Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu, áp dụng sản xuất sạch hơn tại công ty TNHH Tiến Hải, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

Được đăng lên bởi Nguyễn Bùi Anh Dũng
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 2136 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình thực tập tốt nghiệp, ngoài sự nỗ lực của bản thân, tôi
đã nhận được nhiều sự giúp đỡ của các tập thể, cá nhân trong và ngoài trường.
Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo khoa Tài
nguyên và Môi trường và các thầy cô Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội
đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ tôi hoàn thành quá trình thực tập tốt nghiệp.
Đặc biệt tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Cao Trường Sơn là
người đã tận tình hướng dẫn tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài.
Tôi xin chân thành cảm ơn Công ty TNHH Tiến Hải, xã La Phù,
huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ đã giúp đỡ tôi thực hiện đề tài này.
Cuối cùng tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn tới gia đình và bạn bè,
những người đã khích lệ tôi trong suốt quá trình thực tập tốt nghiệp.
Tôi xin cam đoan những kết quả trong báo cáo này là sự thật.
Tôi xin chân thành cảm ơn !

Hà Nội, ngày 30 tháng 04 năm 2013

SV. Nguyễn Thị Lý

i

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN...................................................................................................1
MỤC LỤC.........................................................................................................2
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT...........................................................................6
DANH MỤC BẢNG.........................................................................................7
DANH MỤC HÌNH..........................................................................................8
Phần 1. ĐẶT VẤN ĐỀ....................................................................................1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài.................................................................................1
1.2. Mục đích, yêu cầu nghiên cứu.......................................................................2
1.2.1. Mục đích nghiên cứu...............................................................................2
1.2.2. Yêu cầu nghiên cứu.................................................................................2
Phần 2. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU...............................3
2.1. Tổng quan về ngành chăn nuôi....................................................................3
2.1.1. Tình hình phát triển................................................................................3
2.1.2. Hình thức chăn nuôi...............................................................................6
2.1.3. Tỷ lệ phân bố.............................................................................................
LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình thực tập tốt nghiệp, ngoài sự nỗ lực của bản thân, tôi
đã nhận được nhiều sự giúp đỡ của các tập thể, cá nhân trong và ngoài trường.
Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn các thầy, giáo khoa Tài
nguyên Môi trường các thầy Trường Đại học Nông Nghiệp Nội
đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ tôi hoàn thành quá trình thực tập tốt nghiệp.
Đặc biệt tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Cao Trường Sơn
người đã tận tình hướng dẫn tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài.
Tôi xin chân thành cảm ơn Công ty TNHH Tiến Hải, La Phù,
huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ đã giúp đỡ tôi thực hiện đề tài này.
Cuối cùng tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn tới gia đình bạn bè,
những người đã khích lệ tôi trong suốt quá trình thực tập tốt nghiệp.
Tôi xin cam đoan những kết quả trong báo cáo này là sự thật.
Tôi xin chân thành cảm ơn !
Hà Nội, ngày 30 tháng 04 năm 2013
SV. Nguyễn Thị Lý
i
Nghiên cứu, áp dụng sản xuất sạch hơn tại công ty TNHH Tiến Hải, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu, áp dụng sản xuất sạch hơn tại công ty TNHH Tiến Hải, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ - Người đăng: Nguyễn Bùi Anh Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
Nghiên cứu, áp dụng sản xuất sạch hơn tại công ty TNHH Tiến Hải, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ 9 10 106