Ktl-icon-tai-lieu

nghiên cứu cá ngừ

Được đăng lên bởi minhdaovan87
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1628 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC

Chyên đề : nghiên cứu thực nghiệm phân tích khả năng sống sót và phục hồi
của vi sinh vật trong sản phẩm Cá Ngừ sau khi được bảo quản bằng công
nghệ CAS

1

Đặt vấn đề
Hiện nay nghề đắt bắt cá ngừ nước ta rất phát triển, với đội tàu khai thác khoảng
3.500 chiếc với khoảng 35.000 ngư dân tham gia. Ngư trường khai thác cá ngừ
đại dương chủ yếu ở vùng biển miền Trung và giữa biển Đông, trữ lượng ước
tính khoảng 600.000 tấn, trong đó cá ngừ vằn chiếm khoảng 50%, khả năng khai
thác khoảng 200.000 tấn/năm; cá ngừ vây vàng và cá ngừ mắt to trữ lượng
khoảng 45.000 tấn, khả năng khai thác khoảng 170.000 - 21.000 tấn/năm. Năm
2013, sản lượng khai thác cá ngừ vây vàng và cá ngừ mắt to của cả nước đạt hơn
15.900 tấn (trong đó Bình Định khoảng 8.500 tấn, Phú Yên khoảng 4.530,
Khánh Hòa khoảng 2.900 tấn) và sản lượng cá ngừ vằn khoảng 45.000 tấn. Việc
đánh bắt cá ngừ xa bờ mang lại giá trị kinh tế cao giúp bà con ngư dân làm giàu.
Nhưng khi so sánh giá trị kinh tế mang lại vẫn còn thấp vì phương thức bảo
quản còn lạc hậu chủ yế bảo quản bằng đá lạnh. Làm cho chất lượng cá ngừ
giảm đi nhiều lần, và thời gian bảo quản ngắn. So sánh với cá ngừ được bảo
quản ở những nước phát triển giá thành chênh lệch đến nhiều lần.
Trước thực trạng trên việc áp dụng công nghệ CAS trong bảo cá ngừ đã giải
quyết được những khó khăn: chất lượng cá ngừ được đảm bảo độ tươi đến 95%,
thời gian bảo quản từ 1-2 năm. Công nghệ CAS đã được áp dụng trên 35 quốc
gia mạng lại lợi ích kinh tế rất lớn. Công nghệ CAS đã được Viện Nghiên cứu
và Phát triển vùng nhập từ Nhật Bản tháng năm 2013. Việc úng dụng ông nghệ
CAS trong bảo quản Cá ngừ tại Việt Nam đã được nghiên cứu và đánh giá mang
lại giá trị kinh tế rất lớn.
Trong quá trình bảo quản Cá ngừ có rất nhiều yếu tố, chỉ tiêu ảnh hưởng rất lớn
đến chất lượng và thời gian bảo quản. Bảo quản bằng công nghệ CAS không
làm thay đổi chất lượng cấu trúc mô tế bào, đặc điểm nội sinh của cá ngừ. Và
không sử dụng bất cứ một loại hóa chất nào. Sau thời gian bảo quản cá ngừ được
2

giã đông và trước khi đem sử dụng. Việc đánh giá sự sống xót và phục hồi của
vi sinh vật trong cá ngừ rất qaun trọng chính vì vậy chúng tôi thự hiện chuyên
đề: “nghiên cứu thực nghiệm phân tích khả năng sống sót và phục hồi của vi
sinh vật trong sản phẩm Cá Ngừ sau khi được bảo quản bằng công nghệ
CAS”. Với mục tiêu đánh giá khả năng sống xót và phục hồi của VSV sau khi
được bảo quản. Với nhũng nội dung sau:
+ Đánh giá khả năng sống xót
+ Đánh giá sự phục hồi của vi sinh vật

...
MỤC LỤC
Chyên đề : nghiên cứu thực nghiệm phân tích khả năng sống sót và phục hồi
của vi sinh vật trong sản phẩm Ngừ sau khi được bảo quản bằng công
nghệ CAS
1
nghiên cứu cá ngừ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nghiên cứu cá ngừ - Người đăng: minhdaovan87
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
nghiên cứu cá ngừ 9 10 735