến độ của nhà trường.
Đặc biệt, tôi xin cảm ơn Thạc sĩ Vũ Phong Lâm, giảng viên bộ môn nông
nghiệp, khoa Nông Lâm Trường Đại học Tây Bắc người đã luôn tận tình giúp đỡ và
tạo mọi điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành chuyên đề báo cáo thực tập.
Trong thời gian thực hiện chuyên đề tốt nghiệp, ngoài sự nỗ lực của bản
thân, tôi còn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các bạn sinh viên Trường Đại
Học Tây Bắc. Qua đây tôi xin gửi lời cảm ơn tới các bạn sinh viên Trường Đại Học
Tây Bắc, đã luôn giúp đỡ và ủng hộ tôi hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp
này.
Xin chân thành cảm ơn…!

Sơn La, ngày 02 tháng 11 năm 2014
Sinh viên

Lò Văn Phước

PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Việt Nam là một quốc gia có 80% dân số sống ở nông thôn và làm việc gắn
liền với sản xuất nông nghiệp. Điều đó không những khẳng định vai trò của ngành
nông nghiệp là ngành có ý nghĩa quyết định đến tồn tại của xã hội mà còn đóng vai
trò quan trọng đến sự pháp triển kinh tế, ổn định chính trị xã hội của đất nước.
Nghề trồng cây ăn quả là một bộ phận của sản xuất nông nghiệp đồng thời
nghề trồng cây ăn quả có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống con người. Không
những phong phú về sản phẩm quả, đa dạng về dinh dưỡng, làm thuốc chữa bệnh,
làm cây bóng mát, cây chắn gió, cây tạo cảnh quan, mà còn có tác dụng tạo công ăn
việc làm, chống xói mòn đất,… góp phần bảo vệ và cải tạo môi trường sinh thái
làm tăng giá trị cuộc sống của con người. Hiện nay cây ăn quả đã trở thành một
trong những loại cây là thế mạnh kinh tế ở Việt Nam. Sản phẩm cây ăn quả ngoài
cung cấp cho thị trường trong nước, đồng thời là nguồn xuất khẩu sang nước khác
trong khu vực cũng như một số thị trường lớn trên thế giới như Châu Âu. Cùng với
sự pháp triển của các ngành công nghiệp, sản phẩm cây ăn quả ở Việt Nam ngoài
sử dụng ăn tươi, còn là nguyên liệu cho các nhà máy chế biến.
Cây đào có tên khoa học là Prunus persica, là loại cây ăn quả có giá trị kinh
tế cao trên thị trường trong nước và thế giới, một loại quả quý trong tập đoàn giống
cây ăn quả ở nước ta. Quả đào có giá trị dinh dưỡng cao và được nhiều người ưa
chuộng. Trong 100g cùi thịt quả đào có 0,9g protein, 0,1g lipit, 7g gluxit, 8mg
canxi, 20mg phốtpho, 10mg sắt, 2mg Caroten, 8,3mg Vitamin B1, 2mg Vitamin
B2, 6mg Vitami...
LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành báo cáo tốt nghiệp y trước hết tôi xin gửi lời cảm ơn chân
thành tới các thầy giáo trong khoa Nông Lâm c cán bộ nhân viên trong dự
án JICA luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để tôi có thể hoàn thành báo cáo theo
tiến độ của nhà trường.
Đặc biệt, tôi xin cảm ơn Thạc Phong Lâm, giảng viên bộ môn nông
nghiệp, khoa Nông Lâm Trường Đại học Tây Bắc người đã luôn tận tình giúp đỡ và
tạo mọi điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành chuyên đề báo cáo thực tập.
Trong thời gian thực hiện chuyên đ tốt nghiệp, ngoài sự nỗ lực của bản
thân, tôi còn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các bạn sinh viên Trường Đại
Học Tây Bắc. Qua đây tôi xin gửi lời cảm ơn tới các bạn sinh viên Trường Đại Học
Tây Bắc, đã luôn giúp đỡ ủng hộ tôi hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp
này.
Xin chân thành cảm ơn…!
Sơn La, ngày 02 tháng 11 năm 2014
Sinh viên
Lò Văn Phước
Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí ghép đến khả năng sinh trưởng của cây ghép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí ghép đến khả năng sinh trưởng của cây ghép - Người đăng: Thim Phước
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí ghép đến khả năng sinh trưởng của cây ghép 9 10 718